Tài liệu

TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TOÁN 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14792     Tải về: 72     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 27
Tài liệu TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TOÁN 2 - tài liệu, sách iDoc.VnTỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TOÁN 2,Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trên cơ sở khai thác triệt để…
background image

I.TÊN

 

ĐỀ 

TÀI: 

TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TOÁN 2

II. ĐẶC VẤN ĐỀ:

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ 

động và sáng tạo của học sinh trên cơ sở khai thác triệt để các đặc điểm tâm 

sinh lý của học sinh tiểu học. Là phương hướng đổi mới phương pháp dạy và 

học môn toán ở bậc tiểu học. Một trong những biện pháp chủ yếu  để đạt được 

mục đích trên là gây cho học sinh hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui 

bằng cách lôi cuốn các em vào những trò chơi toán học hấp dẫn, phù hợp với 

trình độ nhận thức, đặc điểm lứa tuổi các em trong giờ học toán, đặc biệt là ở 

các lớp đầu cấp.       

            Qua nhiều năm dạy học, được giảng dạy hầu hết các lớp bậc Tiểu học 

tôi cứ trăn trở mãi: làm thế nào để học sinh của mình năng động sáng tạo hơn, 

tạo được hứng thú trong học tập, giờ học bớt căng thẳng, bớt áp lực, học sinh 

được học mà chơi chơi mà học? Thông qua thực tế giảng dạy, dự giờ học hỏi 

ở đồng nghiệp cộng với các đợt tập huấn chuyên môn bản thân mạnh dạn áp 

dụng việc  tổ chức một số trò chơi trong  giờ học toán góp phần đổi mới 

phương pháp dạy học. Tôi đã đưa vào giờ học toán ngay từ đầu năm và thấy 

kết quả học tập của các em tiến bộ hẳn lên. Đến giờ học toán các em không 

còn cảm thấy căng thẳng nên  kết quả học tập cao hơn, học sinh hoạt động 

tích cực và đồng đều. Các em mạnh dạn trình bày ý kiến, nêu thắc mắc,…từ 

đó các em tự chiếm lĩnh kiến thức và ghi nhớ một cách bền vững hơn. Vì vậy, 

tôi chọn và nghiên cứu đề tài: “ Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán 

2”. Qua thời gian thử nghiệm và được sự đóng góp của Ban giám hiệu, đồng 

nghiệp tôi đã thực hiện thành công. Tôi xin được trình  bày trước Hội đồng 

                                                                 
Lê Thị Thu Mẫn                 -                   Trường tiểu học  Kim Đồng -  huyện Bắc Trà 
My 

1

Sáng kiến kinh nghiệm  - Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán 2  - 2009 - 2010 

background image

Khoa học trường tiểu học Kim Đồng, Hội đồng Khoa học phòng giáo dục Bắc 

Trà My. Mong các tổ chức góp ý kiến cho bản thân ngày một hoàn thiện hơn, 

giảng dạy có chất lượng hơn. 

     

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

- Tìm hiểu hệ thống nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

toán lớp 2. Tìm hệ thống bài tập có thể thiết kế thành trò chơi. 

- Tìm hiểu những thuận lợi khó khăn của giáo viên và học sinh khi thiết 

kế, sử dụng trò chơi trong giờ học toán.

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

 -  Tìm hiểu tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học.

 -  Tìm hiểu ý  nghĩa, tác dụng của trò chơi toán học.

 -  Nghiên cứu tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

 -  Phân tích tổng hợp rút ra bài học kinh nghiệm.

4. PHẠM VI  NGHIÊN CỨU  

- Học sinh Tiểu học, cụ thể là học sinh lớp 2/1 và các lớp 2 Trường 

Tiểu học Kim Đồng

- Các phương pháp chỉ đạo của ban giám hiệu, chuyên môn nghành, sở 

Giáo dục, Cán bộ văn phòng dự án TNTG,...

- Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng.

5

. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

- Phương pháp điều tra, quan sát.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

 III. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Luật Giáo dục năm 2005, Khoản 2, Điều 58 đã ghi: “ Phương pháp giáo 

dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh 

phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự 

                                                                 
Lê Thị Thu Mẫn                 -                   Trường tiểu học  Kim Đồng -  huyện Bắc Trà 
My 

2

Sáng kiến kinh nghiệm  - Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán 2  - 2009 - 2010 

background image

học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luỵen kỹ năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại nềm vui, hứng thú học tập cho học 

sinh.”

Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học: Học sinh Tiểu 

học luôn luôn hiếu động, ham chơi thích cái mới lạ nhưng lại chóng chán. Đối 

với học sinh lớp 2, chơi cũng là một nhu cầu không thể thiếu được. Vì vậy, 

việc sử dụng các trò chơi học tập trong giờ học Toán là hết sức cần thiết và có 

ích. Trò chơi học Toán có tác dụng giúp học sinh:

- Thay đổi động hình, chống mệt mỏi.

- Tăng cường khả năng thực hành, vận dụng các kiến thức đã học.

- Phát triển hứng thú, tính đọc lập, ham hiểu biết và khả năng suy luận.

Khi chơi, trẻ tưởng tượng, suy ngẫm, thử nghiệm, lập luận để đạt kết 

quả mà không nghĩ là mình đang học. Sự khô khan của giờ học toán sẽ được 

giảm nhẹ, quá trình học tập diễn ra một cách tự nhiênhơn, hấp dẫn hơn.

Trò chơi học toán là phương tiện có ý nghĩa trong việc góp phần thực 

hiện đổi mới phương pháp dạy học toán tiểu học, nhằm phát huy tính tích cực, 

đọc lập, sáng tạo của học sinh.    

Ngoài ra thông qua hoạt động trò chơi còn giúp các em phát triển được 

nhiều phẩm chất đạo đức như tình đoàn kết, thân ái, lòng trung thực, tinh thần 

cộng đồng trách nhiệm. Do vậy quan  điểm “ Thông qua hoạt động vui chơi 

để tiến hành hoạt động học tập .” là phù hợp với trường tiểu học.

 IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

Từ khi vào nghề, tôi được phân công giảng dạy tất cả các lớp Tiểu học. 

Qua thực tế, học sinh chủ yếu ở vùng nông thôn nên việc giao tiếp của các em 

còn hạn chế, không mạnh dạn, tự tin. Vì vậy, ngay từ đầu năm tôi đã vạch ra 

kế hoạch phải làm sao để giờ học sôi nổi hơn, học sinh tích cực hơn? Từ khi 

được tiếp cận phương pháp dạy học mới tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi 

                                                                 
Lê Thị Thu Mẫn                 -                   Trường tiểu học  Kim Đồng -  huyện Bắc Trà 
My 

3

Sáng kiến kinh nghiệm  - Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán 2  - 2009 - 2010 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TOÁN 2

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trên cơ sở khai thác triệt để các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học. Là phương hướng đổi mới phương pháp dạy và học môn toán ở bậc tiểu học. Một trong những biện pháp chủ yếu để đạt được mục đích trên là gây cho học sinh hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui bằng cách lôi cuốn các em vào những trò chơi toán học hấp dẫn, phù hợp với trình độ nhận thức, đặc điểm lứa tuổi các em trong giờ học toán, đặc biệt là ở các lớp đầu cấp.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 195 Lượt xem: 62187
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55575
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 566 Lượt xem: 54712
Có thể bạn quan tâm