Thành viên ahoo125tp

Tổ chức Hoạt Động Nhận Biết Tập Nói. Chủ điểm: Động Vật Đề tài: Gà trống – Gà mái – Con vịt

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống
Thành viên ahoo125tp

Tổ chức Hoạt Động Nhận Biết Tập Nói. Chủ điểm: Động Vật Đề tài: Gà trống – Gà mái – Con vịt

- 12 tháng trước
4,416
Báo lỗi

Mục đích yêu cầu:
1/ Kiến thức:
_Dạy trẻ nhận biết và tập nói về con gà trống, gà mái,
con vịt
_ Dạy trẻ biết được đặc điểm của gà, vịt như:
 Gà trống: Gáy ò ó o o, không đẻ trứng, thích ăn
thóc, chân có cựa, gà trống có mào đỏ.
 Gà mái: Kêu cục tác, đẻ trứng
 Con vịt: Chân có màng bơi dưới nước, mỏ dẹp,
vịt kêu cạp cạp
2/ Kỹ năng:
_Trẻ biết quan sát bằng cách sử dụng nhiều giác quan
như thị giác, thính giác, xúc giác để nhận biết các con
vật.
_ Nhận ra sự khác nhau giữa gà trống , gà mái, con
vịt qua tiếng kêu.
3/ Ngôn ngữ:
_ Trẻ phát triển ngôn ngữ, vốn từ mới cho trẻ. Dạy trẻ
nói từ: gà trống, gà mái, con vịt, mào gà, mỏ gà, chân
gà, chân vịt...
_ Các câu đơn giản: mỏ gà nhọn, mỏ vịt dẹp và dài,
gà trống gáy ò ó o o, gà mái kêu tục tác, gà mái đẻ
trứng, chân vịt có màng bơi được dưới nước.

Nội dung

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Tổ chức Hoạt Động Nhận Biết Tập Nói.

Chủ điểm: Động Vật

Đề tài: Gà trống – Gà mái – Con vịt

Nhóm lớp: 25-36 tháng

Thời gian: 15 -18phút

Mục đích yêu cầu:

1/ Kiến thức:

_Dạy trẻ nhận biết và tập nói về con gà trống, gà mái,

con vịt

_ Dạy trẻ biết được đặc điểm của gà, vịt như:

 Gà trống: Gáy ò ó o o, không đẻ trứng, thích ăn

thóc, chân có cựa, gà trống có mào đỏ.

 Gà mái: Kêu cục tác, đẻ trứng

 Con vịt: Chân có màng bơi dưới nước, mỏ dẹp,

vịt kêu cạp cạp

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

2/ Kỹ năng:

_Trẻ biết quan sát bằng cách sử dụng nhiều giác quan

như thị giác, thính giác, xúc giác để nhận biết các con

vật.

_ Nhận ra sự khác nhau giữa gà trống , gà mái, con

vịt qua tiếng kêu.

3/ Ngôn ngữ:

_ Trẻ phát triển ngôn ngữ, vốn từ mới cho trẻ. Dạy trẻ

nói từ: gà trống, gà mái, con vịt, mào gà, mỏ gà, chân

gà, chân vịt...

_ Các câu đơn giản: mỏ gà nhọn, mỏ vịt dẹp và dài,

gà trống gáy ò ó o o, gà mái kêu tục tác, gà mái đẻ

trứng, chân vịt có màng bơi được dưới nước.

Chuẩn bị:

1/ Học cụ

_Mô hình: gà trống, gà mái,vịt

_Tranh: gà trống, gà mái, vịt

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

_Băng nhạc : “Đàn gà trong sân”, “Một con vịt.”

2/ Nội dung:

_Âm nhạc: Bài hát “ Con gà trống” “Một con vịt”

“Đàn gà trong sân”

Cách tiến hành

Hoạt động cô và trẻ Hoạt động trẻ

Hoạt động 1: Giới thiệu và

tạo cảm xúc cho trẻ

Cô và trẻ cùng chơi tạo dáng

kêu tiếng kêu của các con vật:

gà trống – gà mái – con vịt

Cô dẫn dắt trẻ đến xem mô

hình, kết hợp cho trẻ quan sát

Trẻ chơi tạo dáng và

làm tiếng kêu con gà

trống, gà mái , con

vịt

Trẻ trả lời

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

và đàm thoại cùng trẻ:

 Đố trẻ trong khu vườn

này có con gì?

 Con gì đang mổ thóc vậy

con?

 Thê scon gà mái đang làm

gì?

 Còn con gì đang bơi dưới

nước?

_Giờ tạm bịêt gà trống, gà mái

và vịt chúng mình đi chơi nhé!

_Cho trẻ vận động theo nhạc

bài hát: “Con gà trống”

Trẻ quan sát và trả

lời

Trẻ hát và vận động

theo nhạc bài “Con

gà trống”

Hoạt động hai: Cô hướng

dẫn trẻ nhận biết tập nói.

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

_Cô để 3 tranh con vịt lên

bảng nỉ và đó trẻ con nào là gà

trống. ( sau đó cô cất tranh gà

mái và vịt)

 Gà trống:

_Đây là con gì?

_Đây là con gà trống, thế

con gà trống có những phần

gì nào? (Cô kết hợp đàm

thoại và giới thiệu)

_Đây là đầu, mình, đuôi và

Chân thành

_ Nhìn xem trên đầu gà

trống có gì nữa?

_Đây là mào gà, con nói đi:

“ Mào gà”

_Thế mào gà màu gì?

Trẻ quan sát và nói

theo cô

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

_Còn đây là gì?

_Đây là mỏ gà,mỏ gà như

thế nào

_Mỏ gà nhọn để mổ thóc

_Đây là gì?

_Chân gà có móng nhọn để

bới đất tìm giun. Các bạn

nói đi “ Chân gà có cựa”

_Gà trống gáy sao vậy con

_Các con biết không, gà gáy

vào buổi sáng để đánh thức

mọi người dậy

_ Gà trống không đẻ được,

vậy các con lặp lại cô nghe

nào.

 Gà mái:

_ Thế đây có phải là gà

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

trống không? Nó là con gì?

_Đây là con gà mái, con gà

mái kêu thế nào?

_ Cô tạo tình huống và kêu

“ cục tác, cục tác” và hỏi trẻ

con gì kêu? Gà đẻ trứng nên

kêu “cục tác, cục tác – đố

trẻ đây là gì? (cô đưa quả

trứng)

 Con vịt:

_Đố các con đây là con gì?

_Con vịt có đẻ trứng

không? Con vịt có gì đây?

(cô chỉ vào mỏ vịt)

_Mỏ vịt dài và dẹp

_Vịt đi như thế nào?mình

bắt chước dáng đi của vịt

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

nhé!

_Lạch bạch, lạch bạch

_Chỉ cho cô xem chân vịt ở

đâu?

_Chân vịt có màng, vịt bơi

dưới nước

_Vịt kêu như thế nào?

_Cô cho trẻ làm tiếng vịt

kêu “ Cạp, cạp cạp”

Hoạt động 3: Luyện tập

Luyện tập củng cố qua trò

chơi, bài hát

Trò chơi: Tạo dáng

 Cô tạo dáng gà vỗ cánh

và gáy ò ó o o, đố là con

Trẻ chơi và thực hiện

theo yêu cầu cô đưa

ra.

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

gì?

 Cô cho trẻ tạo dáng gà

gáy, mào gà trên đầu, ....

 Cô tạo tiếng con gà mái

cho trẻ nghe và đố trẻ con

gì? Cô cho trẻ đi tìm

trứng gà đẻ, sau đó cho

trẻ xem trứng gà và nói

“Gà mái đẻ trứng”

 Cô tạo dáng con vịt bơi,

đố trẻ con gì? Và khuyến

khích trẻ cùng chơi và nói

“ cạp, cạp cạp”

Trò chơi:Trò chơi tìm đúng

nhà kết hợp với bài hát.

 Các con ơi, chúng ta cùng

đi chơi nha

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

 Hát và vận động theo bài

“Một con vịt”

 Củng cố lại tiếng kêu và

dáng đi của vịt

 Cho trẻ vận động bài “

Đàn gà trong sân”

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang