Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên builuyen

Tổ chức công tác kế toán

- 12 tháng trước
1,011
Báo lỗi

1. Căn cứ tổ chức công tác kế toán
 + Căn cứ vào chế độ thể lệ về quản lý kinh tế tài chính của nhà nước, Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành
 + Căn cứ vào các điều kiên cụ thể của đơn vị 
   - Căn cứ vào đặc điểm, tính chất,mục đích hoạt   động của đơn vị
   - Căn cứ vào quy mô, phạm vi (địa bàn) hoạt   động   của đơn vị
   - Căn cứ vào trình độ, khả năng chuyên môn và    quản lý của đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán
   - Căn cứ vào trình độ trang bị và sử dụng các   phương tiện kỹ thuật tính toán của đơn vị
 2. Ý nghĩa

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT