Tài liệu

Tìm hiểu về hoocmon thực vật

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 523     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Tìm hiểu về hoocmon thực vật - tài liệu, sách iDoc.Vn
Tìm hiểu về hoocmon thực vật
Hoocmôn th c ự vật: là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm: Nhóm chất kích thích sinh trưởng: Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. Xitôkinin: có vai trò trong phân chia tế bào. Nhóm các chất ức chế sinh trưởng: Axit abxixic: tác động đến sự rụng lá. Êtilen tác động đến sự chín của quả.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Gi ng viên h ng d nả ướ ẫ : PGS. TS NGUY NỄ PH CƯỚ NHU NẬ

Sinh viên trình bày: LÊ VĂN SANG L pớ : DH06HH MSSS:06139133

A. Gi i thi u v hoocmon th c v t.ớ ệ ề ự ậ B. Nh ng hoocmon quan tr ng th c v t.ữ ọ ở ự ậ C. Tình hình s d ng các hoocmon kích thích.ử ụ D. nh h ng c a hoocmon kích thích sinh Ả ưở ủ

tr ng đ i v i ng i và v t nuôi.ưở ố ớ ườ ậ E. L u ý khi s d ng hoocmon kích thích sinh ư ử ụ

tr ng th c v t.ưở ở ự ậ F. Tài li u tham kh o.ệ ả

 Hoocmôn th c v tự ậ : là các ch t h u c có m t trong cây v i ấ ữ ơ ặ ớ m t l ng r t nh , đ c v n chuy n đ n các b ph n khác ộ ượ ấ ỏ ượ ậ ể ế ộ ậ nhau c a cây, đi u ti t và đ m b o s hài hoà các ho t đ ng ủ ề ế ả ả ự ạ ộ sinh tr ng. ưở

 Hoocmôn th c v t có hai nhómự ậ : - Nhóm ch t kích thích sinh tr ngấ ưở : +Auxin, gibêrelin có tác đ ng đ n s kéo dài, l n lên c a ộ ế ự ớ ủ t bàoế . +Xitôkinin: có vai trò trong phân chia t bàoế . - Nhóm các ch t c ch sinh tr ngấ ứ ế ưở : +Axit abxixic: tác đ ng đ n s r ng láộ ế ự ụ . +Êtilen tác đ ng đ n s chín c a quộ ế ự ủ ả.

I. Hoocmon kích thích sinh tr ng th c v t.ưở ở ự ậ  Auxin.  Gibberellin.  Citokinin. I. Hoocmon c ch sinh tr ng th c v t.ứ ế ưở ở ự ậ  Acid Abcisic.  Etylen.

 AUXIN G 1. C u t o hóa h cấ ạ ọ : Có

nhi u lo i auxin khác nhau ề ạ v i c u trúc hoá h c khác ớ ấ ọ nhau. Lo i auxin quan tr ng ạ ọ nh t là β-indol-acetic acid ấ (IAA), ngoài ra m t s ộ ố auxin khác cũng khá ph ổ bi n là napthalen-acetic acid ế (NAA), phenyl-acetic acid (PAA)

ˆ www.wikipedia.com m www.vietnam.net m www.thanhnien.com.vn m www.tuoitre.com.vn v www.kinhtenongthon.com

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm