Thành viên idoc2012

Tìm hiểu về hoocmon thực vật

- 04/11/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Tìm hiểu về hoocmon thực vật

- 04/11/2013
551
Báo lỗi

Hoocmôn th c ự vật: là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm: Nhóm chất kích thích sinh trưởng: Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. Xitôkinin: có vai trò trong phân chia tế bào. Nhóm các chất ức chế sinh trưởng: Axit abxixic: tác động đến sự rụng lá. Êtilen tác động đến sự chín của quả.

Nội dung

Gi ng viên h ng d nả ướ ẫ : PGS. TS NGUY NỄ PH CƯỚ NHU NẬ

Sinh viên trình bày: LÊ VĂN SANG L pớ : DH06HH MSSS:06139133

A. Gi i thi u v hoocmon th c v t.ớ ệ ề ự ậ B. Nh ng hoocmon quan tr ng th c v t.ữ ọ ở ự ậ C. Tình hình s d ng các hoocmon kích thích.ử ụ D. nh h ng c a hoocmon kích thích sinh Ả ưở ủ

tr ng đ i v i ng i và v t nuôi.ưở ố ớ ườ ậ E. L u ý khi s d ng hoocmon kích thích sinh ư ử ụ

tr ng th c v t.ưở ở ự ậ F. Tài li u tham kh o.ệ ả

 Hoocmôn th c v tự ậ : là các ch t h u c có m t trong cây v i ấ ữ ơ ặ ớ m t l ng r t nh , đ c v n chuy n đ n các b ph n khác ộ ượ ấ ỏ ượ ậ ể ế ộ ậ nhau c a cây, đi u ti t và đ m b o s hài hoà các ho t đ ng ủ ề ế ả ả ự ạ ộ sinh tr ng. ưở

 Hoocmôn th c v t có hai nhómự ậ : - Nhóm ch t kích thích sinh tr ngấ ưở : +Auxin, gibêrelin có tác đ ng đ n s kéo dài, l n lên c a ộ ế ự ớ ủ t bàoế . +Xitôkinin: có vai trò trong phân chia t bàoế . - Nhóm các ch t c ch sinh tr ngấ ứ ế ưở : +Axit abxixic: tác đ ng đ n s r ng láộ ế ự ụ . +Êtilen tác đ ng đ n s chín c a quộ ế ự ủ ả.

I. Hoocmon kích thích sinh tr ng th c v t.ưở ở ự ậ  Auxin.  Gibberellin.  Citokinin. I. Hoocmon c ch sinh tr ng th c v t.ứ ế ưở ở ự ậ  Acid Abcisic.  Etylen.

 AUXIN G 1. C u t o hóa h cấ ạ ọ : Có

nhi u lo i auxin khác nhau ề ạ v i c u trúc hoá h c khác ớ ấ ọ nhau. Lo i auxin quan tr ng ạ ọ nh t là β-indol-acetic acid ấ (IAA), ngoài ra m t s ộ ố auxin khác cũng khá ph ổ bi n là napthalen-acetic acid ế (NAA), phenyl-acetic acid (PAA)

ˆ www.wikipedia.com m www.vietnam.net m www.thanhnien.com.vn m www.tuoitre.com.vn v www.kinhtenongthon.com

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang