Tài liệu

Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3617     Tải về: 36     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 39
Tài liệu Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam" - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam",Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những…
background image

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

BÀI TIỂU LUẬN 

Đề t

ài: Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

 

1

A. LỜI NÓI ĐẦU 

Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt 

kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm 
phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. 
Trong đó việc thực hiện cải cách về thuế là một vấn đề hết sức quan trọng, 
nhằm làm tăng sức cạnh tranh trên các lĩnh vực về thương mại mậu dịch, 
nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. 

Tiến tới khi Hiệp định về thuế quan AFTA và hội nhập WTO thì những 

biến đổi về cơ cấu thuế và nguồn thu ngân sách là một điều không thể tránh 
khỏi. Vì thế chúng ta cần phải cải cách thuế nhằm hoàn thiện hệ thống thuế 
còn nhiều thiếu sót để đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới. 

Từ khi ra đời cho đến nay thuế GTGT đã chiếm được vị trí quan trọng 

trong hệ thống thuế của các nước. 

Thuế GTGT là một loại thuế gián thu, người tiêu dùng là người chịu 

thuế nhưng người bán hàng là người nộp thuế. Vai trò của nó là điều tiết thu 
nhập đảm bảo công bằng xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Luật thuế GTGT được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ II, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999, thay thế cho Luật thuế doanh thu. 

Từ khi chúng ta áp dụng Luật thuế GTGT đến nay, đã đem lại những 

thành công và những mặt hạn chế. Số thu ngân sách tăng lên, sản xuất tăng, 
thuế GTGT không thu trùng lắp… Tuy nhiên, nó cũng sớm bộc lộ những hạn 
chế: nhiều vấn đề nổi cộm về chính sách như hai phương pháp tính thuế tạo ra 
hai "sân chơi" không bình đẳng, lợi dụng chủ trương hoàn thuế để làm hồ sơ 
giả rút ruột, moi tiền của ngân sách. 

Câu hỏi đặt ra là phải làm thế nào để thuế GTGT thực sự trở thành một 

sắc thuế tiến bộ, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam là điều còn làm đau đầu 
các nhà quản lý và nhà lập pháp. 

Trong khuôn khổ đề án môn học, em xin mạo muội bàn về thuế GTGT 

với đôi điều sau: 

Chương I: Đại cương về thuế và thuế GTGT 
Chương II: Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam 
Chương III: Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT 

background image

 

2

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đặng Ngọc Đức và một số giảng viên 
khác đã tận tình giúp đỡ để em hoàn thành bản đề án này. 

B. NỘI DUNG 

CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

1.1. Khái niệm và đặc điểm về thuế 

Thuế là khoản  đóng góp bắt buộc theo luật  định không hoàn lại trực 

tiếp đối với các tổ chức kinh tế và công dân cho nhà nước. 

 Xuất phát từ định nghĩa trên ta có thể thấy một số tính chất cơ bản và 
quan trọng của thuế. 

-  Thuế là khoản đóng góp mang tính chất cưỡng chế và pháp lí cao.  

-  Thuế là khoàn đóng góp mang tính không haòn trả trực tiếp đối với 

các cá nhân và tổ chức nộp thuế 

-  Trong nguồn thu ngân sách của nhà nước thì thuế chiếm một tỉ trọng 

rất lớn. Thuế là cơ sở quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại của 
bộ máy nhà nước và giúp bộ máy nhà nước có thế thực hiện được 
các chính sách đặt ra. 

Phân loại thuế 

Theo tính chất điều tra điều tiết của thuế người ta chia thành hai loại là 

thuế trục thu và thuế gián thu 

Theo phạm vi điều tiết của thuế, người ta chia thành thuế chung và thuế 

có lựa chọn 

Theo cơ sở thuế người ta chia thành các loại như sau: 

 Thuế thu nhập 

 Thuế tài sản: loại thuế này đánh tren các tài sản có giá trị. 

 Thuế kinh doanh: loại thuế này đánh vào các hoạt động kinh doanh 

 Thuế tiêu dùng: loại thuế này đánh vào hành hoá mà bạn tiêu dùng 

1.2 Những khái niêm cơ bản về thuế giá trị gia tăng 

1.2.1 Giá trị gia tăng và thuế giá trị gia tăng. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam"

Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải cách về thuế là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm làm tăng sức cạnh tranh trên các lĩnh vực về thương mại mậu dịch, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Tiến tới khi Hiệp định về thuế quan AFTA và hội nhập WTO thì những biến đổi về cơ cấu thuế và nguồn thu ngân sách là một điều không thể tránh khỏi. Vì thế chúng ta cần phải cải cách thuế nhằm hoàn thiện hệ thống thuế còn nhiều thiếu sót để đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm