Tài liệu

Tiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM "

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1696     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Tiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM " - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM "Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành ệ ờ ộ
H C VI N NGO I GIAO VI T NAM
Khoa chính tr qu c t và ngo i giao Vi t Nam ế
I TI U LU N
( MÔN CHÍNH SÁCH Đ I NGO I II)
Đ TÀI:
QUÁ TRÌNH GIA NH P ASEAN C A VI T NAM.
TÊN NHÓM: G U TRÚC
TÊN SINH VIÊN:
1. Cháng Mí Gió. CT36H
2. C Th Mây . CT36H
3. L u Th T nh . CT36H
4. Nguy n Th T Tâm. CT36H
Hà Nôi, ngày 15 tháng 3 năm 2011.
1
Tiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM "
Tiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM "Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành ệ ờ ộ ấ ướ ớ được độc lập, còn gặp nhiều khó khăn trong cả kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong thời kỳ này các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn tìm cách để phá hoại, tạo mâu thuẫn trong Đảng bộ nước ta, cũng như các... Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành ệ ờ ộ ấ ướ ớ được độc lập, còn gặp nhiều khó khăn trong cả kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong thời kỳ này các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn tìm cách để phá hoại, tạo mâu thuẫn trong Đảng bộ nước ta, cũng như các nước anh em lân cận. Với mong muốn làm cô lập ta với thế giới bên ngoài khiến ta không có khả năng để khôi phục lại đất nước. Nhưng với những chính sách khôn khéo ta đã làm sụp đổ âm mưu của các thế lực thù địch, khiến cho cả những nước lớn mạnh như Mỹ cũng phải công nhận ta với thế giới.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1696     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
UCP 600 (Phiên bản tiếng việt) Lượt tải: 315 Lượt xem: 29576
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) Lượt tải: 143 Lượt xem: 20258
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 154 Lượt xem: 18381
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 154 Lượt xem: 18381
Bài giảng kinh tế quốc tế Lượt tải: 148 Lượt xem: 15720
Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lượt tải: 169 Lượt xem: 15385