Tài liệu

TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1642     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 44
Tài liệu TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - tài liệu, sách iDoc.VnTIỂU LUẬN MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCĐề tài: Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng
- 1 -
Đ I H C QU C GIA HÀ N I
KHOA S PH MƯ
TI U LU N
MÔN: QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ N C ƯỚ
Đ tài: M t s kinh nghi m v xây d ng b i d ng nâng cao ch t ưỡ
l ng đ i ngũ giáo viên c a tr ng THPT hi n nayượ ườ
Sinh viên : Tr n Th Hu ế
L p : K50 SP Sinh
HÀ N I 1-2009
TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCĐề tài: Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1642     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11738
Xã hội học quản lý Lượt tải: 136 Lượt xem: 11635
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 6 Lượt xem: 10598
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 80 Lượt xem: 10582