Thành viên idoc2012

Tiểu luận môn luật thương mại: Xúc tiến thương mại luật quảng cáo

- 10/08/2012
Chia sẻ
/31 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (31 trang)
Thành viên idoc2012

Tiểu luận môn luật thương mại: Xúc tiến thương mại luật quảng cáo

- 10/08/2012
2,415
Báo lỗi

Hội nhập vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp ngày càng có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, việc hoạt động, sản xuất trong cùng một lĩnh vực, tranh giành thị trường liên quan là điều không thể tránh khỏi.

Nội dung
Tiểu luận: Luật Thương Mại

Tiểu luận: Luật Thương Mại

(((

LUẬN VĂN

Đề tài: : XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LUẬT QUẢNG CÁO

MỤC LỤC

3LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG CHÍNH 5

I. Quảng cáo thương mại 5

1. Khái niệm 5

2. Nội dung của hợp đồng quảng cáo thương mại 5

II. Thực trạng về quảng cáo và các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo. 6

1.Thực trạng về hoạt động quảng cáo 6

2.Các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo 7

2.1.Quảng cáo thương mại và kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại 7

2.2.Quảng cáo thương mại 11

2.3. Khen thưởng và xử lý vi phạm 13

3. Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài 21

3.1 Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài 21

3.2 Giấy phép quảng cáo 21

3.3 Văn phòng đại diện quảng cáo 24

3.4 Chi nhánh quảng cáo 25

3.5  Hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo 25

3.6  Quảng cáo ở nước ngoài 25

III. Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về XTTM trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

� LỜI NÓI ĐẦU

Hội nhập vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp ngày càng có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, việc hoạt động, sản xuất trong cùng một lĩnh vực, tranh giành thị trường liên quan là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, cạnh tranh sẽ là vấn đề tất yếu trong nền kinh tế hiện nay. Trong cuộc cạnh tranh đó, các doanh nghiệp sử dụng nhiều giải pháp để tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng và cung ứng dịch vụ như: Quảng cáo, giới thiệu, khuyến mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ, hội trợ triễn lãm, thương mại, ... Các hoạt động này được gọi là xúc tiến thương mại và là quá trình tất yếu mà doanh nghiệp phải tiến hành để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. Quá trình này do thương nhân tự tổ chức thực hiện hoặc thông qua quan hệ dịch vụ do thương nhân khác cung cấp. Chính vì những lợi ích mà hoạt động xúc tiến thương mại mang lại, từ đó nhằm liên hệ với thị trường và công chúng, thương nhân ngày càng quan tâm đến các “kỹ thuật thuyết phục” khác nhau thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Với hiệu quả đạt được trong tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại đã sớm được coi là công cụ cạnh tranh lợi hại, có khả năng mang lại lợi ích thương mại to lớn cho thương nhân, đồng thời có những ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của đối thủ cạnh tranh và của người tiêu dùng.

Xét về góc độ kinh tế, xúc tiến thương mại là thuật ngữ xuất hiện trong kinh tế học từ những năm đầu của thế kỷ XX cùng với sự hình thành và phát triển của khái niệm marketing. Trong tiếng Anh, “xúc tiến” (Promotion) có nghĩa là sự khuyến khích, ủng hộ, sự khuyếch trương, thúc đẩy hay sự thăng tiến. Vì vậy, “trade promotion” không chỉ là xúc tiến thương mại mà còn có ý nghĩa là sự khuyếch trương thương mại, sự thúc đẩy thương mại. Thậm chí, ở tầm quốc gia, môi trường toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đã và đang đòi hỏi Chính phủ và các tổ chức xúc tiến thương mại, đồng thời phải có biện pháp nhằm bảo vệ các hoạt động quảng cáo, … trong lĩnh vực này phát triển hợp pháp.

Xét về góc độ pháp lý, khoa học pháp lý nghiên cứu xúc tiến thương mại với ý nghĩa là quyền của cá nhân, tổ chức được ghi nhận trọng các quy định của pháp luật. Cụ thể là tại khoản 3 điều 10 Luật thương mại 2005 quy định: Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. Xúc tiến thương mại mang bản chất là hoạt động xúc tiến bán hàng và cung ứng dịch vụ do thương nhân tiến hành. Đây cũng là định nghĩa duy nhất về xúc tiến thương mại trong pháp luật Việt Nam hiện nay.

Chính với suy nghĩ như trên và nhận thức được phần nào về hoạt động quảng cáo nên chúng em đã chọn đề tài “Pháp luật về quảng cáo” để nghiên cứu và phân tích. Do thời gian có hạn và khả năng tiếp cận thông tin có thể còn nhiều thiếu sót nên bài tiểu luận này có thể còn nhiều vướng mắc. Rất mong nhận được sự góp ý của cô và các bạn.

NỘI DUNG CHÍNH I. Quảng cáo thương mại 1. Khái niệm

Quảng cáo thương mại là hành vi thương mại của thương nhân nhằm giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để xúc tiến thương mại.

Hình thức quảng cáo: tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng, hình ảnh, hành động, âm thanh, ...

Phương tiện quảng cáo: báo chí, xuất bản phẩm, mạng Internet, băng rôn, bảng, biển, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động hoặc cố định, chương trình văn hóa, thể thao, ...

2. Nội dung của hợp đồng quảng cáo thương mại

Việc thuê dịch vụ quảng cáo thương mại phải được xác lập bằng hợp đồng (giữa bên thuê và bên làm dịch vụ) đây là quy định có tính bắt buộc.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được xác lập thành văn bản với nội dung chủ yếu sau đây:

a/ Tên, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

b/ Sản phẩm, phương tiện quảng cáo thương mại.

c/ Phương thức, phương tiện quảng cáo thương mại.

d/ Thời gian, phạm vi quảng cáo thương mại.

e/ Phí dịch vụ, các chi phí khác có lien quan.

II. Thực trạng về quảng cáo và các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo. 1.Thực trạng về hoạt động quảng cáo

Dù có nhiều luật lệ quy định về sản xuất, kiểm duyệt, chứng nhận chất lượng, nhưng các quảng cáo không đúng sự thật vẫn được đăng, phát trên báo chí và truyền hình.

Để lên tới sóng truyền hình, các quảng cáo cũng phải chạy theo một đường vòng khá rắc rối, với nhiều khâu khác nhau nhưng khi có chuyện gì rắc rối thì vẫn thường đổ lỗi cho nhà sản xuất, chứ các cơ quan truyền thông vẫn không bị ảnh hưởng gì.

Công ty quảng cáo thường nhận hợp đồng từ các đài truyền hình có uy tín hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất. Từ thông tin về sản phẩm, công ty sẽ viết kịch bản và tham gia đấu thầu cùng với các công ty quảng cáo khác. Nếu thắng trong đấu thầuvà nhận được hợp đồng làm phim, khi bắt tay vào sản xuất, trong hợp đồng luôn ghi rõ công ty quảng cáo không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Người viết kịch bản phim quảng cáo phải trực tiếp tiếp xúc với sản phẩm, thậm chí phải có sự trải nghiệm thực tế, tức là dùng thử sản phẩm, dịch vụ để có hiểu biết sâu sắc về nó rồi mới phát sóng quảng cáo.

Theo quy định của pháp luật, những quảng cáo như thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm..., nhà sản xuất phải trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép quảng cáo do các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Y tế, Cục Quản lý Dược ... cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm đúng như quảng cáo thì mới được phát sóng. Kể cả khi đã có đầy đủ giấy tờ như vậy, ban biên tập các đài truyền hình còn phải duyệt nội dung để đảm bảo tính thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục trong quảng cáo.

Về lý thuyết, quy trình thì chặt chẽ như vậy, nhưng thực thi thực tế lỏng lẻo. Vụ quảng cáo vòng tay titan lừa đảo cuối năm 2009 là một minh chứng rõ ràng nhất.

Thông tin từ một lãnh đạo Vụ Trang thiết bị Y tế (thuộc Bộ Y tế) trên báo chí cho biết, công ty STV Shopping, đơn vị nhập khẩu và phân phối vòng tay titan, đã từng mang mặt hàng này đến xin cấp phép quảng cáo. Vì thấy sản phẩm không đủ tác dụng chữa bệnh, Bộ đã không cấp phép.

Tuy nhiên, sau đó bộ vòng tay này vẫn được quảng cáo rầm rộ trên 7 đài truyền hình toàn quốc. Điều tra của cơ quan chức năng cho thấy; công ty STV Shopping đã chi nhiều tỉ đồng để ký hợp đồng quảng cáo trên truyền hình, trong đó hợp đồng cao nhất là 2,4 tỉ đồng, thấp nhất là 600 triệu đồng.

Tháng 11/2010, Luật Bảo vệ Người tiêu dùng được Quốc hội thông qua, trong đó quy định rõ bên thứ ba cung cấp thông tin cho người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh được đã thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm chứng thông tin theo quy định.

Cùng với đó là Pháp lệnh Quảng cáo, Luật Báo chí và các luật dân sự khác ràng buộc trách nhiệm pháp lý của cơ quan truyền thông đối với việc đăng thông tin quảng cáo sai lệch. Tuy nhiên, sự chồng chéo về quản lý dẫn tới việc khó tách bạch trách nhiệm.

Trước kia Bộ Văn hóa - Thông tin quản lý toàn bộ quảng cáo, cả ngoài trời lẫn trên các phương tiện truyền thông. Nhưng từ ngày Bộ Thông tin - Truyền thông được thành lập thì Cục quản lý Báo chí và Xuất bản được chuyển sang bộ này và mang theo cả chức năng quản lý về quảng cáo trên báo chí.

Theo thống kê, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng chiếm tới hơn 80% doanh thu quảng cáo tại Việt Nam. Trên lý thuyết, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang giữ chức năng quản lý nhà nước đối với toàn bộ hoạt động quảng cáo nhưng lại không kiểm soát được nội dung quảng cáo trên báo chí. Còn Bộ Thông tin - Truyền thông quản lý báo chí nhưng lại không có chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo.

2.Các điều lệ quy định về hoạt động quảng cáo 2.1.Quảng cáo thương mại và kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại

Mục 1: Quyền quảng cáo thương mại

Điều 11. Quảng cáo thương mại của thương nhân Việt Nam

Cá nhân, pháp nhân, Tổ hợp tác, Hộ gia đình là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại được quyền trực tiếp quảng cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ thương mại do mình sản xuất, kinh doanh, cung ứng hoặc thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình.

Điều 12. Quảng cáo thương mại của các Doanh nghiệp có Vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền trực tiếp quảng cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ thương mại do mình sản xuất, kinh doanh, cung ứng hoặc thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình, phù hợp với Giấy phép đầu tư.

Điều 13. Quảng cáo thương mại của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Thương nhân nước ngoài có Văn phòng đại diện, Chi nhánh được phép hoạt động tại Việt Nam, được trực tiếp quảng cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ của mình tại Việt Nam hoặc thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam thực hiện theo các quy định của Nghị định này.

2. Thương nhân nước ngoài chưa có Văn phòng đại diện, Chi nhánh được phép hoạt động tại Việt Nam, muốn quảng cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ của mình tại Việt Nam, phải thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam thực hiện theo các quy định của Nghị định này.

Mục 2: Hàng hóa, dịch vụ quảng cáo sản phẩm quảng cáo thương mại

Điều 14. Hàng hóa, dịch vụ thương mại được phép quảng cáo

Thương nhân nói tại các Điều 11, 12, 13 Nghị định này được quảng cáo hàng hóa không thuộc diện hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm quảng cáo.

Điều 15. Hàng hóa, dịch vụ thương mại cấm quảng cáo

Cấm quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thương mại sau đây:

1. Hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các sản phẩm, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ thương mại chưa được phép thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm quảng cáo.

Điều 16. Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh

Việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật phải được Bộ Thương mại chấp thuận.

Điều 17. Quảng cáo hàng hóa chưa nhập khẩu, dịch vụ thương mại chưa thực hiện tại Việt Nam

Hàng hóa chưa nhập khẩu, dịch vụ thương mại chưa thực hiện tại Việt Nam, muốn được quảng cáo tại Việt Nam phải là hàng hóa, dịch vụ thương mại không thuộc diện hàng hóa, dịch vụ thương mại cấm quảng cáo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Điều 18. Yêu cầu về tính trung thực, chính xác trong quảng cáo

Quy cách, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hóa, dịch vụ thương mại được quảng cáo phải đúng với quy cách, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của chính hàng hóa, dịch vụ thương mại được bán, được cung ứng trên thị trường.

Điều 19. Quảng cáo có sử dụng Nhãn hiệu hàng hóa, biểu tượng, tên Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại

Nhãn hiệu hàng hóa, biểu tượng, tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại sử dụng trong quảng cáo phải thuộc Quyền sở hữu của người yêu cầu quảng cáo hoặc phải được Chủ sở hữu hợp pháp chấp nhận. Thương nhân có yêu cầu thuê quảng cáo phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, biểu tượng, tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại.

Điều 20. Sản phẩm quảng cáo thương mại, địa điểm quảng cáo và phương tiện quảng cáo thương mại

1. Việc sử dụng các hình thức, hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng để quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ thương mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Địa điểm quảng cáo phải tuân thủ quy hoạch về đô thị, xây dựng địa phương và hướng dẫn của cơ quan liên quan; không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

3. Việc sử dụng các Phương tiện quảng cáo thương mại phải tuân thủ các quy định tại Điều 190, 193 Luật Thương mại.

Mục 3: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại

Điều 21. Quy định đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

2. Là doanh nghiệp hoạt động độc lập, chuyên kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại;

3. Không có hoạt động mua bán hàng hóa, trừ việc mua bán các máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ cho ngành nghề của doanh nghiệp.

Điều 22. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại; quyền và nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo và bên làm dịch vụ quảng cáo thương mại được thực hiện theo Điều 195, 196, 197 Luật Thương mại.

Mục 4: Quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại

2.2.Quảng cáo thương mại

Mục 1: Nội dung của sản phẩm quảng cáo thương mại

Điều 21. Bảo bộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo thương mại

1. Việc sử dụng sản phẩm quảng cáo thương mại có chứa đựng những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải được sự đồng ý của chủ sở hữu đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đó.

2. Thương nhân có quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Sản phẩm quảng cáo thương mại có nội dung so sánh với hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thương nhân có quyền so sánh hàng hóa của mình với hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong sản phẩm quảng cáo thương mại sau khi có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh.

Điều 23. Bảo vệ trẻ em trong hoạt động quảng cáo thương mại

1. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em.

2. Không được lợi dụng sự thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm của trẻ em để đưa vào nội dung sản phẩm quảng cáo các thông tin sau đây:

a) Làm giảm mềm tin của trẻ em vào gia đình và xã hội;

b) Trực tiếp đề nghị, khuyến khích trẻ em yêu cầu cha mẹ hoặc người khác mua hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo;

c) Thuyết phục trẻ em về việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo sẽ có lợi thế hơn những trẻ em không sử dụng hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo,

d) Tạo cho trẻ em suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

Điều 24. Quảng cáo thương mại đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan đến y tế

Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến dược phẩm, văc-xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế, phương pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về y tế.

Điều 25. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi và giống vật nuôi, giống cây trồng

Quảng cáo thương mại đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan đến thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, giống cây trồng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan và không được chứa đựng các nội dung sau:

1. Khẳng định về tính an toàn, tính không độc hại nhưng không có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Khẳng định về hiệu quả và tính năng của thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi và giống vật nuôi, giống cây trồng nhưng không có cơ sở khoa học.

3. Sử dụng tiếng nói, chữ viết hoặc hình ảnh vi phạm quy trình và phương pháp sử dụng an toàn thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 26: Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa thuộc diện phải áp dụng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về chất lượng hàng hóa

Ngoài những loại hàng hoá không thuộc diện phải áp dụng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về chất lượng hàng hoá, thương nhân chỉ được phép quảng cáo thương mại đối với hàng hóa thuộc diện phải áp dụng tiêu chuẩn quy định kỹ thuật tương ứng sau khi hàng hóa đó được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc quy định kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Mục 2: Trách nhiệm thực hiện quảng cáo thương mại

Điều 27. Trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo thương mại

1. Thương nhân kinh doanh quảng cáo thương mại phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nội dung sản phẩm quảng cáo của mình vi phạm các nội dung quảng cáo bị cấm tại Luật Thương mại và các nội dung về sản phẩm quảng cáo được quy định tại Nghị định này; phải chấp hành đúng các quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Người đứng đầu cơ quan quản lý các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền tin, báo điện tử và các loại xuất bản phẩm chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo thương mại được quảng cáo trên phương tiện quảng cáo mà mình quản lý.

2.3. Khen thưởng và xử lý vi phạm

 Điều 32. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động quảng cáo thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Một số giải thưởng:

- Giải thưởng Quả Chuông Vàng - giải thưởng quảng cáo, sáng tạo Việt Nam.

- Liên hoan Phim Quảng cáo Quốc tế Cannes - lấy cảm hứng từ Liên Hoan Phim Quốc Tế Cannes- là giải thưởng lớn nhất thế giới về tính sáng tạo trong quảng cáo. Vì là giải thưởng quảng cáo quốc tế danh giá bậc nhất trong ngành, đã có trên 22,500 hạng mục tham dự được trình chiếu và đánh giá tại liên hoan này.

- “Quảng Cáo Hay Nhất” được trao bởi One Show. One Show là liên hoan phim quảng cáo lớn nhất tại Mỹ tôn vinh những tác phẩm hay nhất trong năm.

Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng về quảng cáo:

- “Quảng cáo được yêu thích nhất”.

- “Phim Quảng Cáo Doanh Nghiệp Hay Nhất”.

- “Quảng Cáo Thức Uống Hay Nhất”.

- “Quảng Cáo Lan Truyền Hay Nhất”.

  - Giải cho “Phim Quảng Cáo trên Mạng Hay Nhất”.

Giải quảng cáo sáng Tạo Trực Tuyến dành cho “Top Phim Quảng Cáo Truyền Hình của năm”….

Cụ thể:

- Audi đoạt giải thưởng hay nhất ARF 2009.

- Johnie Walker với mẫu quảng cáo “The man who walked around the world” giành được Huy Chương Vàng tại Liên Hoan Quảng Cáo Cannes; Quảng Cáo Hay Nhất được trao bởi One Show; 3 giải thưởng tại Giải Thưởng Quảng Cáo Truyền Hình Anh ghi nhân những đoạn phim quảng cáo truyền hình hay nhất cho những công ty quảng cáo của Anh; Giải Vàng ANDY cho ‘Phim Quảng Cáo trên Mạng Hay Nhất”; Mẫu Quảng Cáo số 1 tại Sáng Tạo Trực Tuyến dành cho Top Phim Quảng Cáo Truyền Hình của 2009.

Ngoài những hình thức khen thưởng trong quảng cáo con có những biện pháp xử phạt đối với các hành vi vi phạm những quy định của chính phủ về quảng cáo. Theo Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều 28 NĐ 88/CP ngày 14-12-1995 của Chính phủ đã quy định rõ về các hành vi vi phạm hành chính trong ling4 vực quảng cáo về việt, đặt bảng hiệu, hình thức và mức phạt.

Điều 24.- Vi phạm các quy định về thủ tục xin phép quảng cáo. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 20.000 đồng đối với mỗi quảng cáo bằng áp phích, tờ rời, tờ gấp không có giấy phép. 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Quảng cáo băng-rôn không có giấy phép; b. Nhận vẽ, trình bày bảng, biển quảng cáo mà khách hàng chưa được cấp giấy phép quảng cáo; 3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Không ghi số giấy phép, thời hạn quảng cáo hoặc tên chủ dịch vụ quảng cáo trên bảng, biển quảng cáo; b. Quảng cáo sản phẩm, hàng hoá hoặc giới thiệu hoạt đông của cơ sở mà không có giấy xác nhận, chứng nhận, đăng ký hoặc duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành theo quy định. 4. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Quảng cáo dược liệu, dược phẩm, mỹ phẩm, dụng cụ y tế và những hoạt động y tế mà chưa được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt; b. Quảng cáo bằng bảng, biển quảng cáo quá thời hạn quy định trong giấy phép; c. Quảng cáo trên xuất bản phẩm, trên các phương tiện giao thông mà không có giấy phép. 5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo, giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân khác hoặc sử dụng giấy phép của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ quảng cáo, thực hiện quảng cáo. 6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo không có giấy phép; b. Hoạt động dịch vụ hợp tác quảng cáo với cá nhân, tổ chức nước ngoài mà không có hợp đồng hợp tác kinh doanh; c. Quảng cáo không có giấy phép tại nơi hoạt động văn hoá nghệ thuật; d. Treo, dựng, đặt bảng, biển quảng cáo không có giấy phép. 7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo ở Việt Nam hoặc thực hiện quảng cáo mà không ký kết hợp đồng với người làm dịch vụ quảng cáo của Việt Nam . 8. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khác đối với các hành vi vi phạm tại Điều này: a. Tước quyền sử dụng giấy phép đối với trường hợp vi phạm quy định ở khoản 5; b. Buộc tháo dỡ băng-rôn, áp-phich, tờ rời, tờ gấp hoặc bảng, biển quảng cáo đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1; điểm a, khoản 2; các điểm b, c khoản 4; điểm d khoản 6; khoản 7.

Điều 25.- Vi phạm các quy định về hình thức, phương thức quảng cáo. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 50.000 đối với hành vi dùng âm thanh quá âm lượng quy định để quảng cáo từ 23 giờ đến 5 giờ. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi quảng trên bảng, biển quảng cáo có hình dáng, màu sắc, hình thức thể hiện tương tự các tín hiệu giao thông, biển báo công cộng. 3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng/1m2 vượt quá, 1 lần quá, 1 ngày vượt quá hoặc 1% vượt quá đối với một trong các hành vi sau đây: a. Quảng cáo trên bảng, biển quảng cáo vượt quá diện tích (m2) quy định trong giấy phép; b. Quảng cáo trên đài phát thanh, đài truyền hình vượt quá số lần cho phép trong một ngày hoặc vượt quá thời lượng (%) cho phép; c. Quảng cáo trên báo in, đài phát thanh, đài truyền hình vượt quá số ngày cho phép trong một đợt; d. Quảng cáo trên báo in vượt quá diện tích (%) cho phép. 4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối một trong các hành vi sau đây: a. Hình thức bảng, biển quảng cáo so với mẫu quy định trong giấy phép; b. Quảng cáo không rõ tên, loại hàng hoá, sản phẩm, hoạt động được phép quảng cáo mà chỉ nêu tên hiệu, tên hãng chung chung; c. Quảng cáo trên báo in, đài phát thanh, đài truyền hình vi phạm khoảng cách tối thiểu (5 ngày) giữa hai đợt quảng cáo. 5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Quảng cáo trên trang nhất của báo ngày, báo tuần, báo tháng hoặc trên bìa một của tạp chí, đặc san, số phụ; b. Kinh doanh loại hàng hoá được quảng cáo cho hàng hoá, sản phẩm cấm quảng cáo. c. Quảng cáo xen lẫn trong nội tin, bài hoặc xen kẽ trong chương trình thời sự, chương trình chuyên đề trên đài phát thanh, đài truyền hình trừ các chương trình tiếp âm, tiếp sóng trực tiếp của nước ngoài. 6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất loại hàng hoá có quảng cáo cho hàng hoá, sản phẩm cấm quảng cáo. 7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy, ảnh Lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc tế ca làm nền cho trình bày quảng cáo. 8. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khác đối với các hành vi phạm tại Điều này: a. Tịch thu hàng hoá đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 5; khoản 6; b. Buộc tháo dỡ bảng, biển quảng cáo đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2; điểm a khoản 3; các điểm a, b khoản 4 và khoản 7.

Điều 26.- Vi phạm các quy định về địa điểm, vị trí, phạm vi quảng cáo. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 10.000 đồng đối với mỗi quảng cáo bằng áp-phích, tờ rời, tờ gấp không đúng nơi quy định trong giấy phép. 2. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng đối với quảng cáo bằng băng-rôn không đúng nơi quy định trong giấy phép. 3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Treo, dựng, đặt biển, bảng quảng cáo không đúng địa điểm, vị trí đã quy định trong giấy phép. b. Treo, dựng, đặt biển, bảng quảng cáo trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. 4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo tại địa điểm cấm quảng cáo. 5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề, địa bàn hoạt động quy định trong giấy phép. 6. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khác đối với các hành vi vi phạm tại Điều này: a. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong trường hợp tái phạm khoản 5; b. Buộc tháo dỡ băng-rôn, áp-phích, tờ rời, tờ gấp hoặc bảng, biển quảng cáo đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4.

Điều 27.-Vi phạm các quy định về nội dung quảng cáo . 1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng tranh, ảnh, áp-phích, tờ rời, tờ gấp, dù che, xe đẩy, thùng hàng để quảng cáo hàng hoá, sản phẩm thuộc loại cấm quảng cáo. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Chào hàng, giới thiệu hàng hoá, sản phẩm thuộc loại cấm quảng cáo; b. Quảng cáo hàng hoá, sản phẩm thuộc loại cấm quảng cáo trên biển hiệu; c. Quảng cáo nội dung cho báo chí, xuất bản phẩm hoặc tác phẩm nghệ thuật chưa được cấp giấy phép xuất bản, chưa được phép phát hành, phổ biến hoặc công diễn. 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sửa đổi làm sai lệch nội dung bảng, biển quảng cáo đã duyệt trong giấy phép. 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Quảng cáo sai sự thật, sai chất lượng hàng hoá đã đăng ký; b. Quảng cáo có nội dung làm giảm uy tín, chất lượng hàng hoá của tổ chức, cá nhân khác. 5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Quảng cáo hàng hoá, sản phẩm thuộc loại cấm quảng cáo trên bảng, biển quảng cáo, trên phương tiện giao thông hoặc ở nơi hoạt động văn hoá công cộng; b. Quảng cáo hàng hoá, sản phẩm thuộc loại cấm quảng cáo trên đài phát thanh, đài truyền hình, xuất bản phẩm, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc. 6. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khác đối với các hành vi vi phạm tại Điều này: a. Tịch thu hàng hoá, sản phẩm đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2; b. Buộc tháo dỡ bảng, biển quảng cáo đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 2; khoản 3; khoản 4; điểm a khoản 5; c. Buộc bồi thường thiệt hại thực tế nhưng không quá 1.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 4; nếu thiệt hại trên 1.000.000 đồng thì việc bồi thường phải được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Điều 28.- Vi phạm các quy định về viết, đặt biển hiệu. 1. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Treo, đặt biển hiệu không gắn với trụ sở của cơ quan, tổ chức, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu có biển hiệu; b. Không ghi đầy đủ hoặc viết tắt tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu. 2. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a. Thể hiện không đầy đủ nội dung theo quy định trên biển hiệu; b. Không sử dụng tên gọi, chữ viết bằng tiếng Việt trên biển hiệu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công ty của Việt nam mà chỉ sử dụng tên gọi, chữ viết bằng tiếng nước ngoài; c. Thể hiện tên gọi và chữ viết bằng tiếng nước ngoài trên biển hiệu mà có màu sắc, ánh sáng nổi bật hơn tên gọi, chữ viết bằng tiếng Việt; d. Biển hiệu của các tổ chức kinh tế có tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên bằng tiếng nước ngoài mà thể hiện phía trên tên bằng tiếng Việt hoặc có kích thước to hơn tên bằng tiếng Việt; đ. Biển hiệu có kèm nội dung quảng cáo. 3. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khác đối với các hành vi vi phạm tại Điều này: Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm a khoản 1; khoản 2.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay sự nhập nhằng trong việc quảng cáo ghi nhãn mác dẫn đến chất lượng hàng hóa không đúng với công bố thực tế đã gây nhiều bức xúc cho người tiêu dùng.

Ví dụ: Chỉ mặt hàng sữa như sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa hoàn nguyên tiệt trùng, chất lượng sữa tươi so với chất lượng công bố theo tiêu chuẩn quy định còn rất nan giải, người tiêu dùng không ai hiểu hết để mà lựa chọn. Theo số liệu của Cục Quản lý cạnh tranh năm 2009, sản lượng sữa tươi Việt Nam là 270 triệu lít nhưng tổng số lượng sữa nước của các doanh nghiệp gần 453 triệu lít, trong khi đó các doanh nghiệp sản xuất hầu như chỉ nhập khẩu sữa bột. "Như vậy sẽ có ít nhất 40% sữa tươi tiệt trùng trên thị trường hiện nay không phải 100% sữa tươi nguyên chất, điều đó cho thấy các doanh nghiệp đã gian lận hoặc quảng cáo sai sự thật. Tại Điều 8 và Điều 12 của dự thảo luật nên quy định người tiêu dùng có quyền được biết nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Tuy vậy, trong dự thảo luật cũng mới chỉ quy định trách nhiệm của Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, cần quy định rõ thêm trách nhiệm của các bộ có liên quan trong khâu quản lý, thẩm định và quảng cáo sản phẩm... Trong thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng, các sản phẩn tiêu dùng được quảng cáo dưới hình thức thật hấp dẫn và lôi cuốn, trong đó có các thực phẩm chức năng và ngay cả thuốc tây để trị bệnh. Nhiều thuốc được quảng cáo hiệu quả nhất và trị được bách bệnh làm cho người tiêu dùng, người dân hết sức là hoang mang không biết chọn lựa như thế nào. Chính phủ cần quy định cụ thể hơn và quy định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các bộ cũng như Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo vệ lợi ích chung của người tiêu dùng ở lĩnh vực quảng cáo, nhất là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe như thuốc trị bệnh, thực phẩm chức năng, các sản phẩm thiết thực cho sản xuất của nông dân như thuốc trừ sâu, phân bón.

3. Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài 3.1. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: được trực tiếp quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam, người phát hành quảng cáo Việt Nam thực hiện quảng cáo cho mình.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam: muốn quảng cáo tại Việt Nam về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ của mình phải thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam, người phát hành quảng cáo Việt Nam thực hiện quảng cáo cho mình.

3.2. Giấy phép quảng cáo

3.2.1 Thủ tục quảng cáo: Tham khảo một ví dụ

B1. Tên thủ tục hành chính : .

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.

B2. Cơ quan nhận hồ sơ : Sở Văn hóa Thông tin Đồng Nai.

- Địa chỉ: Tầng 6, số 02, Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại: 061 3821530

- Fax: 0613 824482

B3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết : Sở Văn hóa Thông tin Đồng Nai

B4. Hồ sơ gồm : (1 bộ)

1. Đơn xin thực hiện quảng cáo (bản chính).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của đơn vị tự quảng cáo.

3. Giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc giấy công bố chất lượng hàng hóa (bản photo);

Giấy đăng ký nhãn sản phẩm, hàng hóa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản photo).

4. Văn bản thỏa thuận đặt bảng với chủ địa điểm (bản chính, Kèm ảnh mặt tiền cửa hàng).

5. Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo. (2 bản chính, Trình bày màu sắc thật trên giấy A4 có đóng dấu của đơn vị xin quảng cáo).

6. Đối với bảng, biển, pano, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng qui định phải thẩm định về kết cấu xây dựng.

+ Hồ sơ thiết kế công trình kèm văn bản thẩm định và giấy CNĐKKD của đơn vị thẩm định (bản photo).

+ Giấy chủ quyền đất hoặc nhà ở (bản photo).

+ Hồ sơ trích đo bản đồ địa chính có định vị trí đặt dựng trên khu đất (bản photo).

Ghi chú : Trường hợp gia hạn chỉ nộp giấy phép cũ và cam kết tính vững chắc của công trình.

7. Đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc nông pháp lý của cơ quan quản lý thuộc lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp. Nếu không có sẽ thực hiện liên thông.

Trường hợp thực hiện liên thông với Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, hồ sơ nộp 02 bộ (hoặc 3 bộ nếu liên thông với 2 Sở)

B5. Thời gian giải quyết :

- 9 ngày làm việc;

- Nếu liên thông là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.nghiệp phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị

3.2.2 Lệ phí giấy phép quảng cáo

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung hôm (7/7) đã ký ban hành Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Theo đó, lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích

Từ 40m2 trở lên là 400.000 đồng/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô;

Từ 30 đến dưới 40m2: 300.000 đồng; từ 20 đến dưới 30m2: 200.000 đồng (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 1.000.000 đồng/1 giấy phép);

Từ 10 đến dưới 20m2: 100.000 đồng (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 1.000.000 đồng);

Dưới 10m2 là 50.000 đồng (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 500.000 đồng).

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác: 50.000 đồng/1 cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 1.000.000 đồng); trên trên băng rôn: 20.000 đồng/1cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 500.000 đồng).

Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.

3.3. Văn phòng đại diện quảng cáo

Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam chỉ được hoạt động sau khi có giấy phép mở văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ thực hiện việc xúc tiến quảng cáo, không được trực tiếp kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Nếu vi phạm sẽ bị pháp luật cưỡng chế.

Ví dụ: Cưỡng chế tháo dỡ các biển quảng cáo không phép

Chiều 1-12, Sở VH-TT-DL TPHCM đã công bố quyết định cưỡng chế tháo dỡ nội dung các bảng quảng cáo không có giấy phép. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31-12, Thanh tra Sở VH-TT-DL TPHCM và các lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nội dung của 10 quảng cáo không phép trên địa bàn quận 1, TPHCM.

Nội dung các biển quảng cáo không có giấy phép khổ lớn (diện tích trên dưới 40 m²) bị cưỡng chế tháo dỡ lần này tập trung tại các phường: Tân Định, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Cầu Ông Lãnh do các công ty Âu Lạc, Mi Xa, Chiêu Dương, Thái Bình Dương, Mặt Trời Phương Đông… thực hiện.

Theo Sở VH-TT-DL TPHCM, các công ty này đã thực hiện nội dung các bảng quảng cáo không có giấy phép, đã bị thanh tra sở lập biên bản, xử phạt hành chính và thông báo yêu cầu chấp hành nhưng vẫn không chấp hành theo quy định. Trong tổng số 21 bảng quảng cáo không có giấy phép bị kiểm tra và xử phạt, đã có 11 bảng nội dung không phép tổ chức tự tháo dỡ.

3.4. Chi nhánh quảng cáo

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được đặt chi nhánh tại Việt Nam để thực hiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

3.5. Hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo

Tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo được hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3.6.  Quảng cáo ở nước ngoài

Tổ chức, cá nhân Việt Nam được quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ của mình ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

III. Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về XTTM trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Quảng cáo là cách trình bày cho đông đảo khách hàng có những hiểu biết cần thiết về hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà kinh doanh bằng các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mục đích thu hút sự chú ý của khách hàng vào dịch vụ mà nhà kinh doanh cung ứng cho thị trường. Như vậy, quảng cáo có vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nhà nước phải có những biện pháp can thiệp để điều chỉnh lại các hoạt động quảng cáo ngày nay. Đảm bảo rằng các hoạt động quảng cáo phải đảm bảo yêu cầu về tính trung thực và chính xác trong quảng cáo thương mại, cụ thể là:

Quy cách, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hóa, dịch vụ thương mại được quảng cáo phải đúng với quy cách, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của chính hàng hóa đó, dịch vụ thương mại được bán, được cung ứng trên thị trường.

Bộ văn hóa – thông tin là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong cả nước, cần bảo hộ và tạo điều kiện thuận lợi đối với các thương nhân hoạt động quảng cáo thương mại hợp pháp. Cụ thể là:

Giúp chính phủ xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật vi phạm về quảng cáo.

Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn chi tiết việc thực hiện việc hoạt động quảng cáo.

Thanh tra và xử lý vi phạm.

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ quảng cáo cho các co quan Trung ương, các tổ chức hoạt động dịch vụ quảng cáo trong phạm vi toàn quốc, cho phép các quảng cáo nước ngoài được quảng cao ở Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

www.google.com.vn

Giấy phép quảng cáo - Babylonlaw Tư vấn luật Công ty TNHH BABYLON

Ecolaw.vn

Vi.wikipedia.com.vn

Hỏi đáp về quảng cáo hội chợ - triễn lãm của Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp, NXB.TP.Hồ Chí Minh, năm 2001.

www.tuoitre.com.vn

www.phapluat.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm …..

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang