Tài liệu

Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2329     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 31
Tài liệu Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo,Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo.
1
Cách m ng gi i phóng dân t c c n
đ c ti n hành ch đ ng, sáng t oượ ế
2
N i dung tnh bày
1. Nh n th c v ch
nghĩa Mác-Lênin c a
H Ch í Minh
2. Cách m ng GPDT
c n ti n hành ch ế
đ ng, ng t o
3. K t lu nế
Liên hệ quảng cáo

3
1. Nh n th c v ch nghĩa Mác-Lênin c a
H Chí Minh
“ Ch có CNXH, CNCS m i gi i phóng đ cc dân t c b áp b c ượ
và nh ng ng i lao đ ng trên th gi i kh i ách nô l ườ ế
– H Chí Minh toàn t p-t p 10 trang 128
“Trong th gi i bây gi ch có Cách m ng Nga là thành công và ế
thành công đ n n i, nghĩa là dân chúng đ c h ng cái t do ế ơ ượ ưở
bình đ ng th t…” H Chí Minh toàn t p-t p 2 trang 280
H c t p cách m ng Nga không có nghĩa là áp d ng nó 1 cách
máy móc vào Vi t Nam mà ch n m b t tinh th n, ph ng pháp ươ
đó và c i ti n, sáng t o sao cho phù h p v i hoàn c nh đ t n c ế ướ
lúc b y gi
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo

Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2329     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 17 Lượt xem: 180518
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162631
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1821 Lượt xem: 139794
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 773 Lượt xem: 131780
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 773 Lượt xem: 131780
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2387 Lượt xem: 129829
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90289
tâm lý học đại cương Lượt tải: 428 Lượt xem: 79087
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 61994