Tài liệu

Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2360     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 31
Tài liệu Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo.[/b]
1
Cách m ng gi i phóng dân t c c n
đ c ti n hành ch đ ng, sáng t oượ ế
2
N i dung tnh bày
1. Nh n th c v ch
nghĩa Mác-Lênin c a
H Ch í Minh
2. Cách m ng GPDT
c n ti n hành ch ế
đ ng, ng t o
3. K t lu nế
3
1. Nh n th c v ch nghĩa Mác-Lênin c a
H Chí Minh
“ Ch có CNXH, CNCS m i gi i phóng đ cc dân t c b áp b c ượ
và nh ng ng i lao đ ng trên th gi i kh i ách nô l ườ ế
– H Chí Minh toàn t p-t p 10 trang 128
“Trong th gi i bây gi ch có Cách m ng Nga là thành công và ế
thành công đ n n i, nghĩa là dân chúng đ c h ng cái t do ế ơ ượ ưở
bình đ ng th t…” H Chí Minh toàn t p-t p 2 trang 280
H c t p cách m ng Nga không có nghĩa là áp d ng nó 1 cách
máy móc vào Vi t Nam mà ch n m b t tinh th n, ph ng pháp ươ
đó và c i ti n, sáng t o sao cho phù h p v i hoàn c nh đ t n c ế ướ
lúc b y gi
Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo
[b]Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo.[/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2360     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190346
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163209
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1969 Lượt xem: 142289
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2514 Lượt xem: 131675
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 340 Lượt xem: 92343
tâm lý học đại cương Lượt tải: 484 Lượt xem: 80208
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63091