Tài liệu

Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 624     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - tài liệu, sách iDoc.Vn
Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuât về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa nâng cấp mặt đường ô rô, đường phố, bến bãi, quảng trường và thay thế tiêu chuẩn ngành 22 TCN-22-90
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Tiêu chuẩn ngành:

Quy trình công nghệ thi công và nghiệm

thu mặt đường bê tông nhựa

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

22 TCN 249-98

bia 2.pdf 249.pdf

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
TIÊU CHUẨN JIS G3302 Lượt tải: 38 Lượt xem: 6184
Có thể bạn quan tâm