Tài liệu

Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2765     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 22
Tài liệu Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế - tài liệu, sách iDoc.VnTiêu chuẩn đạo đức Tiêu chuẩn 1: Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. khi đã tự nguyện đứng trong hà
Please purchase a personal license.
Mc tiêu
Hc xong bài này, sinh viên có kh năng:
1. Lit kê được 12 tiêu chun đạo đức ca
1. Lit kê được 12 tiêu chun đạo đức ca
người làm công tác y tế
2. Phân tích được ni dung trong tng tiêu
chun đạo đức ca người làm công tác y
tế.
TIÊU CHUN ĐẠO ĐỨC
II. Ni dung
Y đức phm cht tt đp ca người m
công tác y tế, được biu hin tinh thn
trách nhim cao, tn ty phc v, hết lòng
thương yêu, chăm sóc người bnh, coi h
đau
đớn
như
mình
đau
đớn,
như
li
ch
đau
đớn
như
mình
đau
đớn,
như
li
ch
tch H Chí Minh đã dy: “Lương y như t
mu
Phi tht thà, đoàn kết, khc phc khó
khăn, hc tp vươn lên để hoàn thành
nhim v, toàn tâm toàn ý xây dng nn y
hc Vit Nam.
đức
phi
th
hin
qua
nhng
tiêu
chun,
TIÊU CHUN ĐẠO ĐỨC
Tiêu chun 1. Chăm sóc sc khe cho mi
người ngh cao quý.Khi đã t nguyn đứng
trong hàng ngũ y tế phi nghiêm túc thc
hin li dy ca Bác H .
. Phi lương tâm trách nhim cao, hết
lòng yêu ngh, luôn rèn luyn nâng cao phm
cht đạo đức ca người thy thuc,
. không ngng hc tp tích cc nghiên cu
khoa hc để nâng cao trình độ chuyên môn,
. sn sàng vượt qua mi khó khăn gian kh vì
s nghip chăm sóc bo v sc khe nhân
dân
.
Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế
Tiêu chuẩn đạo đức Tiêu chuẩn 1: Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Tiêu chuẩn 2: Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn Tiêu chuẩn 3:...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2765     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
SINH LÝ TIM MẠCH Lượt tải: 73 Lượt xem: 43831
Dược thư quốc gia Việt Nam Lượt tải: 398 Lượt xem: 37953
Giải phẫu người Thực hành Hệ cơ Lượt tải: 125 Lượt xem: 20579
MẠCH MÁU CHI TRÊN (Giải phẫu học) Lượt tải: 155 Lượt xem: 18307
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 184 Lượt xem: 13723
Có thể bạn quan tâm
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 184 Lượt xem: 13723
Giải phẫu người Hệ tiêu hoá Lượt tải: 33 Lượt xem: 13412
SINH DỤC NAM (Giải phẫu học) Lượt tải: 140 Lượt xem: 13285
HỆ TIM MẠCH Lượt tải: 82 Lượt xem: 10433
SINH LÝ HỆ TIÊU HOÁ Lượt tải: 49 Lượt xem: 10145