Tài liệu

Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2723     Tải về: 16     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 22
Tài liệu Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế - tài liệu, sách iDoc.VnTiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế,Tiêu chuẩn đạo đức Tiêu chuẩn 1: Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải…
Please purchase a personal license.
Mc tiêu
Hc xong bài này, sinh viên có kh năng:
1. Lit kê được 12 tiêu chun đạo đức ca
1. Lit kê được 12 tiêu chun đạo đức ca
người làm công tác y tế
2. Phân tích được ni dung trong tng tiêu
chun đạo đức ca người làm công tác y
tế.
TIÊU CHUN ĐẠO ĐỨC
II. Ni dung
Y đức phm cht tt đp ca người m
công tác y tế, được biu hin tinh thn
trách nhim cao, tn ty phc v, hết lòng
thương yêu, chăm sóc người bnh, coi h
đau
đớn
như
mình
đau
đớn,
như
li
ch
đau
đớn
như
mình
đau
đớn,
như
li
ch
tch H Chí Minh đã dy: “Lương y như t
mu
Phi tht thà, đoàn kết, khc phc khó
khăn, hc tp vươn lên để hoàn thành
nhim v, toàn tâm toàn ý xây dng nn y
hc Vit Nam.
đức
phi
th
hin
qua
nhng
tiêu
chun,
Liên hệ quảng cáo

TIÊU CHUN ĐẠO ĐỨC
Tiêu chun 1. Chăm sóc sc khe cho mi
người ngh cao quý.Khi đã t nguyn đứng
trong hàng ngũ y tế phi nghiêm túc thc
hin li dy ca Bác H .
. Phi lương tâm trách nhim cao, hết
lòng yêu ngh, luôn rèn luyn nâng cao phm
cht đạo đức ca người thy thuc,
. không ngng hc tp tích cc nghiên cu
khoa hc để nâng cao trình độ chuyên môn,
. sn sàng vượt qua mi khó khăn gian kh vì
s nghip chăm sóc bo v sc khe nhân
dân
.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế

Tiêu chuẩn đạo đức
Tiêu chuẩn 1: Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
Tiêu chuẩn 2: Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn
Tiêu chuẩn 3:...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2723     Tải về: 16     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
SINH LÝ TIM MẠCH Lượt tải: 69 Lượt xem: 43605
Dược thư quốc gia Việt Nam Lượt tải: 354 Lượt xem: 36778
Giải phẫu người Thực hành Hệ cơ Lượt tải: 120 Lượt xem: 20242
MẠCH MÁU CHI TRÊN (Giải phẫu học) Lượt tải: 149 Lượt xem: 17920
Giải phẫu người Hệ tiêu hoá Lượt tải: 27 Lượt xem: 13094
Có thể bạn quan tâm
Giải phẫu người Hệ tiêu hoá Lượt tải: 27 Lượt xem: 13094
SINH DỤC NAM (Giải phẫu học) Lượt tải: 136 Lượt xem: 12954
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 153 Lượt xem: 12448
HỆ TIM MẠCH Lượt tải: 80 Lượt xem: 10218
SINH LÝ HỆ TIÊU HOÁ Lượt tải: 47 Lượt xem: 9948