Chia sẻ Download
Tài liệu Tiêu chuẩn công chức văn thư, lưu trữ
/10 trang
Thành viên vodaiduong

Tiêu chuẩn công chức văn thư, lưu trữ

- 12 tháng trước
6,145
Báo lỗi

Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức quản
lý văn thư - lưu trữ (có văn bản tiêu chuẩn kèm theo) bao gồm:1 - Chuyên viên cao cấp văn thư2 - Chuyên viên chính văn thư 3 - Chuyên viên văn thư 4 - Cán sự văn thư 5 - Chuyên viên cao cấp lưu trữ 6 - Chuyên viên chính lưu trữ 7 - Chuyên viên lưu trữ8 - Cán bộ lưu trữ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT