Tài liệu

TIẾT 60 : LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13241     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu TIẾT 60 : LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN - tài liệu, sách iDoc.VnTIẾT 60 : LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN,Giúp hs biết cách đưa các yếu tố nghị luận vào bài văn tự sự một cách hợp lý. B. Chuẩn bị - Bảng phụ - Sgk – sgv – thiết kế C.…
background image

TIẾT 60 : LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ 

LUẬN                                       

A. Mục tiêu cần đạt 

- Giúp hs biết cách đưa các yếu tố nghị luận vào bài văn tự sự một cách hợp lý. 

B. Chuẩn bị 

- Bảng phụ 

- Sgk – sgv – thiết kế 

C. Khởi động 

 

1. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của hs 

 

 

 

Vai trò tác dụng của yếu tố nghị luận trong văn tự sự 

 

 

 

Nghị luận là gì ? Trong văn tự sự, nghị luận thường được thể hiện ở 

đâu ? Bằng những hình thức gì ? 

 

2. Giới thiệu bài :  nêu yêu cầu tiết học 

D. Tiến trình các hoạt động dạy và học 

 

Hoạt động của giáo viên - học sinh 

Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1 

Hs đọc đ/văn. 

Thảo luận câu hỏi sgk nhóm 4 : 2

 

I. Thực hành tìm hiểu yếu tố nghị luận trong đ/văn 

tự sự 

1. Đoạn văn “ Lỗi lầm và sự biết ơn ” 

2. Nhận xét 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2 

Hs đọc bài 1. 

* Gợi ý  

a) Buổi SH diễn ra thế nào ? (thời 

gian, địa điểm, ai là người điều khiển, 

không khí diễn ra...) 

b) Nội dung của buổi SH là gì ? 

Em đã phát biểu về vấn đề gì ? Tại 

sao lại phải phát biểu về việc đó ? 

c) Em đã thuyết phục cả lớp rằng 

Nam là người bạn rất tốt ntn ? (lí lẽ, 

ví dụ, lời phân tích...) 

- Yếu tố nghị luận : + Những điều viết lên cát... trong 

lòng người. 

                                 + Vậy mỗi chúng ta hãy học cách 

viết... 

- Tác dụng : Làm câu chuyện thêm sâu sắc, giàu tính 

triết lý và có ý nghĩa giáo dục cao. 

- Bài học ở câu chuyện này. Sự bao dung biết tha thứ và 

ghi nhớ ân tình 

II. Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố 

nghị luận 

1. Viết đoạn văn kể buổi sinh hoạt lớp 

* Gợi ý  

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Hs viết 10

Hs đọc đoạn văn 

Qui trình giống như bài 1. 

Gv gợi ý . Đọc đoạn văn tham khảo. 

Hs viết 10

Hs trình bày đoạn văn 

 

 

2. Viết đoạn văn kể lời dạy bảo sâu sắc của người bà 

kính yêu 

- Người em kể là ai ? 

- Người đó đã để lại việc làm hay lời nói, suy nghĩ ? 

Điều đó diễn ra trong h/cảnh nào ? 

- Nội dung cụ thể là gì ? 

Nội dung đó giản dị mà sâu sắc, cảm động ntn ? 

- Suy nghĩ về bài học rút ra từ câu chuyện trên. 

E. Củng cố – dặn dò :    

- Hoàn chỉnh các đoạn văn 

- Soạn “Làng”, tóm tắt truyện 

 

TIẾT 60 : LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN

Giúp hs biết cách đưa các yếu tố nghị luận vào bài văn tự sự một cách hợp lý. B. Chuẩn bị - Bảng phụ - Sgk – sgv – thiết kế C. Khởi động 1. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của hs Vai trò tác dụng của yếu tố nghị luận trong văn tự sự Nghị luận là gì ? Trong văn tự sự, nghị luận thường được thể hiện ở đâu ? Bằng những hình thức gì ?

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm