Tài liệu

Tiết 6 - : BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU . CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC .

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1046     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Tiết 6 - : BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU . CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC . - tài liệu, sách iDoc.VnTiết 6 - : BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU . CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC .,Hiểu và vận dụng các công thức tính chu kì, tần số, tốc độ dài, tốc độ góc, gia tốc hướng tâm và công thức cộng vận tốc để…
background image

Tiết 6 - : BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU . CÔNG THỨC CỘNG 

VẬN TỐC . 

I.MỤC TIÊU:                               

- Hiểu và vận dụng các công thức tính chu kì, tần số, tốc độ dài, tốc độ góc, gia tốc 

hướng tâm và công thức cộng vận tốc để vận dụng vào giải bài tập. 

- Rèn luyện cho HS kĩ năng giải BT dạng chuyển động tròn đều và công thức tính 

vận tốc. 

 

II. CHUẨN BỊ : 

1. Giáo viên: Phương pháp giải và một số bài tập vận dụng 

2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà 

III. TIẾN TRÌNH DAY - HỌC   

1. Hoạt động 1 ( 10 phút ): Ôn tập, cũng cố . 

 

 

2. Hoạt động 2 ( 15 phút ): Bài tập chuyển động tròn đều. 

Ôn tập theo hướng dẫn 

  CH  1  Nêu  các  công  thức 

của chuyển động tròn đều ? 

 CH 2  

 CH 3  

2

T

;  

1

2

f

T

 

2

2

ht

v

a

r

r

;   , :

v

v

r

 

1,3

1,2

2,3

v

v

v

uur

uur

uuur

 

background image

 

  HS  ghi  nhận  dạng  bài 

tập, thảo luận nêu cơ sở vận 

dụng . 

 Ghi bài tập, tóm tắt, phân 

tích, tiến hành giải  

  Phân  tích  bài  toán,  tìm 

mối  liên  hệ  giữa  đại  lượng 

đã cho và cần tìm  

  Tìm  lời  giải  cho  cụ  thể 

bài  

 Hs trình bày bài giải.   

Phân tích những dữ kiện đề 

bài,  đề  xuất  hướng  giải 

quyết bài toán 

 

HS tự viết công thức 

1

1

1

1

r

v

r

T

 

 GV nêu  loại bài tập,  yêu 

cầu  Hs  nêu  cơ  sở  lý  thuyết 

áp dụng .  

  GV  nêu  bài  tập  áp  dụng, 

yêu cầu HS: 

- Tóm tắt bài toán,  

- Phân tích, tìm  mối liên hệ 

giữa  đại  lượng  đã  cho  và 

cần tìm  

- Tìm lời giải cho cụ thể bài  

Đọc đề và hướng dẫn HS 

phân tích đề để tìm hướng 

giải 

 

 

 

 

 

 Bài tập :  

Bài 1: BT 5.13 SBT 

Giải : 

Gọi v1, T1, r1 lần lượt là tốc 

độ dài, chu kì, bán kính của 

kim phút  v2, T2, r2 lần lượt 

là  tốc  độ  dài,  chu  kì,  bán 

kính  của  kim  giờ.  Theo 

công thức : 

1

1

1

1

r

v

r

T

 

  

2

2

2

2

r

v

r

T

 

1

1 2

2

2

2 1

2

1

2

1, 5 .12

18

.1

18

v

rT

r

v

r T

r

v

v

 

(Vì  kim  giờ  quay  1  vòng 

hết  12  giờ ;  kim  phút  quay 

một vòng hết 1 giờ) 

 

background image

 

3. Hoạt động 3 ( 15 phút ) : Tìm hiểu về bài tập  

 

2

2

2

2

r

v

r

T

 

Lập tỉ số và giải 

Viết công thức tính tốc độ 

dài của từng kim? 

 

 

Lập tỉ số? 

 HS ghi nhận dạng bài 

tập, thảo luận nêu cơ sở vận 

dụng . 

 Ghi bài tập, tóm tắt, phân 

tích, tiến hành giải  

  Phân  tích  bài  toán,  tìm 

mối  liên  hệ  giữa  đại  lượng 

 GV nêu  loại bài tập,  yêu 

cầu  Hs  nêu  cơ  sở  lý  thuyết 

áp dụng .  

  GV  nêu  bài  tập  áp  dụng, 

yêu cầu HS: 

- Tóm tắt bài toán,  

- Phân tích, tìm  mối liên hệ 

giữa  đại  lượng  đã  cho  và 

 Bài tập :  

Bài 2 :  BT 6.8/25 SBT 

Giải 

Gọi v1,2 là vận tốc của canô 

đối với dòng chảy 

       v2,3 là vận tốc của dòng 

chảy đối với bờ sông 

       v1,3 là vận tốc của canô 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiết 6 - : BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU . CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC .

Hiểu và vận dụng các công thức tính chu kì, tần số, tốc độ dài, tốc độ góc, gia tốc hướng tâm và công thức cộng vận tốc để vận dụng vào giải bài tập. - Rèn luyện cho HS kĩ năng giải BT dạng chuyển động tròn đều và công thức tính vận tốc. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Phương pháp giải và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà III. TIẾN TRÌNH DAY - HỌC 1. Hoạt động 1 ( 10 phút ): Ôn tập, cũng cố .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 467 Lượt xem: 19813
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 256 Lượt xem: 16433
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 142 Lượt xem: 16088