Tài liệu

Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1567     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH - tài liệu, sách iDoc.VnTiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNHMỤC TIÊU + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu k
Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH
Ngy son: 12-04-2011
I. MC TIÊU
+ Phân tích trình y được quá trình tạo ảnh qua
mt hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh.
+ Giải được các bài tập đơn giản về hệ hai thấu
kính.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
+ Chọn lọc hai bài v về hệ hai thấu nh ghép
thuộc dạng có nội dung thuận và nội dung nghịch:
Hệ thấu kính đồng trục ghép cách nhau.
Hệ thấu kính đồng trục ghép sát nhau.
+ Giải từng bài toán nêu rphương pháp giải.
Nhấn mạnh (có lí giải) các hệ thức liên hệ:
d
2
= O
1
O
2
d
1
’ ; k = k
1
k
2
.
Hc sinh
Ôn lại nội dung bài hc về thấu kính.
III. TIẾN TRÌNH DY HC
Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Viết các
công thức vthấu kính. Nêu các ng dụng của thấu
kính.
Hoạt động 2 (15 phút) : Lập sơ đtạo nh.
Hoạt động của giáo
viên
Hoạt động
của học
sinh
Nội dung
bản
Vhình 30.1.
Thực hiện tính toán.
Vhình.
Thực hiện
I. Lp sơ đtạo
ảnh
1. H hai thấu
kính đồng trục
ghép cách nhau
Liên hệ quảng cáo

Vhình 30.2.
Thực hiện tính toán.
Yêu c
ầu học sinh t
ra k
ết luận về độ t
của hệ thấu kính ghép
sát nhau.
C2.
Theo dõi
tính toán để
xác định d
2
và k.
Vhình.
Sơ đtạo ảnh:
L
1
L
2
AB 
A
1
B
1

A
2
B
2
d
1
d
1
d
2
d
2
Với: d
2
= O
1
O
2
d
1
’; k = k
1
k
2
=
21
'
2
'
1
dd
dd
2. H hai thấu
kính đồng trục
ghép sát nhau
Sơ đtạo ảnh:
L
1
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH
Tiết 59. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNHMỤC TIÊU + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh. + Giải được các bài tập đơn giản về hệ hai thấu kính.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1567     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 583 Lượt xem: 24709
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 572 Lượt xem: 23247
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 183 Lượt xem: 21654