Thành viên idoc2012

Tiết 55 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Tiết 55 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

- 12 tháng trước
3,506
Báo lỗi

Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một cung; bảng các giá trị lượng giác cảu một số gó thường gặp. - Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc. - Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc  . - Biết ý nghĩa hình học của tang và cotang.

Nội dung

Tiết 55 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.

A. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:

- Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một cung; bảng các giá trị lượng giác

cảu một số gó thường gặp.

- Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc.

- Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt: bù

nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc  .

- Biết ý nghĩa hình học của tang và cotang.

2. Về kĩ năng:

- Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo góc đó.

- Xác định được dấu các giá trị lượng giác của cung AM khi biết điểm cuối

M nằm ở các góc phần tư khác nhau.

- Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị

lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.

- Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan

đặc biệt vào việc tính giá trị lượng giác góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng

thức.

3. Về thái độ , tư duy:

- Cẩn thận , chính xác.

- Biết quy lạ về quen.

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- Giáo viên: Hệ thống câu hỏi.

- Học sinh: Đọc trước bài.

C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

+ Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giá trị

lượng giác của một góc , 0 00 180  . + Lên bảng trình bày.

Hoạt động 2: Giá trị lượng giác của một cung.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Dựa vào hình vẽ ta có:

sin = ? cos = ?

tan = ? cot = ?

- ĐK xác định của tan và

cot là gì ?

- Cho HS ghi nhận hệ quả.

- HS trả lời.

sin = OK

cos = OH

tan = sin cos

 

, cot =

cos

sin

 

.

+ Tiến hành hoạt động 2.

a x

y

H A '

B '

A

O

B

K M

+ Yêu cầu HS làm HĐ2.

Hoạt động 3: Ý nghĩa hình học của tan và cotang.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Dựa vào hình vẽ ta có HM = ?, ta có OH = ?

- Khi đó tan = ?

- Từ đó cho học ghi nhận ý

nghĩa hình học của tan .

- Tương tự hãy nêu ý nghĩa

hình học của cot .

- Cho HS ghi nhận khái niệm trục

tang và trục cotang.

+ Củng cố: Từ ý nghĩa hình học của tan và

cot hãy suy ra với mọi số nguyên

k.  tan tank    ,  cot cotk   

- Trả lời

+ sinMH 

+ OH = cos

+ tan = MH AT AT OH OA

 .

- Ghi nhận kiến thức.

- HS làm việc theo nhóm

để tìm kết quả.

- Đại diện nhóm trình

bày.

x

t y

H

K M

A

B

A'

B'

T

O a

i r

Hoạt động 4: Công thức lượng giác cơ bản.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

+ Cung nào  mà sin nhận các giá trị tương

ứng a) – 0,7; d) 5 2

?

+ Vì sao có kết qủa đó.

- Dựa vào hình vẽ hãy tìm sin , cos ?

- Từ đó tính 2 2sin cos  ?

+ Từ đẳng thức 1 chia hai vế cho cos2 ta có

điều gì ?( ĐK để cos khác 0 là gì ?)

+ Chia hai vế của 1 cho sin2 ta có điều gì ?

+ Yêu cầu HS làm VD1, 2

a. Có vì -1 < -0,7 < 1.

d. Không vì 5 2

> 1.

- sin ,cosOK OH  

- 2 2sin cos  1 (1).

+ Nêu các công thức còn lại.

+ Tiến hành làm VD.

Hoạt động 5: Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Hướng dẫn HS xác định điểm cuối của cung

 và  .

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ để nêu lên các

công thức.

- Yêu cầu HS vẽ đường tròn lượng giác của hai

* cos(- ) = cos

sin (- ) = - sin

tan(- ) = - tan

* sin ( - ) = sin

cos( - ) = - cos

góc bù nhau.

- Cho HS dựa vào hình vẽ nêu các công thức.

- Tương tự cho các trường hợp cung hơn kém

 và cung phụ nhau (cho HS quan sát hình vẽ

nêu lên công thức).

- Kết luận suy ra cách nhớ: cos đối, sin bù, phụ

chéo, khác  tang.

- Củng cố: Tính cos 11 4

    

, tan 31 6

 , sin(-

13800).

tan( - ) = - tan

cot( - ) = -cot

* sin ( + ) = - sin

cos( + ) = - cos

tan( + ) = tan

cot( + ) = cot

- Dựa vào các công thức để

tính.

Hoạt động 6: Cũng cố:

- Hiểu được giá trị lượng giác của một cung  . Biết được dấu các giá trị

lượng giác và xác định được dấu các gia trị lượng giác. Biết được ý nghĩa

hình học của tan và cot .

- Nắm được các đẳng thức lượng giác. Nắm được các công thức của các

cung có liên quan đặc biệt và nắm được cách nhớ các công thức đó.Vận

được các công thức vào giải các ví dụ

D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .

- Làm các bài tập 1 - 5.

☺ HDBT: BT4: Tương tự ví dụ 2.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang