Tài liệu

Tiết 55 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3398     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Tiết 55 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG - tài liệu, sách iDoc.Vn
Tiết 55 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một cung; bảng các giá trị lượng giác cảu một số gó thường gặp. - Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc. - Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc  . - Biết ý nghĩa hình học của tang và cotang.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm