Thành viên idoc2012

Tiết 42 : DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

- 10/16/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Tiết 42 : DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

- 10/16/2012
1,006
Báo lỗi

Hiểu được định lí về dấu của tam thức bậc hai. - Hiểu được nghiệm cách xác định dấu của tam thức bậc hai. 2. Về kĩ năng: - Thành thạo việc xét dấu tam thức bậc hai. - Áp dụng được định lí về dấu của tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai, các bất phương trình quy về bậc hai. - Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai. 3. Về thái độ , tư duy: - Cẩn thận , chính xác. - Biết quy lạ về quen.

Nội dung

Tiết 42 : DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.

A. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:

- Hiểu được định lí về dấu của tam thức bậc hai.

- Hiểu được nghiệm cách xác định dấu của tam thức bậc hai.

2. Về kĩ năng:

- Thành thạo việc xét dấu tam thức bậc hai.

- Áp dụng được định lí về dấu của tam thức bậc hai để giải bất phương trình

bậc hai, các bất phương trình quy về bậc hai.

- Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên

quan đến phương trình bậc hai.

3. Về thái độ , tư duy:

- Cẩn thận , chính xác.

- Biết quy lạ về quen.

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- Giáo viên: Hệ thống câu hỏi

- Học sinh: Đọc trước bài.

C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

Hoạt động 1: a) Xét tam thức bậc hai f(x) = x2 - 5x + 4. Tính f(4), f(2),

f(-1), f(0) và nhận xét về dấu của chúng.

b) Quan sát đồ thị hàm số y = x2 - 5x + 4 và chỉ ra các

khoảng trên đó đồ thị ở phía trên, phía dưới trục hoành

c) Quan sát đồ thị trong hình và rút ra mối liên hệ về dấu

của giá trị f(x) = ax2 + bx + c ứng với x tuỳ theo dấu của biệt thức

2 4b ac V .

.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Giao nhiệm vụ cho từng nhóm.

- Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày

và đại diện nhóm khác nhận xét

- Sửa chữa sai lầm

- Hoạt động nhóm để tìm kết quả bài toán

- Đại diện nhóm trình bày kết quả

- Đại diện nhóm nhận xét lời giải của bạn

- Phát hiện sai lầm và sữa chữa

4

O 2

1

5

O 2

4

O 1 4

- 9

4

5

2

- Từ hoạt động1 để hình thành định lí. - Ghi nhận kiến thức.

Hoạt động 2: Phát biểu định lí như SGK

Hoạt động 3: Củng cố định lí thông qua xét dấu biểu thức sau:

Xét dấu biểu thức : 2

2

2 1 ( )

4

x x f x

x  

 

.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Theo dõi và hướng

dẫn HS giải.

+ Tìm nghiệm các tam

thức bậc hai.

+ Lập bảng xét dấu

cho các tam thức bậc

hai.

+ Rút ra kết luận.

- Củng cố xét dấu tích

thương các tam thức

bậc hai.

Tìm nghiệm:

+ 2 1

2 1 0 1

2

x x x

x

        

; 2 24 0 2

x x

x

      

- Lập bảng.

x -  - 2 1

2  1 2

+

22 1x x  + + 0  0 + +

2 4x  + 0    0 +

f(x) +  0 + 0  +

- Kết luận:

Hoạt động 4: : Bất phương trình bậc hai

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

+ GV nêu dạng BPT bậc hai.

+ Yêu cầu HS làm HĐ3.

+ Từ đó nêu cách giải.

+ Ghi nhận dạng BPT.

+ Tiến hành làm HĐ3

+ Ghi nhận cách giải

Hoạt động 5: : Cũng cố cách giải bất phương trình bậc hai thông qua

giải các BPT

a) 3x2 + 2x + 5 > 0; b) - 2x2 + 3x + 5 > 0; c) - 3x2 + 7x - 4 < 0; d)9x2 -

24x +16 0

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Giao nhiệm vụ cho từng nhóm

- Theo giỏi HĐ học sinh, hướng dẫn khi cần thiết

- Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày và đại

diện nhóm khác nhận xét .

- Sửa chữa sai lầm

- Chính xác hoá kết quả.

- Nhận nhiệm vụ.

- Làm việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Đại diện nhóm nhận xét.

- Phát hiện sai lầm và sữa chữa.

- Ghi nhận kiến thức.

Hoạt động 6: Cũng cố:

- Nắm vững định lí về dấu của tam thức bậc hai.

- Vận dụng được định lí vào việc xét dấu một tam thức bậc hai, xét dấu tích,

thương các tam thức bậc hai.

- Nắm được cách giải bất phương trình bậc hai (bằng cách xét dấu tam thức

bậc hai)

D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .

- Làm các bài tập 1, 2, 3.

☺ HDBT:

+ BT1: Tương tự ví dụ1; BT2: Tương tự ví dụ 2.

+ BT3: Xét a = 0 xem PTVN không; 0a  : PTVN 0  .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang