Tài liệu

TIẾT 37: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1209     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu TIẾT 37: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT - tài liệu, sách iDoc.VnTIẾT 37: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT,Hs nắm được axit cacbonic là axit không bền. -Muối cacbonat có đầy đủ tính chất của muối: như t/d với axit, dd muối, kiềm . Ngoài ra còn…
background image

TIẾT 37: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 

I. Mục tiêu bài học  

1.Kiến thức  

 -Hs nắm được axit cacbonic là axit không bền. 

 -Muối cacbonat có đầy đủ tính chất của muối: như t/d với axit, dd 

muối, kiềm . Ngoài ra còn bị nhiệt phân. 

Nắm được ứng dụng của muối cacbonat. 

2.Kỹ năng  

 -Rèn kn tư duy lô gíc , hoạt động nhóm , thí nghiệm , quan sát TN, rút 

ra kết luận.  

3.Thái độ 

 -Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn.  

II. Phương tiện dạy học : 

Gv : Dụng cụ : ống nghiệm, giá TN, cong tơ hut.  

        Hoá chất : NaHCO3, Na2CO3, HCl, K2CO3, Ca(OH)2, CaCl2. 

 

III. Hoạt động dạy học : 

background image

1. Ổn định lớp : (1') 

2. Kiểm tra : không  

3. Bài mới :  

Hoạt động của thầy và trò 

Nội dung 

 

*HĐ1(5’) Axit cacbonic 

G: Y/c hs n/cứu sgk 

-Trong tự nhiên H2CO3 được hình 

thành như thế nào? 

-Cho biết t/c hoá học của H2CO3? 

-Tại sao nói H2CO3 là axit yếu? 

Không bền? Viết ptpư? 

H: N/cứu sgk trả lời câu hỏi. 

 

*HĐ2(30’) Muối cacbonat 

G: Y/c hs đọc nội dung sgk 

+Có mấy loại muối cacbonat? 

+Thế nào là muối cacbonat trung 

hoà? 

I.Axit cacbonic (H2CO3

1.Trạng thái tự nhiên và tính chất vật 

lí 

-Hoà tan CO2 với H2O-> H2CO3 

2.Tính chất hoá học 

-H2CO3 là axit yếu: quỳ tím đỏ nhạt 

- H2CO3 là axit không bền 

H2CO3         H2O + CO2 

II. Muối cacbonat 

1.Phân loại 

-2loại: +cacbonat trung hoà ( CaCO3 ) 

+ Cacbonâtxit: Ca(HCO3)2 

background image

+Thành phần phân tử của chúng 

như thế nào? 

H: Đọc thông tin sgk trả lời câu hỏi 

+Muối cacbonat có t/c hoá học của 

muối hay không?-> TN. 

G: Hướng dẫn hs làm TN 

+TN1: Cho dd NaHCO3 và Na2CO3 

t/d với dd HCl? 

+Quan sát hịên tượng? 

+Giải thích , viết ptpư? 

-> Rút ra nhận xét. 

-TN2: cho K2CO3 t/d với dd 

Ca(OH)2 

+Quan sát hiện tượng 

+Giải thích, viết ptpư 

*Chú ý: Muối cacbonat không pư 

với kim loại để giải phóng KL trong 

muối vì không thoả mãn điều kiện 

xảy ra pư. 

2.Tính chất  

 

a.Tính tan 

-Đa số muối cacbonat không tan 

trong nước rtừ một số muối cacbonat 

của kim loại kiềm: Na2CO3, K2CO3. 

-Hầu hết muối hiđrocacbon tan trong 

nươc. 

 

b.Tính chất hoá học 

+Tác dụng với axit 

NaHCO3 +HCl ->      

               NaCl+CO2+ H2O 

Na2CO3 + 2HCl ->  

                NaCl+CO2+ H2O 

=>KL: Muối cacbonat t/d với axit 

mạnh hơn H2CO3 tạo thành muối mới 

và giải phóng khí CO2. 

+Tác dụng với dd bazơ 

K2CO3 +Ca(OH)2  -> 

         CaCO3 + 2KOH 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TIẾT 37: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

Hs nắm được axit cacbonic là axit không bền. -Muối cacbonat có đầy đủ tính chất của muối: như t/d với axit, dd muối, kiềm . Ngoài ra còn bị nhiệt phân. Nắm được ứng dụng của muối cacbonat. 2.Kỹ năng -Rèn kn tư duy lô gíc , hoạt động nhóm , thí nghiệm , quan sát TN, rút ra kết luận. 3.Thái độ -Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn. II. Phương tiện dạy học : Gv : Dụng cụ : ống nghiệm, giá TN, cong tơ hut. Hoá chất : NaHCO3, Na2CO3, HCl, K2CO3, Ca(OH)2, CaCl2.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 630 Lượt xem: 47873
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 380 Lượt xem: 24803
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 248 Lượt xem: 22635
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17723
Có thể bạn quan tâm