Thành viên idoc2012

TIẾT 37: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

TIẾT 37: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

- 12 tháng trước
1,537
Báo lỗi

Hs nắm được axit cacbonic là axit không bền. -Muối cacbonat có đầy đủ tính chất của muối: như t/d với axit, dd muối, kiềm . Ngoài ra còn bị nhiệt phân. Nắm được ứng dụng của muối cacbonat. 2.Kỹ năng -Rèn kn tư duy lô gíc , hoạt động nhóm , thí nghiệm , quan sát TN, rút ra kết luận. 3.Thái độ -Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn. II. Phương tiện dạy học : Gv : Dụng cụ : ống nghiệm, giá TN, cong tơ hut. Hoá chất : NaHCO3, Na2CO3, HCl, K2CO3, Ca(OH)2, CaCl2.

Nội dung
Microsoft Word - TIẾT 37.doc

TIẾT 37: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

I. Mục tiêu bài học

1.Kiến thức

-Hs nắm được axit cacbonic là axit không bền.

-Muối cacbonat có đầy đủ tính chất của muối: như t/d với axit, dd

muối, kiềm . Ngoài ra còn bị nhiệt phân.

Nắm được ứng dụng của muối cacbonat.

2.Kỹ năng

-Rèn kn tư duy lô gíc , hoạt động nhóm , thí nghiệm , quan sát TN, rút

ra kết luận.

3.Thái độ

-Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn.

II. Phương tiện dạy học :

Gv : Dụng cụ : ống nghiệm, giá TN, cong tơ hut.

Hoá chất : NaHCO3, Na2CO3, HCl, K2CO3, Ca(OH)2, CaCl2.

III. Hoạt động dạy học :

1. Ổn định lớp : (1')

2. Kiểm tra : không

3. Bài mới :

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

*HĐ1(5’) Axit cacbonic

G: Y/c hs n/cứu sgk

-Trong tự nhiên H2CO3 được hình

thành như thế nào?

-Cho biết t/c hoá học của H2CO3?

-Tại sao nói H2CO3 là axit yếu?

Không bền? Viết ptpư?

H: N/cứu sgk trả lời câu hỏi.

*HĐ2(30’) Muối cacbonat

G: Y/c hs đọc nội dung sgk

+Có mấy loại muối cacbonat?

+Thế nào là muối cacbonat trung

hoà?

I.Axit cacbonic (H2CO3)

1.Trạng thái tự nhiên và tính chất vật

-Hoà tan CO2 với H2O-> H2CO3

2.Tính chất hoá học

-H2CO3 là axit yếu: quỳ tím đỏ nhạt

- H2CO3 là axit không bền

H2CO3 H2O + CO2

II. Muối cacbonat

1.Phân loại

-2loại: +cacbonat trung hoà ( CaCO3 )

+ Cacbonâtxit: Ca(HCO3)2

+Thành phần phân tử của chúng

như thế nào?

H: Đọc thông tin sgk trả lời câu hỏi

+Muối cacbonat có t/c hoá học của

muối hay không?-> TN.

G: Hướng dẫn hs làm TN

+TN1: Cho dd NaHCO3 và Na2CO3

t/d với dd HCl?

+Quan sát hịên tượng?

+Giải thích , viết ptpư?

-> Rút ra nhận xét.

-TN2: cho K2CO3 t/d với dd

Ca(OH)2

+Quan sát hiện tượng

+Giải thích, viết ptpư

*Chú ý: Muối cacbonat không pư

với kim loại để giải phóng KL trong

muối vì không thoả mãn điều kiện

xảy ra pư.

2.Tính chất

a.Tính tan

-Đa số muối cacbonat không tan

trong nước rtừ một số muối cacbonat

của kim loại kiềm: Na2CO3, K2CO3.

-Hầu hết muối hiđrocacbon tan trong

nươc.

b.Tính chất hoá học

+Tác dụng với axit

NaHCO3 +HCl ->

NaCl+CO2+ H2O

Na2CO3 + 2HCl ->

NaCl+CO2+ H2O

=>KL: Muối cacbonat t/d với axit

mạnh hơn H2CO3 tạo thành muối mới

và giải phóng khí CO2.

+Tác dụng với dd bazơ

K2CO3 +Ca(OH)2 ->

CaCO3 + 2KOH

H: làm TN cho Na2CO3 t/d với

CaCl2.

-quan sát hiện tượng, giải thích.

-Viết ptpư.

G: làm TN hs quan sát hiện tượng.

*HĐ3(5’) Chu trình cacbon

G: giới thiệu chu trình C trên tranh

vẽ

H: quan sát tranh vẽ.

=>Một số muối cacbonat pư với dd

bazơ tạo thành muối cacbonat không

tan và bazơ mới.

*Chú ý:

NaHCO3+ NaOH

->Na2CO3 + H2O

+Tác dụng với dd muối tạo thành 2

muối mới.

+Muối cacbonat bi nhiệt phân

CaCO3 to CaO + CO2

2Na2CO3 to Na2CO3 +H2O+CO2

3.ứng dụng

III.Chu trình cacbon trong tự

nhiên

SGK

IV. Luyện tập , củng cố (5’)

Gv hệ thống bài

Hs ghi nhớ , làm bài tập

V. Dặn dò : Làm bài tập 1,2 sgk + đọc trước bài

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang