Tài liệu

Tiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1572     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Tiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ - tài liệu, sách iDoc.VnTiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ,Tiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ Hs hiểu tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ - Hiểu: phải rèn luyện để biếtđược chính xác đầy đủ…
background image

Tiết 35 :                     TRAU DỒI VỐN TỪ 

A. Mục tiêu cần đạt  

- Hs hiểu tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ 

- Hiểu: phải rèn luyện để biết được chính xác đầy đủ nghĩa và cách dùng của từ, 

cách làm tăng vốn từ 

B. Chuẩn bị 

- Sgk, sgv, thiết kế bài giảng 

- Bảng phụ. 

C  Tiến trình tổ chức các hoạt động 

 

1. Kiểm tra : Thuật ngữ là gì ? Có những đặc điểm gì ? 

 

  

 

Bt 5 Tr 90 sgk. 

 

2. Giời thiệu bài : Các tấm gương trau dồi vốn từ của các nhà văn lớn như Nguyễn 

Du, Pus-kin, Sếch-xpia... 

Hoạt động  GV - học sinh 

Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1 

 

Hs đọ

c bt 1. Trả lời câu hỏi Hs 

thảo luận câu hỏi trả lời 

Nhóm 4  

 

I. Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ 

1. Bài 1 : Ý kiến của Cố Thủ tướng PVĐ 

- Tiếng Việt là một ngôn ngữ có khả năng rất lớn để đáp ứng 

nhu cầu diễn đạt của người Việt 

- Muốn phát huy tốt khả năng của tiếng Việt, mỗi cá nhân 

phải không ngừng trau dồi ngôn ngữ của mình, mà trước hết 

background image

 

Hs đọ

c BT số 2 

Hs thảo luận nhóm 4 người : 3

HS giải nghĩa mỗi từ. Tìm lỗi 

sai ở chỗ nào? và cách khắc 

phục ra sao? 

 

 

 

? Nguyên nhân vì sao lại có thể 

mắc những lỗi sai đó? 

 

? Vậy làm thế nào để trau dồi 

vốn từ ? 

Hs trả lời 

 

Hoạt động 2 

Hs đọc bt 

Hs thảo luận 

?So sánh hình thức trau dồi vốn 

là trau dồi vốn từ 

2. Bài 2 

* Xác đị

nh lỗi 

a. “Thắng cảnh”: cảnh đẹp => =>Thừa từ “đẹp”. 

b. “ Dự đoán ” → đoán trước tình hình sự việc nào đó có thể 

xảy ra trong tương lai → phải dùng( phỏng đoán, ước đoán, 

ước tính) 

c. “ Đẩy mạnh ” → thúc đẩy cho ↑ nhanh lên. Nói về quy mô 

thì có thể là mở rộng hay thu hẹp chứ không thể nhanh hay 

chậm được. 

* Nguyên nhân: Những lỗi này là do không nắm vững ý 

nghĩa của từ, không biết cách dùng từ. 

* Cần phải trau dồi vốn từ, bằng cách: 

- Nắm đầy đủ, chính xác nghĩa của từ. 

- Nắm cách dùng từ. 

3. Ghi nhớ 

II. Rèn luyện để làm tăng vốn từ 

* Bài tập : ý kiến của nhà văn Tô Hoài 

- Nhà văn phân tích quá trình trau dồi vốn từ của đại thi hào 

NDu bằng cách học lời ăn tiếng nói của ND 

background image

từ ở phần I với phần II nhận xét 

hình thức trau dồi vốn từ ? 

Hs đọc ghi nhớ 

Gv chốt các cách để trau dồi 

vốn từ. 

Hoạt động 3 

Gv hướng dẫn hs làm bài tập 1, 

2, 3, 4. 

* Ghi nhớ 

 

 

 

III. Luyện tập 

Bài 1. Chọn cách gthích đúng 

- Hậu quả : kết quả xấu 

- Đoạt : chiếm được phần thắng 

- Tinh tú : sao trên trời (nói khái quát) 

Bài 2. Xác định nghĩa của yếu tố HV 

a. Tuyệt 

* dứt, không còn gì : 

- tuyệt chủng : mất hẳn giống nòi 

- tuyệt giao : cắt đứt giao tiếp 

- tuyệt tự : không có người nối dõi 

- tuyệt thực : nhịn đói không chịu ăn để phản đối – một hình 

thức đấu tranh 

* Cực kỳ, nhất : 

- tuyệt đỉnh           - tuyệt tác 

- tuyệt mật            - tuyệt trần 

Liên hệ quảng cáo

Tiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ

Tiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ
Hs hiểu tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ - Hiểu: phải rèn luyện để biết

được chính xác đầy đủ nghĩa và cách dùng của từ, cách làm tăng vốn từ B. Chuẩn

bị - Sgk, sgv, thiết kế bài giảng - Bảng phụ. C Tiến trình tổ chức các hoạt động

1. Kiểm tra : Thuật...
 

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này