Tài liệu

Tiết 32: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3256     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Tiết 32:  THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG - tài liệu, sách iDoc.VnTiết 32: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG,Kĩ năng: -Biết mắc song song hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong…
Tiết 32: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU
ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức-Kĩ năng:
-Biết mắc song song hai bóng đèn.
-Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ
dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.
2. Thái độ:
Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời
sống.
B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
-GV và các nhóm:
+ 1 nguồn điện 2 pin (1,5V). +Haing đèn pin cùng loi như
nhau.
+1vôn kế, 1 ampe kếGHĐ phù hợp.
+1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
+Mỗi HS chuẩn bị sẵn 1 mẫu báo cáo đã cho cuối bài.
Bổ sung thêm phần 1:
a) Vôn kế ở nhóm em có Glà...............; ĐCNN là ..............
Ampe kế của nhóm em có GHĐ là...............; ĐCNN là...............
Lưu ý: GV có thmắc sn mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song như
hình 28.1a.
C. PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm.
D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
*H. Đ.1: KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP(7
phút)
1. Kim tra bài cũ.
-GV trlại cho HS báo cáo trước, nhn xét và đánh giá chung.
-GV gi 1 HS trả li mục 1 đã chun b trong mẫuo cáo.
-GV dành 3 phút để HS quan sát ampe kế và vôn kế của nhóm mình,
điền nốt phần e)
-GV đánh giá phần chun bị của HS.
HS c lớp
theo dõi phần
chuẩn bị của
bạn, nhận xét
b sung.
2. Tổ chức tình huống học tập.
Bài trước chúng ta đã tìm hiểu đặc điểm của đoạn mạch ni tiếp.
Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu đặc điểm về hiệu
điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song.
*H. Đ.2: TÌM HIỂU VÀ MẮC MẠCH ĐIỆN SONG SONG VỚI HAI
BÓNG ĐÈN (10 phút).
-GV cho HS quan sát mạch điện hình 28.1a trong 1.Mắc song song hai bóng
Liên hệ quảng cáo

SGK và mạch điện mẫu của GV: Hai điểm nào
hai điểm nối chung của các bóng đèn?
-GV thông báo đon mạch nối mi đèn với hai điểm
nối chung là mạch rẽ, đoạn mạch nối hai điểm
chung vi nguồn điện là mạch chính. Trên mạch
điện c thể , hãy chỉ ra: Đâu là mạch chính, đâu là
mạch rẽ?
-GV yêu cu HS mắc mạch điện hình 28.1a theo
nhóm.
-GV kiểm tra mạch mắc của các nhóm,
động viên nhóm mắc nhanh, đúng. GV giúp đỡ các
nhóm yếu.
-GV yêu cu các nhóm đóng công tắc: Quan sát độ
sáng các bóng đèn.
-Tháo một bóng đèn, đóng công tắc, quan sát độ
sáng của bóng đèn còn lại, nêu nhận xét độ sáng của
nó so với trước.
*Lưu ý HS: Đây là đặc đim khác vi đoạn mạch
mắc ni tiếp (khi tháo bỏ 1 bóng đèn thì bóng còn
li không sáng).
đèn.
-HS:...
-HS: Mắc mạch điện theo
nhóm.
-HS: Đóng công tắc, quan sát
độ sáng của đèn.
-Đèn và quạt điện được mắc
song song vì đèn và quạt
thể hoạt động độc lập.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiết 32: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Kĩ năng: -Biết mắc song song hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn. 2. Thái độ: Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 555 Lượt xem: 24153
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 471 Lượt xem: 22001
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 162 Lượt xem: 20572