Thành viên idontlove3

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

- 06/19/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idontlove3

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

- 06/19/2012
13,384
Báo lỗi

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự - Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản

tự sự. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn, xem lại bài “ Tóm tắt VB tự sự ” ở lớp

8 - Bảng phụ C . Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra : ở sự phát triển nghĩa của từ

vựng? Làm Bài tập...

Nội dung

Tiết 20 : LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

A. Mục tiêu cần đạt

- HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự

- Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự.

B. Chuẩn bị

- Sgk, sgv, bài soạn, xem lại bài “ Tóm tắt VB tự sự ” ở lớp 8

- Bảng phụ

C . Tiến trình hoạt động

1. Kiểm tra : ở sự phát triển nghĩa của từ vựng? Làm Bài tập 4

2. Giới thiệu bài : Ở lớp 8 các em đã học tóm tắt VB tự sự. Vậy thế nào là tóm tắt VB tự

sự : dùng lời văn của mình để trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính ( bao gồm sự

việc tiêu biểu và n/v quan trọng ) của VB

Các bước tóm tắt

- Đọc kỹ để hiểu đúng chủ đề VB

- Xác định nội dung chính cần tóm tắt

- Sắp xếp các nội dung ấy theo một thứ tự hợp lý

- Viết thành văn bản tóm tắt

3. Bài mới

Hoạt động của giáo viên - học

sinh

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1

HS đọc 3 tình huống a. b. c

HS thảo luận nhóm 4 người : 2/

Câu hỏi 2 a,b

Trình bày nhận xét

HS nêu 1 số tình huống cần phải

tóm tắt VB tự sự.

Hoạt động 2.

HS đọc bài 1.

HS thảo luận nhóm đôi

I.Sự cần thiết của việc tóm tắt VB tự

1. Tình huống

a. Tóm tắt phim

b. Tóm tắt VB

c. Tóm tắt Tác phẩm

2. Nhận xét

a. Cần tóm tắt VB tự sự

- Giúp người nghe nắm được nội dung chính của câu chuyện

- Làm nổi bật sự việc, n/v chính → ngắn gọn, dễ nhớ

b. Các tình huống cần tóm tắt

- Lớp trưởng báo cáo một vụ vi phạm nội quy.

- Chú bộ đội kể chuyện bắt tên trộm xe

- Công tố viên tóm tắt bản án trong phiên toà.

→ Việc tóm tắt rất gần gũi và cần thiết trong cuộc sống

II. Thực hành tóm tắt một VB tự sự

Bài 1

* Ưu điểm: bám sát vào nhân vật chính, nêu tương đối đầy

đủ các sự việc chính, trình bày bằng lời của mình.

HS trả lời.

HS đọc bài2:1 HS làm bài miệng,

các HS khác viết

HS đọc bài 3

1 HS làm miệng bài 3, các HS

khác viết vào vở BT

? Từ các BT trên, trình bày mục

đích yêu cầu của việc tóm tắt VB

tự sự ?

HS trả lời

HS đọc ghi nhớ

* Nhược điểm:

a) Các sự việc chính chưa đầy đủ

- Thiếu sự việc : hai cha con ngồi với nhau, TS hiểu ra nỗi

oan của vợ.

=> Đó là sự việc quan trọng vì nó chứng tỏ TS hiểu ra nỗi

oan từ lúc đó chứ không phải đến khi Phan Lang trở về.

b) Sự việc 7 chưa hợp lý

Cần sửa lại : TS nghe Phan Lang kể bèn lập đàn giải oan.

Bài 2. Tóm tắt VB

“Chuyện người con gái Nam Xương”

Bài 3. Rút gọn VB tóm tắt.

“Chuyện người con gái Nam Xương”

=> Mục đích tóm tắt : giúp người đọc nắm được nội dung

chính của VB

Yêu cầu : ngắn gọn nhưng đầy đủ n/v sự việc chính

* Ghi nhớ Tóm tắt một VB tự sự là cách làm giúp người

đọc, người nghe nắm được nội dung chính của VB đó.

VB tóm tắt phải nêu được một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ

các sự việc và NV chính, phù hợp với VB được tóm tắt.

III. Luyện tập

HS làm việc cá nhân

Trình bày miệng

Bài 2.

Tóm tắt một chuyện được chứng kiến

D.Củng cố – dặn dò

- Mục đích yêu cầu tóm tắt

- BT1 ( Tr 59 sgk )

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang