Tài liệu

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11024     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ - tài liệu, sách iDoc.Vn
Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự - Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản

tự sự. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn, xem lại bài “ Tóm tắt VB tự sự ” ở lớp

8 - Bảng phụ C . Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra : ở sự phát triển nghĩa của từ

vựng? Làm Bài tập...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus