Chia sẻ Download
Tài liệu Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
/9 trang
Thành viên idoc2012

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

- 12 tháng trước
7,741
Báo lỗi

Dựa vào tranh minh hoạ và lời gợi ý, xây dựng được cốt truyện Ba lưỡi rìu. -Xây dựng đoạn văn kể chuyện kết hợp miêu tả hình dáng nhân vật. Đặc điểm của các sự vật. -Hiểu được nội dung, ý nghĩa truyện. -Lời kể tự nhiên, sinh động, sáng tạo khi miêu tả. -Nhận xét, đánh giá được lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.

Nội dung
Microsoft Word - Tieng Viet 4 - 48

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

I. Mục tiêu:

-Dựa vào tranh minh hoạ và lời gợi ý, xây dựng được cốt truyện Ba lưỡi

rìu.

-Xây dựng đoạn văn kể chuyện kết hợp miêu tả hình dáng nhân vật. Đặc

điểm của các sự vật.

-Hiểu được nội dung, ý nghĩa truyện.

-Lời kể tự nhiên, sinh động, sáng tạo khi miêu tả.

-Nhận xét, đánh giá được lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ cho truyện trang 46, SGK (phóng to từng tranh ).

-Bảng lớp kẻ sẵn các cột:

Đoạn Hành động của

nhân vật

Lời nói của

nhân vật

Ngoại hình

nhân vật

Lưỡi rìu

Vàng, bạc, sắt

………… ………… ………… ………… …………

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ:

-Gọi 1 HS đọc phần Ghi nhớ tiết trước

(trang 54).

-Gọi 2 HS kể lại phần thân đoạn.

-Gọi 1HS kể lại toàn truyện Hai mẹ con và

bà tiên.

-Nhận xét và cho điểm HS .

2. Dạy- học bài mới:

a. Giới thiệu bài:

-Muốn kể câu chuyện hay, hấp dẫn phải có

từng đoạn truyện hay gộp thành. Bài học

hôm nay giúp các em xây dựng những đoạn

văn kể chuyện hay, hấp dẫn.

b. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:

-Yêu cầu HS đọc đề.

-Dán 6 tranh minh hoạ theo đúng thứ tự như

-4 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

-Lắng nghe.

-1 HS đọc thành tiếng.

-Quan sát tranh minh hoạ, đọc thầm phần

SGK lên bảng. Yêu cầu HS quan sát, đọc

thầm phần lời dưới mỗi bức tranh và trả lời

câu hỏi:

+Truyện có những nhân vật nào?

+Câu truyện kể lại chuyện gì?

+Truyện có ý nghĩa gì?

-Câu chuyện kể lại việc chàng trai được tiên

ông thử thách tính thật thà, trung thực qua

những lưỡi rìu.

-Yêu cầu HS đọc lời gợi ý dưới mỗi bức

tranh.

-Yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ, kể lại

cốt truyện Ba lưỡi rìu.

lời. Tiếp nối nhau trả lời câu hỏi.

+Truyện có 2 nhân vật: chàng tiều phu và

cụ già (ông tiên).

+Câu truyện kể lại việc chàng trai nghèo

đi đốn củi và được ông tiên thử thách tính

thật thà, trung thực qua việc mất rìu.

+ Truyện khuyên chúng ta hãy trung

thực, thật thà trong cuộc sống sẽ được

hưởng hạnh phúc.

-Lắng nghe.

-5 HS tiếp nối nhau đọc, mỗi HS đọc một

bức tranh.

-3 HS kể cốt truyện.

Ví dụ về lời kể:

Ngày xưa có một chàng tiều phu sống

bằng nghề chặt củi. Cả gia tài của anh

-GV chữa cho từng HS , nhắc HS nói ngắn

gọn, đủ nội dung chính.

-Nhận xét, tuyên dương những HS nhớ cốt

truyện và lờ kể có sáng tạo.

Bài 2:

-Gọi HS đọc yêu cầu.

-Để phát triển ý thành một đoạn văn kể

chuyện, các em cần quan sát kĩ tranh minh

hoạ, hình dung mỗi nhân vật trong tranh

đang làm gì, nói gì, ngoại hình nhân vật như

thế nào, chiếc rìu trong tranh là rìu sắt, rìu

chỉ là một chiếc rìu sắt. Một hôm, chàng

đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống

sông. Chàng đang không biết làm cách

nào để vớt lên thì một cụ già hiện lên hứa

giúp chàng. Lần thứ nhất, cụ vớt lên bằng

một lưỡi rìu bằng vàng, nhưng chàng bảo

không phải của mình. Lần thứ hai, cụ vớt

lên bằng một lưỡi rìu bằng bạc, nhưng

chàng không nhận là của mình. Lần thứ

ba, cụ vớt lên bằng một lưỡi rìu bằng sắt,

anh sung sướng nhận ra lưỡi rìu của

mình và cám ơn cụ. Cụ già khen chàng

trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.

-2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu thành

tiếng.

-Lắng nghe.

vàng hay rìu bạc. Từ đó tìm những từ ngữ để

miêu tả cho thích hợp và hấp dẫn người

nghe.

-GV làm mẫu tranh 1.

-Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc thầm ý

dưới bức tranh và trả lời câu hỏi. GV ghi

nhanh câu trả lời lên bảng.

+Anh chàng tiều phu làm gì?

+Khi đó chành trai nói gì?

+Hình dáng của chàng tiều phu như thế nào?

+Lưỡi rìu của chàng trai như thế nào?

-Gọi HS xây dựng đoạn 1 của chuyện dựa

vào các câu trả lời.

-Gọi HS nhận xét.

Ví dụ:

-Quan sát, đọc thầm.

+Chàng tiều phu đang đốn củi thì chẳng

may lưỡi rìu văng xuống sông.

+Chàng nói: “Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi

rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để

sống đây.”

+Chàng trai nghèo, ở trần, đóng khố,

người nhễ nhại mồ hôi, đầu quấn một

chiếc khăn màu nâu.

+Lưỡi rìu sắt của chàng bóng loáng.

-2 HS kể đoạn 1.

-Nhận xét lời kể của bạn.

Có một chàng tiều phu nghèo đang đốn củi

thì lưỡi rìu bị tuột khỏi cán, văng xuống

sông. Chàng chán nản nói: “Cả gia tài nhà

ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không

biết làm gì để sống đây.”.

Gần khu vực nọ, có một chàng tiều phu

nghèo, gia sản ngoài một lưỡi rìu sắt chẳng

có gì đáng giá. Sáng ấy, chàng vào rừng đốn

củi. Vừa chặt được mấy nhát lưỡi rìu gãy

cán văng xuống sông. Chàng tiều phu buồn

rầu, than: “Ta chỉ có một lưỡi rìu để kiếm

sống, nay rìu mất thì biết sống sao đây.”

-Yêu cầu HS hoạt động trong nhóm với 5

tranh còn lại. Chia lớp thành 10 nhóm, 2

nhóm cùng 1 nội dung.

-Gọi 2 nhóm có cùng nội dung đọc phần câu

hỏi của mình. GV nhận xét, ghi những ý

chính lên bảng lớp.

-Hoạt động trong nhóm: 1 HS hỏi câu hỏi

cho các thành viên trong nhóm trả lời, thư

kí ghi câu trả lời vào giấy. Sau đó trong

nhóm cùng xây dựng đoạn văn theo yêu

cầu được giao.

-Đọc phần trả lời câu hỏi.

Đoạn Nhân vật làm gì? Nhân vật nói gì? Ngoại hình Lưỡi rìu

nhân vật vàng,

Bạc, sắt

1 Chàng tiều phu

đang đốn củi thì

lưỡi rìu bị văng

xuống sông

“Cả gia tài nhà ta

chỉ có lưỡi rìu này.

Nay mất rìu không

biết làm gì để sống

đây.”.

Chàng ở trần,

đón khố,

người nhễ

nhại mồ hôi.

Lưỡi rìu sắt

bóng loáng

2 Cụ già hiện lên Cụ hứa vớt rìu giúp

chàng trai. Chàng

chắp tay cảm ơn.

Cụ già râu

tóc bạc phơ,

vẻ mặt hiền

từ.

3 Cụ già vớt dưới

sống lên một lưỡi

rìu, đưa cho chàng

trai, chàng trai

ngồi trên bờ xua

tay.

Cụ bảo: “Lưỡi rìu

của con đây”, chàng

trai nói: “Đây không

phải rìu của con.”

Chàng trai vẻ

mặt thật thà.

Lưỡi rìu

vàng sáng

loá

4 Cụ già vớt lên lưỡi

rìu thứ hai. Chàng

Cụ hỏi: “Lưỡi rìu

này của con chứ?”.

Lưỡi rìu bạc

sáng lấp

trai vẫn xua tay. Chàng trai đáp:

“Lưỡi rìu này cũng

không phải của con”.

lánh

5 Cụ già vớy lên

lưỡi rìu thứ ba, chỉ

tay vào lưỡi rìu.

Chàng trai giơ hai

tay lên trời.

Cụ hỏi: “Lưỡi rìu

này có phải của con

không?” chàng trai

mừng rỡ : “ Đây mới

đúng là rìu của con”

Chàng trai vẻ

mặt hớn hở.

Lưỡi rìu sắt

6 Cụ già tặng chàng

trai cả 3 lưỡi rìu.

Chàng chắp tay tạ

ơn.

Cụ khen: “Con là

người trung thực,

thật thà. Ta tặng con

cả ba lưỡi rìu”.

Chàng trai mừng rỡ

nói: “Cháu cảm ơn

cụ”.

Cụ già vẻ hài

lòng. Chàng

trai vẻ mặt

vui sướng.

-Tổ chức cho HS thi kể từng đoạn.

- GV tổ chức cho nhiều lượt HS thi kể

tuỳ thuộc vào thời gian.

-Mỗi nhóm cử 1 HS thi kể một đoạn.

-Nhận xét sau mỗi lượt HS kể.

-Tổ chức cho HS thi kể toàn chuyện.

-Nhận xét, cho điểm HS .

3. Củng cố- dặn dò:

-Hỏi: Câu chuyện nói lên điều gì?

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà viết lại nội dung câu

chuyện vào vở và chuẩn bị bài sau.

-2 HS kể toàn chuyện.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT