Thành viên idoc2012

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG

- 12 tháng trước
4,024
Báo lỗi

Đọc thành tiếng: 1 Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương ngữ. Gieo trồng, sững sờ, luộc kĩ, dõng dạc, chẳng nảy mầm, 2 Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở cá từ ngữ gợi cảm. 3 Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung. 2. Đọc - hiểu: 1 Hiểu các từ ngữ khó trong bài: bệ hạ, sững sờ, dõng dạc, hiền minh. 2 Hiểu nội dung câu truyện: Ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật.

Nội dung

TẬP ĐỌC

NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG

I. Mục tiêu:

1. Đọc thành tiếng:

1 Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương

ngữ.

Gieo trồng, sững sờ, luộc kĩ, dõng dạc, chẳng nảy mầm,

2 Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa

các cụm từ, nhấn giọng ở cá từ ngữ gợi cảm.

3 Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.

2. Đọc - hiểu:

1 Hiểu các từ ngữ khó trong bài: bệ hạ, sững sờ, dõng dạc, hiền minh.

2 Hiểu nội dung câu truyện: Ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng

cảm, dám nói lên sự thật.

II. Đồ dùng dạy học:

1 Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 46, SGK (phóng to nếu có điều

kiện)

2 Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần luyện đọc.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. KTBC:

-Gọi 3 HS lên bảng đọc thuộc lòng bài Tre

Việt Nam và trả lời câu hỏi sau:

1/. Bài thơ ca ngợi phẩm chất gì? Của ai?

2/. Em thích hình ảnh nào, vì sao?

-Nhận xét và cho điểm HS .

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

-Treo tranh minh hoạ và hỏi: Bức tranh vẽ

cảnh gì? Cảnh này em thường gặp ở đâu?

-Từ bao đời nay, những câu truyện cổ luôn

là những bài học ông cha ta muốn răn dạy

con cháu. Qua câu truyện Những hạt

giống thóc ông cha ta muốn nói gì với

chúng ta? Các em cùng học bài.

b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu

bài:

* Luyện đọc:

-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

-Bức tranh vẽ cảnh một ông vua già đang

dắt tay một cậu bé trước đám dân nô nức

chở hàng hoá. Cảnh này em thường thấy ở

những câu truyện cổ.

-Lắng nghe.

-Yêu cầu HS mở SGK trang 46, tiếp nối

nhau đọc từng đoạn (3 lượt HS đọc)

GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng

HS (nếu có). Chú ý câu:

Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một

thúng thóc về gieo trồng/ và giao hẹn: ai

thu được nhiều thóc nhất/ sẽ được truyền

ngôi, ai không có thóc nộp/ sẽ bị trừng

phạt.

-Gọi 2 HS đọc toàn bài.

-Gọi 1 HS đọc phần chú giải.

-GV đọc mẫu. Chú ý giọng đọc.

* Toàn bài đọc với giọng chậm rãi, cảm

hứng ca ngợi đức tính thật tha. Lời Chôm

tâu vua: ngây thơ, lo lắng. Lời vua lúc giải

thích thóc đã luộc kĩ: Ôn tồn, lúc khen

ngợi Chôm dõng dạc.

* Nhấn giọng ở những từ ngữ: nối ngôi,

giao hẹn, nhiều thóc nhất, truyền ngôi,

trừng phạt, nô nức, lo lắng, không làm

-HS đọc theo trình tự.

+Đoạn 1: Ngày xưa… đến bị trừng phạt.

+Đoạn 2: Có chú bé … đến nảy mầm được.

+ Đoạn 3: Mọi người … đến của ta.

+ Đoạn 4: Rồi vua dõng dạc… đến hiền

minh.

-2 HS đọc thành tiếng.

-1 HS đọc.

sao, nảy mầm được, sững sờ, ôn tồn, luộc

kĩ, còn mọc được, dõng dạc, trung thực,

quý nhất, truyền ngôi, trung thực, dũng

cảm, hiền minh.

* Tìm hiểu bài:

-Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài và trả lời

câu hỏi:

+ Nhà vua chọn người như thế nào để

truyền ngôi?

-Gọi HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và

trả lời câu hỏi:

+Nhà vua đã làm cách nào để tìm được

người trung thực.

+Theo em hạt thóc giống đó có thể nảy

mầm được không? Vì sao?

+ Thóc luộc kĩ thì không thể nảy mầm

được. Vậy mà vua lại giao hẹn, nếu không

vó thóc sẽ bị trừng trị. Theo em, nhà vua

-Đọc thầm và tiếp nối nhau trả lời

+ Nhà vua chọn người trung thực để truyền

ngôi.

- 1 HS đọc thành tiếng.

+Vua phát cho mỗi người dân một thúng

thóc đã luộc kĩ mang về gieo trồng và hẹn:

ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền

ngôi, ai không có sẽ bị trừng phạt.

+ Hạt thóc giống đó không thể nảy mầm

được vì nó đã được luộc kĩ rồi.

+ Vua muốn tìm xem ai là người trung

thực, ai là người chỉ mong làm đẹp lòng

vua, tham lam quyền chức.

có mưu kế gì trong việc này?

-Đoạn 1 ý nói gì? – Tóm ý chính đoạn 1.

-Câu chuyện tiếp diễn ra sao, chúng ta

cùng học tiếp.

-Gọi 1 HS đọc đoạn 2.

+ Theo lệng vua, chú bé Chôm đã làm gì?

Kết quả ra sao?

+ Đến kì nộp thóc cho vua, chuyện gì đã

xảy ra?

+ Hành động của chú bé Chôm có gì khác

mọi người?

-Gọi HS đọc đoạn 3.

+Thái độ của mọi người như thế nào khi

nghe Chôm nói.

-Câu chuyện kết thúc như thế nào? Chúng

ta cùng tìm hiểu đoạn kết.

-Nhà vua chọn người trung thực để nối

ngôi.

-1 HS đọc thành tiếng.

+Chôm gieo trồng, em dốc công chăm sóc

mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.

+Mọi người nô nức chở thóc về kinh thành

nộp. Chôm không có thóc, em lo lắng,

thành thật quỳ tâu: Tâu bệ hạ! Con không

làm sao cho thóc nảy mầm được.

+Mọi người không dám trái lệnh vua, sợ bị

trừng trị. Còn Chôm dũng cảm dám nói sự

thật dù em có thể em sẽ bị trừng trị.

-1 HS đọc thành tiếng.

+Mọi người sững sờ, ngạc nhiên vì lời thú

tội của Chôm. Mọi người lo lắng vì có lẽ

Chôm sẽ nhận được sự trừng phạt.

-Đọc thầm đọan cuối.

-Tóm ý chính đoạn 2-3-4.

-Yêu cầu HS đọc thầm cả bài và trả lời

câu hỏi + Câu chuyện có ý nghĩa như thế

nào?

- Ghi nội dung chính của bài.

* Đọc diễn cảm:

-Gọi 4 HS đọc nối tiếp, cả lớp theo dõi để

tìm ra gịong đọc thích hợp.

-Gọi 4 HS tiếp theo đọc nối tiếp từng

đoạn.

-Giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc.

-GV đọc mẫu.

-Yêu cầu HS tìm ra cách đọc và luyện đọc.

-Gọi 2 HS đọc lại toàn bài.

-Gọi 3 HS tham gia đọc theo vai.

-Nhận xét và cho điển HS đọc tốt.

-Cậu bé Chôm là người trung thực dám

nói lên sự thật.

-Đọc thầm tiếp nối nhau trả lời:

+ Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung

thực, dũng cảm nói lên sự thật và cậu

được hưởng hạnh phúc.

-2 HS nhắc lại.

-4 HS đọc tiếp nối từng đoạn.

-Tìm ra cách đọc như đã hướng dẫn.

-4 HS đọc.

-HS theo dõi.

-Tìm ra gọng đọc cho từng nhân vật. Luyện

đọc theo vai.

-2 HS đọc.

-3 HS đọc.

3.Củng cố – dặn dò:

-Hỏi: Câu chuyện này muốn nói với chúng

ta điều gì?

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà học bài.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang