Thành viên idoc2012

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

- 04/27/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

- 04/27/2013
3,673
Báo lỗi

Đọc thành tiếng -Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . nổi tiếng , Long Xưởng , giúp đỡ , di chiếu , tham tri chính sự , giám nghị đại phu , tiến cử , … -Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm . -Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung , nhân vật . 2 / Đọc - Hiểu -Hiểu các từ ngữ khó trong bài : chính trực , di chiếu , thái tử , thái hậu , phò tá , tham tri chính sự , giám nghị đại phu , tiến cử , … -Hiểu nội bài : Ca ngợi sự chính trực , thanh liêm , tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – Vị quan nổi tiếng , cương trực thời xưa .

Nội dung

TẬP ĐỌC

MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

I. Mục tiêu:

1 / Đọc thành tiếng

-Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ .

nổi tiếng , Long Xưởng , giúp đỡ , di chiếu , tham tri chính sự , giám

nghị đại phu , tiến cử , …

-Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa

các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm .

-Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung , nhân vật

.

2 / Đọc - Hiểu

-Hiểu các từ ngữ khó trong bài : chính trực , di chiếu , thái tử , thái hậu , phò

tá ,

tham tri chính sự , giám nghị đại phu , tiến cử , …

-Hiểu nội bài : Ca ngợi sự chính trực , thanh liêm , tấm lòng vì dân vì nước

của Tô Hiến Thành – Vị quan nổi tiếng , cương trực thời xưa .

-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 36 , SGK ( phóng to nếu có điều kiện ) .

II. Đồ dùng dạy học:

-Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn cần luyện đọc .

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc truyện

Người ăn xin và trả lời câu về nội dung .

HS1: Em hiểu nội dung ý nghĩa của bài

như thế nào ?

HS2: Theo em , cậu bé đã nhận được gì ở

ông lão ăn xin ?

HS3: Hành động và lời nói ân cần của

cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với

ông lão ăn xin như thế nào ?

- Nhận xét và cho điểm HS .

2. Bài mới:

a . Giới thiệu bài

- Hỏi :

+ Chủ điểm của tuần này là gì ?

+ Tên chủ điểm nói lên điều gì ?

- Giới thiệu tranh chủ điểm : Tranh minh

họa các bạn đội viên Đội thiếu niên Tiền

- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu .

+ Măng mọc thẳng .

+ Tên chủ điểm nói lên sự ngay thẳng

.

phong Hồ Chí Minh đang giương cao lá

cờ của Đội . Măng non là tượng trưng

cho tính trung thực vì măng bao giờ cũng

mọc thẳng . Thiếu nhi là thế hệ măng non

của đất nước cần trở thành những con

người trung thực .

- Đưa bức tranh minh họa và hỏi : Bức

tranh vẽ cảnh gì ?

- Đây là một cảnh trong câu chuyện về vị

quan Tô Hiến Thành – vị quan đứng đầu

triều Lý . Ông là người như thế nào ?

Chúng ta cùng học bài hôm nay .

a. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu

bài

* Luyện đọc

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc bài trang 36

, SGK . (2 lượt )

- Bức tranh vẽ cảnh hai người đàn ông

đang đưa đi đưa lại một gói quà ,

trong nhà một người phụ nữ đang lén

nhìn ra .

- Lắng nghe .

- 3 HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự :

+ HS 1 : Đoạn 1 : Tô Hiến Thành …

Lý Cao Tông .

+ HS 2 : Đoạn 2 : Phò tá … Tô Hiến

- Gọi 2 HS khác đọc lại toàn bài .GV lưu

ý sửa chữa lỗi phát âm , ngắt giọng cho

từng HS

- Gọi 1 HS đọc phần Chú giải trong SGK

.

-GV đọc mẫu lần 1. Chú ý giọng đọc :

· Toàn bài : đọc với giọng kể thông thả ,

rõ ràng . Lời Tô Hiến Thành điềm đạm ,

dứt khoác thể hiện thái độ kiên định .

· Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện

tính cách của Tô Hiến Thành , thái độ

kiên quyết theo di chiếu của vua : nổi

tiếng , chính trực , di chiếu , nhất định

không nghe , không do dự , ngạc nhiên ,

hết lòng , hầu hạ , tài ba giúp nước.

* Tìm hiểu bài

- Gọi HS đọc đoạn 1 .

Thành được .

+ HS 3 : Đoạn 3 : Một hôm … Trần

Trung Tá .

- 2 HS tiếp nối đọc toàn bài .

- 1 HS đọc thành tiếng .

- Lắng nghe .

- 1 HS đọc thành tiếng .

- Đọc thầm , tiếp nối nhau trả lời .

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời

câu hỏi :

+ Tô Hiến Thành làm quan triều nào ?

+ Mọi người đánh giá ông là người như

thế

nào ?

+ Trong việc lập ngôi vua , sự chính trực

của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào

?

+ Đoạn 1 kể chuyện gì ?

- Tóm ý chính đoạn 1 .

- Gọi HS đọc đoạn 2 .

- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi

:

+ Khi Tô Hiến Thành ốm nặng , ai

thường xuyên chăm sóc ông ?

+ Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá

thì

+ Tô Hiến Thành làm quan triều Lý .

+ Ông là người nổi tiếng chính trực .

+ Tô Hiến Thành không chịu nhận

vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu

của vua. Ông cứ theo di chiếu mà lập

thái tử Long Cán .

+ Đoạn 1 kể chuyện thái độ chính

trực của Tô Hiến Thành trong việc

lập ngôi vua .

- 1 HS đọc thành tiếng .

+ Quan tham tri chính sự ngày đêm

hầu hạ bên giường bệnh .

+ Do bận quá nhiều việc nên không

đến thăm ông được .

+ Tô Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán

Đường hầu hạ .

- 1 HS đọc thành tiếng .

- Nhân dân ca ngợi những người trung

trực như Tô Hiến Thành vì những người

như ông bao giờ cũng đặt lợi ích của đất

nước lên trên hết . Họ làm những điều tốt

cho dân cho nước .

+ Đoạn 3 kể chuyện gì ?

- Gọi 1 HS đọc toàn bài , cả lớp đọc thầm

và tìm nội dung chính của bài .

- Ghi nội dung chính của bài .

* Luyện đọc diễn cảm

- Gọi HS đọc toàn bài .

- Gọi HS phát biểu .

- Giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc .

- GV đọc mẫu .

- Lắng nghe .

- Kể chuyện Tô Hiến Thành tiến cử

người giỏi giúp nước .

- 1 HS đọc thầm và nêu nội dung

chính của bài .

Nội dung chính : Ca ngợi sự chính

trực và tấm lòng vì dân vì nước của

bvị quan Tô Hiến Thành .

- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn , cả

lớp theo dõi để tìm ra giọng đọc .

- Cách đọc ( như đã nêu )

- Lắng nghe .

- Luyện đọc và tìm ra cách đọc hay .

- 1 lượt 3 HS tham gia thi đọc .

- Yêu cầu HS luyện đọc và tìm ra cách

đọc hay.

- Yêu cầu HS đọc phân vai .

- Nhận xét , cho điểm HS .

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài và nêu đại ý .

-Vì sao nhân dân ngợi ca những người

chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

- Nhận xét tiết học .

- Dặn HS về nhà học bài

Chú ý :

Lời Tô Hiến Thành cương trực , thẳng

thắn

Lời Thái hậu ngạc nhiên .

- 1 HS nêu đại ý .

- HS trả lời .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang