Tài liệu

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5897     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 1 - tài liệu, sách iDoc.VnKiểm tra đọc lấy điểm: -Nội dung: các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9. -Kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc trôi ch
ÔN TẬP GIA HỌC KÌ I
TIẾT 1
I. Mục tiêu:
1 Kiểm tra đọc lấy điểm:
-Ni dung: các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9.
-Kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy, phát âm rõ, tốc đội tối thiu
120 chữ/ phút, biết ngắt, ngh hơi sau mi dấu câu, giữa các cụm từ,
đọc diễn cảm thể hiện được nội dung bài, cảm xúc của nhân vật.
-Kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1 đến 2 câu hỏi về nội dung i đọc,
hiểu được ý nghĩa của bài đọc.
-Viết được những điểm cần ghi nhớ về: tên bài, tên tác gi, nội dung chính,
nhân vật của các i tập đọc là truyện k từ tuần 1 đến tuần 3.
-Tìm đúng các đoạn t giọng đọc như yêu cầu. Đọc din cảm được
đoạn văn đó.
II. Đồ dùng dạy học:
-Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9.
-Phiếu k sẵn bảng ở BT2 (đủ dùng theo nhóm 4 HS ) và bút d.
III. Hoạt động trên lớp:
Hot động của thầy Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài:
-Nêu mục dích tiết học và cách bốc thăm bài
đọc.
2. Kiểm tra tập đọc:
-Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
-Gi 1 HS đọc và trlời 1,2 câu hỏi về nội dung
bài đọc.
-Gi HS nhận xét bạn vừa đọc và tr li u
hi.
-Cho điểm trực tiếp từng HS .
Chú ý: Những HS chuẩn bi chưa tốt GV
thđưa ra những lời động viên để lần sau kiểm
tra tốt hơn. GV không nên cho điểm xấu. Tuỳ
theo s lượng và chất lượng của HS trong lớp
GV quyết định số lượng HS được kiểm tra
đọc. Nội dung này sđược tiến hành trong các
tiết 1,3,5 của tuần 10.
-Lần lượt từng HS bốc thăm bài (5 HS )
v chỗ chuẩn bị: cử 1 HS kiểm tra xong,
1 HS tiếp tục lên bốc thăm i đọc.
-Đọc và trả lời câu hỏi.
-Theo dõi và nhận xét.
-1 HS đọc thành tiếng yêu cu trong
3. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
-Gi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu Hs trao đổi và tr lời câu hỏi.
+Những bài tập đọc như thế nào là truyện kể?
+Hãy tìm k tên những bài tập đọc là chuyện
k thuộc chủ điểm Thương người như thể
thương thân (nói rõ số trang).
-GV ghi nhanh lên bảng.
-Phát phiếu cho từng nhóm. Yêu cầu HS trao
đổi, thảo luận và hoàn thành phiếu, nhóm nào
xong trước dán phiếu lên bng. Các nhóm khác
nhận xét, bổ sung (nếu sai).
-Kết luận về lời giải đúng.
SGK.
-2 HS ngồi cùng bàn trao đổi.
+Những bài tập đọc là truyện k là
những bài một chuỗi các sự việc liên
quan đến một hay một snhân vật, mỗi
truyện điều nói lên một điều có ý nghĩa.
+Các truyện kể.
Dế mèn bênh vc k yếu: phần 1 trang
4,5 , phần 2 trang 15.
Người ăn xin trang 30, 31.
-Hoạt động trong nm.
-Sửa bài
Tên bài Tác gi Nội dung chính Nhân vật
Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 1
Kiểm tra đọc lấy điểm: -Nội dung: các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9. -Kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy, phát âm rõ, tốc đội tối thiểu 120 chữ/ phút, biết ngắt, nghỉ hơi sau mỗi dấu câu, giữa các cụm từ, đọc diễn cảm thể hiện được nội dung bài, cảm xúc của nhân vật. -Kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc, hiểu được ý nghĩa của bài đọc. -Viết được những điểm cần ghi nhớ về: tên bài, tên tác giả, nội dung chính, nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể từ tuần 1 đến tuần 3. -Tìm đúng các đoạn thơ có giọng đọc như yêu cầu. Đọc diễn cảm được đoạn văn đó.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Tieng Viet 4 - 73

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

TIẾT 1

I. Mục tiêu:

1 Kiểm tra đọc lấy điểm:

-Nội dung: các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9.

-Kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy, phát âm rõ, tốc đội tối thiểu

120 chữ/ phút, biết ngắt, nghỉ hơi sau mỗi dấu câu, giữa các cụm từ,

đọc diễn cảm thể hiện được nội dung bài, cảm xúc của nhân vật.

-Kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc,

hiểu được ý nghĩa của bài đọc.

-Viết được những điểm cần ghi nhớ về: tên bài, tên tác giả, nội dung chính,

nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể từ tuần 1 đến tuần 3.

-Tìm đúng các đoạn thơ có giọng đọc như yêu cầu. Đọc diễn cảm được

đoạn văn đó.

II. Đồ dùng dạy học:

-Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9.

-Phiếu kẻ sẵn bảng ở BT2 (đủ dùng theo nhóm 4 HS ) và bút dạ.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Giới thiệu bài:

-Nêu mục dích tiết học và cách bốc thăm bài

đọc.

2. Kiểm tra tập đọc:

-Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.

-Gọi 1 HS đọc và trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung

bài đọc.

-Gọi HS nhận xét bạn vừa đọc và trả lời câu

hỏi.

-Cho điểm trực tiếp từng HS .

Chú ý: Những HS chuẩn bị bài chưa tốt GV có

thể đưa ra những lời động viên để lần sau kiểm

tra tốt hơn. GV không nên cho điểm xấu. Tuỳ

theo số lượng và chất lượng của HS trong lớp

mà GV quyết định số lượng HS được kiểm tra

đọc. Nội dung này sẽ được tiến hành trong các

tiết 1,3,5 của tuần 10.

-Lần lượt từng HS bốc thăm bài (5 HS )

về chỗ chuẩn bị: cử 1 HS kiểm tra xong,

1 HS tiếp tục lên bốc thăm bài đọc.

-Đọc và trả lời câu hỏi.

-Theo dõi và nhận xét.

-1 HS đọc thành tiếng yêu cầu trong

3. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:

-Gọi HS đọc yêu cầu.

-Yêu cầu Hs trao đổi và trả lời câu hỏi.

+Những bài tập đọc như thế nào là truyện kể?

+Hãy tìm và kể tên những bài tập đọc là chuyện

kể thuộc chủ điểm Thương người như thể

thương thân (nói rõ số trang).

-GV ghi nhanh lên bảng.

-Phát phiếu cho từng nhóm. Yêu cầu HS trao

đổi, thảo luận và hoàn thành phiếu, nhóm nào

xong trước dán phiếu lên bảng. Các nhóm khác

nhận xét, bổ sung (nếu sai).

-Kết luận về lời giải đúng.

SGK.

-2 HS ngồi cùng bàn trao đổi.

+Những bài tập đọc là truyện kể là

những bài có một chuỗi các sự việc liên

quan đến một hay một số nhân vật, mỗi

truyện điều nói lên một điều có ý nghĩa.

+Các truyện kể.

Dế mèn bênh vực kẻ yếu: phần 1 trang

4,5 , phần 2 trang 15.

Người ăn xin trang 30, 31.

-Hoạt động trong nhóm.

-Sửa bài

Tên bài Tác giả Nội dung chính Nhân vật

Dế mèn bênh

vực kẻ yếu

Tô Hoài Dế Mèn thấy chị Nhà Trò

yếu đuối bị bọn nhện ức

hiếp đã ra tay bênh vực.

Dế Mèn, Nhà Trò,

bọn Nhện.

Người ăn xin Tuốc-ghê-

nhép

Sự thông cảm sâu sắc giữa

cậu bé qua đường và ông

lão ăn xin.

Tôi (chú bé), ông

lão ăn xin.

Bài 3:

-Gọi HS đọc yêu cầu.

-Yêu cầu HS tìm các đoạn văn có giọng đọc

như yêu cầu.

-Gọi HS phát biểu ý kiến.

-Nhận xét, kết luận đọc văn đúng.

-Tổ chức cho HS đọc diễn cảm các đoạn văn

đó.

-Nhận xét khen thưởng những HS đọc tốt.

-1 HS đọc thành tiếng.

-Dùng bút chì đánh dấu đoạn văn tìm

được.

-Đọc đoạn văn mình tìm được.

-Chữa bài

-Mỗi đoạn 3 HS thi đọc .

a. Đoạn văn có giọng đọc thiết tha: Là đoạn văn cuối truyện người ăn xin:

Từ tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm

chặt lấy bàn tay run rẩy kia… đến khi

ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi

cũng vừa nhận được chút gì của ông

lão.

b. Đoạn văn có giọng đọc thảm thiết: Là đoạn nhà Trò (truyện dế mèn bênh

vực kẻ yếu phần 1) kể nỗi khổ của mình:

Từ năm trước , gặp khi trời làm đói

kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn

nhện… đến Hôm nay bọn chúng chăng

tơ ngang đường đe bắt em , vặt chân,

vặt cánh ăn thịt em.

a. Đoạn văn có giọng đọc mạnh mẽ, răn

đe:

Là đoạn Dế Mèn đe doạ bọn nhện, bênh

vực Nhà Trò Trò (truyện dế mèn bênh

vực kẻ yếu phần 2):

Từ tôi thét:

-Các người có của ăn của để, béo múp,

béo míp… đến có phá hết các vòng vây

đi không?

4. Củng cố – dặn dò:

-Dặn HS về nhà ôn lại quy tắc viết hoa.

-Nhận xét tiết học. Yêu cầu những HS chưa có điểm kiểm tra đọc, đọc chưa

đạt về nhà luyện đọc.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm