Tài liệu

Thực trạng khai thác tài nguyên rừng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5611     Tải về: 26     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Thực trạng khai thác tài nguyên rừng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay - tài liệu, sách iDoc.Vn
Thực trạng khai thác tài nguyên rừng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay
Rừng là một tổng thể cây gỗ, có liên hệ lẫn nhau, nó chiếm một phạm vi không gian nhất định ở mặt đất và trong khí quyển (Morozov 1930). Rừng chiếm phần lớn bề mặt Trái Đất và là một bộ phận của cảnh quan địa lý. Chặt dần: nhằm khai thác nhiều lần trong một kì hạn tương đối dài, mấy lần chặt đầu chỉ làm cho lâm phần thưa dần, tạo lập tái sinh dưới tán rừng, chỉ lần cuối cùng mới chặt hết toàn bộ cây rừng trên diện tích khai thác.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

A. Đ nh nghĩa r ng:ị ừ R ng là m t t ng th cây g , có liên h l n ừ ộ ổ ể ỗ ệ ẫ

nhau, nó chi m m t ph m vi không gian nh t ế ộ ạ ấ đ nh m t đ t và trong khí quy n (Morozov ị ở ặ ấ ể 1930). R ng chi m ph n l n b m t Trái Đ t ừ ế ầ ớ ề ặ ấ và là m t b ph n c a c nh quan đ a lý.ộ ộ ậ ủ ả ị

B. N I DUNGỘ

I. Khai thác r ngừ : 1. 1 Các lo i hình khai thác r ngạ ừ :  Ch t d n: nh m khai thác nhi u l n trong ặ ầ ằ ề ầ

m t kì h n t ng đ i dài, m y l n ch t ộ ạ ươ ố ấ ầ ặ đ u ch làm cho lâm ph n th a d n, t o ầ ỉ ầ ư ầ ạ l p tái sinh d i tán r ng, ch l n cu i ậ ướ ừ ỉ ầ ố cùng m i ch t h t toàn b cây r ng trên ớ ặ ế ộ ừ di n tích khai thácệ

Ch t ch n: ch t t ng cây ho c t ng đám cây đã ặ ọ ặ ừ ặ ừ

thành th c và đ c l p đi l p l i nhi u l n v i ụ ượ ặ ặ ạ ề ầ ớ m t kho ng th i gian xác đ nhộ ả ờ ị

Ch t tr ng: ch t toàn b cây r ng trong lâm ặ ắ ặ ộ ừ ph n thành th c, thu n lo i b ng m t l n ầ ụ ầ ạ ằ ộ ầ ch t cùng trong m t mùa.ặ ộ

R ng ch t ch nừ ặ ọ Ch t tr ngặ ắ

1. 2 Tình tr ng khai thác tài nguyên r ng trên ạ ừ th gi iế ớ :

• Tr c đây r ng chi m di n tích kho ng 60 tri u ướ ừ ế ệ ả ệ km², đ n 1958 ch còn 44,05 tri u km² đ n năm ế ỉ ệ ế 1973 còn 37,37 tri u km². Hi n nay di n tích r ng ệ ệ ệ ừ ngày càng gi m do tác đ ng c a con ng i và ch ả ộ ủ ườ ỉ còn kho ng 29 tri u km².ả ệ

• T năm 1950 r ng nhi t đ i m t kho ng 50%, ừ ừ ệ ớ ấ ả • Đ n nh ng năm đ u c a th p k 80 r ng nhi t ế ữ ầ ủ ậ ỷ ừ ệ

đ i b m t theo t c đ 113.000 km²/năm ớ ị ấ ố ộ • T c đ m t r ng trong nh ng năm g n đây càng ố ộ ấ ừ ữ ầ

ngày càng gia tăng m nh, d đoán đ n năm 2020 ạ ự ế kho ng 40% r ng còn l i b phá h y nghiêm tr ng.ả ừ ạ ị ủ ọ

 R ng phòng h : Phòng h đ u ngu n, ừ ộ ộ ầ ồ Phòng h ch n sóng, Phòng h ch ng cat bay.ộ ắ ộ ố

 Phân chia r ng theo quy n s d ng:ừ ề ử ụ T năm 1982, trong quy t đ nh s 184/HĐBT và ừ ế ị ố

ch th 29/CT/TW, nhà n c đã chính th c giao ỉ ị ướ ứ quy n s d ng kinh doanh r ng cho các thành ề ử ụ ừ ph n kinh t khác nhau nh : qu c doanh, t p ầ ế ư ố ậ th , h gia đình thông qua công tác giao đ t, giao ể ộ ấ r ngừ

DANH SÁCH NHÓM 4

1.Nguy n H u Qu cễ ữ ố 2.Nguy n Văn M ngễ ộ 3.Võ Văn G nọ 4.Nguy n Thanh Tâmễ 5.Lê Hoa Kỳ 6.Bùi Trung Ph ngươ 7.Phan Th Ng c Thuýị ọ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Sinh thái học cảnh quan Lượt tải: 33 Lượt xem: 3182
Bài giảng sinh thái rừng Lượt tải: 19 Lượt xem: 3178
Cây gõ mật Lượt tải: 1 Lượt xem: 3094
Kỹ thuật trồng rừng keo lá tràm Lượt tải: 13 Lượt xem: 3039
CÂY ĐA LỘC (Nicolai Editor) Lượt tải: 4 Lượt xem: 2735