Thành viên idoc2012

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

- 04/13/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

- 04/13/2013
10,959
Báo lỗi

Giúp HS Nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản 2.Kỹ năng: Có kĩ năng sắp xếp từ ngữ khi nói và viếtcâu văn trong mối quan hệ với ngữ cảnh. 3.Thái độ: Luôn có ý thức cân nhắc, lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận câu

Nội dung
Microsoft Word - 108.doc

Thực hành về lựa chọn trật tự

các bộ phận trong câu

A.Mục tiêu cần đạt

1.Kiến thức: Giúp HS

Nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong

việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản

2.Kỹ năng: Có kĩ năng sắp xếp từ ngữ khi nói và viếtcâu văn trong mối quan

hệ với ngữ cảnh.

3.Thái độ: Luôn có ý thức cân nhắc, lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận

câu

B.Chuẩn bị của GV và HS

- SGK, SGV, thiết kế bài soạn,

- SGK, bảng phụ

C.Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp nêu vấn

đề, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi. Tích hợp với đọc văn và làm văn

D.Tiến trình bài dạy

1.ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

*Hoạt động1

- GV hướng dẫn HS làm bài

tập1

HS chia 6 nhóm

+Nhóm1,2: trả lời ý a

+Nhóm3,4 trả lời ý b

+Nhóm5,6: trả lời ý c

- HS trao đổi thảo luận trả lời

bằng bảng phụ sau đó cử

người trình bày trước lớp

- GV chốt lại

I.Trật tự trong câu đơn

1.Bài tập 1

a.Sắp xếp như vậy không sai về ngữ pháp

và ý nghĩa vì “ rất sắc” và “ nhỏ” là các

thành phần đẳng lập, đồng chức: cùng làm

thành phần phụ cho danh từ “ con dao”

Nhưng đặt vào đoạn văn sẽ không phù hợp

với mục đích của hành động: Mục đích đe

doạ, uy hiếp đối phương

b.Nhằm mục đích dồn trọng tâm thông báo

vào từ “ rất sắc” phù hợp với mục đích đe

doạ, uy hiếp Bá Kiến của Chí Phèo

c.Trong tình huống này sự sắp xếp như thế

lại là phù hợp bởi mục đích phủ định tác

dụng của con dao đối với việc chặt cây to

*Hoạt động 2

- HS đọc bài tập, trả lời câu

hỏi

- GV phát vấn HS trả lời

*Hoạt động3

- HS đọc bài tập

- HS chia nhóm nhỏ, trao đổi

thảo luận trả lời câu hỏi cử

người trình bày trước lớp

*Hoạt động4

- HS chia 2 dãy

2.Bài tập2

Cách viết ( A) là phù hợp nhằm nhấn mạnh

vào sự thông minh

3.Bài tập 3

a.Đoạn văn kể về một sự kiện ( Mị bị bắt)

cho nên trước tiên là nêu hoàn cảnh thời

gian

Câu tiếp theo phần “ Sáng hôm sau” cần đặt

ở đầu câu để tiếp nối thời gian

b.Chủ thể hành động được nêu trước, phần

biểu thị thời gian đặt ở giữa bởi sự liên kết ý

các câu trước đó đều tập trung vào việc: ai là

người đẻ ra Chí Phèo

c.Về ngữ pháp đó không phải là thành phần

chính của câu nhưng nó biểu hiện phần tin

mới, trọng tâm thông báo.Điều quan trọng ở

câu này là thời gian Mị về làm dâu nên nó

được đặt ở cuối câu ( vị trí giành cho những

tin quan trọng)

II.Trật tự trong câu ghép

+Dãy1 trả lời ý a

+Dãy 2 trả lời ý b

- cử người trình bày trước lớp

- GV chuẩn kiến thức

- HS làm việc cá nhân, trình

bày trước lớp

- Gv gợi ý: để chọn được

phương án tối ưu ta phải xem

xét mối quan hệ của nó với

những câu trước và sau nó

4.Củng cố, dặn dò, hướng

dẫn

- GV chốt lại nội dung bài

học

- Gv hướng dẫn hs chuẩn bị

1.Bài tập1

a.Vế chỉ nguyên nhân cần đặt sau vế chính

vì vế chính tiếp theo câu trước đang nói về

hắn và vế phụ đứng sau liên kết với những

câu đi sau: cụ thể hoá cho một cái gì rất xa

xôi

b.Vế chỉ sự nhượng bộ đều là các vế phụ

xét về mặt cấu tạo ngữ pháp nhưng đối với

những trường hợp này cần đặt sau để bổ

sung một thông tin cần thiết

bối cảnh ngoài ngôn ngữ

2.Bài tập2

- Cần chọn phương án C

=> Việc sắp xếp đúng trật tự các bộ phận

trong câu không chỉ có tác dụng tu từ mà

tiết: “Bản tin”

- Gv rút kinh nghiệm bài dạy

còn có tác dụng về các phương diện khác:

phân bố thông tin cũ- mới; nhấn mạnh trọng

tâm thông báo; đảm bảo sự mạch lạc và liên

kết ý giữa các câu

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang