Tài liệu

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7372     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu - tài liệu, sách iDoc.VnThực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu,Giúp HS Nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản…
background image

Thực hành về lựa chọn trật tự 

các bộ phận trong câu 

 

A.Mục tiêu cần đạt 

1.Kiến thức: Giúp HS 

   Nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong 

việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản 

2.Kỹ năng: Có kĩ năng sắp xếp từ ngữ khi nói và viếtcâu văn trong mối quan 

hệ với ngữ cảnh. 

3.Thái độ: Luôn có ý thức cân nhắc, lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận 

câu 

B.Chuẩn bị của GV và HS 

   - SGK, SGV, thiết kế bài soạn,  

   - SGK, bảng phụ 

C.Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp nêu vấn 

đề, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi. Tích hợp với đọc văn và làm văn 

D.Tiến trình bài dạy 

          1.ổn định tổ chức 

background image

          2.Kiểm tra bài cũ: 

          3.Bài mới 

 

Hoạt động của GV và HS 

 

Nội dung cần đạt 

*Hoạt động1 

- GV hướng dẫn HS làm bài 

tập1 

HS chia 6 nhóm 

+Nhóm1,2: trả lời ý a  

+Nhóm3,4 trả lời ý b 

+Nhóm5,6: trả lời ý c 

- HS trao đổi thảo luận trả lời 

bằng bảng phụ sau đó cử 

người trình bày trước lớp 

- GV chốt lại 

 

 

 

 

 

 

I.Trật tự trong câu đơn 

1.Bài tập 1 

 a.Sắp xếp như vậy không sai về ngữ pháp 

và ý nghĩa vì “ rất sắc” và “ nhỏ” là các 

thành phần đẳng lập, đồng chức: cùng làm 

thành phần phụ cho danh từ “ con dao” 

Nhưng đặt vào đoạn văn sẽ không phù hợp 

với mục đích của hành động: Mục đích đe 

doạ, uy hiếp đối phương 

b.Nhằm mục đích dồn trọng tâm thông báo 

vào từ “ rất sắc” phù hợp với mục đích đe 

doạ, uy hiếp Bá Kiến của Chí Phèo 

c.Trong tình huống này sự sắp xếp như thế 

lại là phù hợp bởi mục đích phủ định tác 

dụng của con dao đối với việc chặt cây to 

background image

*Hoạt động 2 

- HS đọc bài tập, trả lời câu 

hỏi 

- GV phát vấn HS trả lời 

 

*Hoạt động3 

- HS đọc bài tập 

- HS chia nhóm nhỏ, trao đổi 

thảo luận trả lời câu hỏi cử 

người trình bày trước lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hoạt động4 

- HS chia 2 dãy 

2.Bài tập2 

Cách viết ( A) là phù hợp nhằm nhấn mạnh 

vào sự thông minh 

3.Bài tập 3 

a.Đoạn văn kể về một sự kiện ( Mị bị bắt) 

cho nên trước tiên là nêu hoàn cảnh thời 

gian 

Câu tiếp theo phần “ Sáng hôm sau” cần đặt 

ở đầu câu để tiếp nối thời gian 

b.Chủ thể hành động được nêu trước, phần 

biểu thị thời gian đặt ở giữa bởi sự liên kết ý 

các câu trước đó đều tập trung vào việc: ai là 

người đẻ ra Chí Phèo 

c.Về ngữ pháp đó không phải là thành phần 

chính của câu nhưng nó biểu hiện phần tin 

mới, trọng tâm thông báo.Điều quan trọng ở 

câu này là thời gian Mị về làm dâu nên nó 

được đặt ở cuối câu ( vị trí giành cho những 

tin quan trọng) 

II.Trật tự trong câu ghép 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Giúp HS Nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản 2.Kỹ năng: Có kĩ năng sắp xếp từ ngữ khi nói và viếtcâu văn trong mối quan hệ với ngữ cảnh. 3.Thái độ: Luôn có ý thức cân nhắc, lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận câu

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm