Thành viên idoc2012

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

- 10/26/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

- 10/26/2012
11,803
Báo lỗi

HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề ra biện pháp khác phục - Nâng cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường

Nội dung
Microsoft Word - 44.doc

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường

ở địa phương

I/ Mục tiêu bài học:

- HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và

từ đó đề ra biện pháp khác phục

- Nâng cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi

trường

II/ Chuẩn bị:

- Giấy, bút

- Bảng mẫu 56.1; 56.2

III/ Tiến trình:

A – ổn định:

B – Kiểm tra:

C – Bài mới:

Vào bài:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Nội dung

- Các em điều tra một số

nôi dung sau( ghi bảng) .

I/ Nôi dung

Cụ thể quanh đội 4, bờ

sông trước trường

- Nội dung…( ghi bảng)

theo nội dung bảng 56.1

và điền kết quả vào bảng

- Nội dung …(ghi bảng)

theo nội dung bảng 56.2

và ghi kết quả vào bảng

- Phần … Các em vền nhà

viết theo mâu trong sách

giao khoa giờ sau đem

nộp

Theo dõi

Theo dõi

Theo dõi

1/ Điều tra tình

hình ô nhiễm ở địa

phương

2/ Điều tra tác động

của con người tới

môi trường

II/ Thu hoạch:

D – Củng cố:

Nhận xét giờ thực hành

E – Dặn Dò:

- giờ sau nộp thu hoạch

Tiết: 61 Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Ngày soạn:10/4

Ngày dạy: 12/4

I/ Mục tiêu bài học:

- HS Phân biệt được 3 dạng tài nguyên

- HS nêu được tầm quan trọng và tác dụng vủa việc sử dụng hớp lý tài

nguyên thiên nhiên

- Hiểu khái niệm phát triển bền vững

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, khái quát, tổng hợp

II/ Chuẩn bị:

- Tranh các mỏ khai thác, cánh rừng, ruộng bậc thang

- Tư liệu về tài nguyên thiên nhiên

III/ Tiến trình:

A – ổn định:

B – Kiểm tra: thu thu hoạch bài thực hành

C – Bài mới:

Vào bài:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Nội dung

- H. Em nào kể tên các dạng tài

nguyên mà con người sử dụng

trong tự nhiên ?

- Người ta chia chúng thành 3

dạng đó là…( Ghi bảng)

- H. Em nào nêu đặc điểm phân

biệt 3 dạng tài nguyên?

- Theo nhóm các em hãy thực

hiện các yêu cần của mục

- H. Nhóm nào điền kết quả vào

Phát biểu( Đất, nước,

sinh vật, khoáng sản…)

Theo dõi

Phát biểu( tài nguyên

không tái sinh là sau

thời gian sử dung sẽ bi

can kiện; tái sinh là sử

dụng hợp lý nó sẽ phát

triển; …)

Hoạt động nhóm

Tình bày( 1: g; 2:

I/ Các dạng tài nguyên

thiên nhiên chủ yếu

- Tài nguyên

không tái sinh

- Tài nguyên tái

sinh

- Tài nguyên năng

lượng vĩnh cửu

bảng sau( treo bảng phụ)

- H. Nhóm nào có kết quả khác?

- Nhận xét, bổ sung

- H. nhóm nào trình bày 2 nội

dung cuối?

- H. Nhóm nào nhận xét?

- Nhận xét, bổ sung

- H. Việc sử dụng hợp lý tài

nguyên thiên nhiên có ý nghĩa

gì?

- Các nhóm hãy thảo luận điền

kết quả vào phiếu học tập sau

a,b,c,e,i; 3:d,h,k,l)

Bổ sung

Theo dõi

Trình bày(đất, nước,

khoáng sản…; tái sinh

vì nếu sử dụng hợp lý

rừng sẽ phát triển)

Bổ sung

Theo dõi

Phát biểu( đáp ứng nhu

cầu và duy trì lâu dài

nguồn tài nguyên)

Hoạt động nhóm

II/ Sử dụng hợp lý tài

nguyên thiên nhiên

Nội dung Tài nguyên đất Tài nguyên nước Tài nguyên rừng

Vai trò: Là nơi ở, sản xuất Cung cấp nước

uống, sinh hoạt

Cung cấp lâm sản,

điều hoà khí hậu

Loại tài nguyên Tái sinh Tái sinh Tái sinh

Cach sử dụng hợp lý - Cải tạo

- Chống xói

mòn

- tiết kiệm

- chốn ô nhiễm

- khai thác có kế

hoạch

- lập khu bảo

tồn

- H. Nhóm nào điền kết quả vào

bảng?

- H. Nhóm nào có kết quả khác

- Nhận xét, bổ sung

-

Trình bày

Bổ sung

Theo dõi

D – Củng cố:

- H.hay phân biệt tài nguyên tái sinh, không tái sinh, vĩnh cửu

- H. Vì sao phải sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên?

- Một em đọc phần ghi nhớ

E – Dặn Dò:

- Học trả lời câu 1,2,3,

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang