Tài liệu

Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1389     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN - tài liệu, sách iDoc.VnThực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN,Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan…
background image

Bài : Thực hành 

 QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN 

 

 

A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: 

- Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN. 

- Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN và thao tác 

lắp ráp mô hình ADN. 

- Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu. 

B. Chuẩn bị:  

1. GV: Mô hình phân tử ADN, đĩa CD, băng hình về cấu trúc, cơ chế tự sao, 

cơ chế tổng hợp ARN, cơ chế tổng hợp prôtêin ( nếu có)  

2. HS: Kiến thức cấu trúc không gian của ADN. 

C. Tiến trình lên lớp: 

 I. Ổn định: (1’) 

 II.Bài cũ: (5’) Mô tả cấu trúc không gian của ADN ? 

 III. Bài mới: 

  1. Đặt vấn đề: 

 

 

background image

  2. Triển khai bài: 

Hoạt động thầy trò 

Nội dung kiến thức  

HĐ 1:

 (10’)  

 

-  GV  hướng  dẫn  qs  mô  hình  ptử 

ADN,  thảo  luận:  ?  Vị  trí  tương  đối 

của  2  mạch  Nu.  Chiều  xoắn  của  2 

mạch.(  HS:  ADN  gồm  2  mạch  //, 

xoắn phải) 

?  Đường  kính  vòng  xoắn.  chiều  cao 

vòng xoắn. Số cặp Nu trong 1 chu kì 

xoắn.(  hs:  Đường  kính  20A

0,  chiều 

cao 34A

0, gồm 10 cặp Nu ( 1 chu kì 

xoắn)  

?  Các  loại  Nu  nào  liên  kết  với  nhau 

thành cặp.( hs: Các Nu liên kết thành 

cặp theo NTBS: A-T, G-X) 

-  GV  gọi  1  hs  lên  trình  bày  trên  mô 

hình.  (hs:  chỉ  trên  mô  hình:  đếm  số 

cặp,  chỉ  rõ  loại  Nu  nào  liên  kết  với 

I.Quan sát mô hình cấu trúc không 

gian của phân tử ADN. 

1. Quan sát mô hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chiếu mô hình ADN. 

 

background image

nhau)  

- GV HD hs chiếu mô hình ADN lên 

màn  hình    y/c hs so sánh hình này 

với hình 15 sgk. 

-  HS:  1  vài  hs  dùng  nguồn  sáng 

phóng hình chiếu của  mô hình ADN 

lên 1 màn hình như hướng dẫn. 

- HS qs hình, đối chiếu hình 15  rút 

ra nhận xét. 

 

HĐ 2

: ( 23’) 

- GV HD cách lắp ráp mô hình. 

+ Lắp mạch 1: Theo chiều từ chân đế 

lên hoặc từ trên đỉnh xuống. 

-  Chú  ý:  Lựa  chọn  chiều  cong  của 

đoạn  cho  hợp  lí,  đảm  bảo  khoảng 

cách với trục giữa. 

+  Lắp  mạch  2:  Tìm  và  lắp  các  đoạn 

có  chiều  cong  song  song  mang  Nu 

theo NTBS với đoạn 1. 

 

 

 

 

 

 

II.  Lắp  ráp  mô  hình  cấu  trúc 

không gian của phân tử ADN. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng thể 2 mạch trên mô hình: 

+ Chiều xoắn 2 mạch 

+ Số cặp của mỗi chu kì xoắn 

+ Sự liên kết theo NTBS. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN và thao tác lắp ráp mô hình ADN. - Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1389     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32560
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32494
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28457
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28457
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28329
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23014
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21818
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 470 Lượt xem: 20274