Tài liệu

Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1667     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN - tài liệu, sách iDoc.Vn
Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN
Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN và thao tác lắp ráp mô hình ADN. - Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Sinh hoc 9 - 20

Bài : Thực hành

QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm:

- Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN.

- Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN và thao tác

lắp ráp mô hình ADN.

- Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu.

B. Chuẩn bị:

1. GV: Mô hình phân tử ADN, đĩa CD, băng hình về cấu trúc, cơ chế tự sao,

cơ chế tổng hợp ARN, cơ chế tổng hợp prôtêin ( nếu có)

2. HS: Kiến thức cấu trúc không gian của ADN.

C. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định: (1’)

II.Bài cũ: (5’) Mô tả cấu trúc không gian của ADN ?

III. Bài mới:

1. Đặt vấn đề:

2. Triển khai bài:

Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: (10’)

- GV hướng dẫn qs mô hình ptử

ADN, thảo luận: ? Vị trí tương đối

của 2 mạch Nu. Chiều xoắn của 2

mạch.( HS: ADN gồm 2 mạch //,

xoắn phải)

? Đường kính vòng xoắn. chiều cao

vòng xoắn. Số cặp Nu trong 1 chu kì

xoắn.( hs: Đường kính 20A0, chiều

cao 34A0, gồm 10 cặp Nu ( 1 chu kì

xoắn)

? Các loại Nu nào liên kết với nhau

thành cặp.( hs: Các Nu liên kết thành

cặp theo NTBS: A-T, G-X)

- GV gọi 1 hs lên trình bày trên mô

hình. (hs: chỉ trên mô hình: đếm số

cặp, chỉ rõ loại Nu nào liên kết với

I.Quan sát mô hình cấu trúc không

gian của phân tử ADN.

1. Quan sát mô hình.

2. Chiếu mô hình ADN.

nhau)

- GV HD hs chiếu mô hình ADN lên

màn hình  y/c hs so sánh hình này

với hình 15 sgk.

- HS: 1 vài hs dùng nguồn sáng

phóng hình chiếu của mô hình ADN

lên 1 màn hình như hướng dẫn.

- HS qs hình, đối chiếu hình 15  rút

ra nhận xét.

HĐ 2: ( 23’)

- GV HD cách lắp ráp mô hình.

+ Lắp mạch 1: Theo chiều từ chân đế

lên hoặc từ trên đỉnh xuống.

- Chú ý: Lựa chọn chiều cong của

đoạn cho hợp lí, đảm bảo khoảng

cách với trục giữa.

+ Lắp mạch 2: Tìm và lắp các đoạn

có chiều cong song song mang Nu

theo NTBS với đoạn 1.

II. Lắp ráp mô hình cấu trúc

không gian của phân tử ADN.

- Tổng thể 2 mạch trên mô hình:

+ Chiều xoắn 2 mạch

+ Số cặp của mỗi chu kì xoắn

+ Sự liên kết theo NTBS.

- GV kiểm tra tổng thể 2 mạch.

- GV y/c các nhóm cử đại diện, đánh

giá chéo kết quả lắp mô hình.

- GV lưu ý: ( Nếu có đk) cho hs xem

băng hình hoặc đĩa CD về 1 trong

các nội dung: cấu trúc ADN, cơ chế

tự sao, cơ chế tổng hợp ADN, cơ chế

tổng hợp prôtêin.

IV. Kiểm tra, đánh giá: (5’)

- GV nhận xét chung về tinh thần, kết quả giờ thực hành.

- GV căn cứ vào phần trình bày của hs và kết quả lắp ráp mô hình ADN để

cho điểm.

V. Dặn dò: (1’)

- Vẽ hình 15 SGK vào vở.

- Ôn tập 3 chương: 1, 2, 3

- Tiết sau kiểm tra 1 tiết.

    

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59222
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37609
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34336
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29949
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25741
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24142