Thành viên idoc2012

Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

- 12 tháng trước
1,977
Báo lỗi

Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN và thao tác lắp ráp mô hình ADN. - Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 9 - 20

Bài : Thực hành

QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm:

- Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN.

- Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN và thao tác

lắp ráp mô hình ADN.

- Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu.

B. Chuẩn bị:

1. GV: Mô hình phân tử ADN, đĩa CD, băng hình về cấu trúc, cơ chế tự sao,

cơ chế tổng hợp ARN, cơ chế tổng hợp prôtêin ( nếu có)

2. HS: Kiến thức cấu trúc không gian của ADN.

C. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định: (1’)

II.Bài cũ: (5’) Mô tả cấu trúc không gian của ADN ?

III. Bài mới:

1. Đặt vấn đề:

2. Triển khai bài:

Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: (10’)

- GV hướng dẫn qs mô hình ptử

ADN, thảo luận: ? Vị trí tương đối

của 2 mạch Nu. Chiều xoắn của 2

mạch.( HS: ADN gồm 2 mạch //,

xoắn phải)

? Đường kính vòng xoắn. chiều cao

vòng xoắn. Số cặp Nu trong 1 chu kì

xoắn.( hs: Đường kính 20A0, chiều

cao 34A0, gồm 10 cặp Nu ( 1 chu kì

xoắn)

? Các loại Nu nào liên kết với nhau

thành cặp.( hs: Các Nu liên kết thành

cặp theo NTBS: A-T, G-X)

- GV gọi 1 hs lên trình bày trên mô

hình. (hs: chỉ trên mô hình: đếm số

cặp, chỉ rõ loại Nu nào liên kết với

I.Quan sát mô hình cấu trúc không

gian của phân tử ADN.

1. Quan sát mô hình.

2. Chiếu mô hình ADN.

nhau)

- GV HD hs chiếu mô hình ADN lên

màn hình  y/c hs so sánh hình này

với hình 15 sgk.

- HS: 1 vài hs dùng nguồn sáng

phóng hình chiếu của mô hình ADN

lên 1 màn hình như hướng dẫn.

- HS qs hình, đối chiếu hình 15  rút

ra nhận xét.

HĐ 2: ( 23’)

- GV HD cách lắp ráp mô hình.

+ Lắp mạch 1: Theo chiều từ chân đế

lên hoặc từ trên đỉnh xuống.

- Chú ý: Lựa chọn chiều cong của

đoạn cho hợp lí, đảm bảo khoảng

cách với trục giữa.

+ Lắp mạch 2: Tìm và lắp các đoạn

có chiều cong song song mang Nu

theo NTBS với đoạn 1.

II. Lắp ráp mô hình cấu trúc

không gian của phân tử ADN.

- Tổng thể 2 mạch trên mô hình:

+ Chiều xoắn 2 mạch

+ Số cặp của mỗi chu kì xoắn

+ Sự liên kết theo NTBS.

- GV kiểm tra tổng thể 2 mạch.

- GV y/c các nhóm cử đại diện, đánh

giá chéo kết quả lắp mô hình.

- GV lưu ý: ( Nếu có đk) cho hs xem

băng hình hoặc đĩa CD về 1 trong

các nội dung: cấu trúc ADN, cơ chế

tự sao, cơ chế tổng hợp ADN, cơ chế

tổng hợp prôtêin.

IV. Kiểm tra, đánh giá: (5’)

- GV nhận xét chung về tinh thần, kết quả giờ thực hành.

- GV căn cứ vào phần trình bày của hs và kết quả lắp ráp mô hình ADN để

cho điểm.

V. Dặn dò: (1’)

- Vẽ hình 15 SGK vào vở.

- Ôn tập 3 chương: 1, 2, 3

- Tiết sau kiểm tra 1 tiết.

    

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang