Tài liệu

THỰC HÀNH PHÉP TU TỪ ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6037     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu THỰC HÀNH PHÉP TU TỪ ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ - tài liệu, sách iDoc.VnCủng cố và nâng cao kiến thức về phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 2. Nâng cao kĩ năng phân tích giá trị sử dụng của h
Tieát 45-BCB Tieáng Vieät
1
THỰC HÀNH PHÉP TU TẨN DỤ VÀ HOÁN D
A.Mục tiêu :
1.Củng cố và nâng cao kiến thức về phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ.
2. Nâng cao kĩ năng phân tích giá trị sử dụng của hai biên pháp trên .
B.Phương tiện: SGK,SGV,thiết kế .
C.Tiến trình :
1. Oån định lớp.
2. Kim tra bài cũ:
3. Bài mới :
HĐ GV &HS
Yêu c
u cần đạt
HĐ 1: HS nh
ắc lại khái nim ẩn dụ
?
GV tiến hành cho HS tìm hiu ví
dụ trong sgk.
a)Những từ thuyền bến, cây đa ,con
đò không chỉ là thuyền bến… mà
còn mang nội dung ý nghĩa khác.
Em hãy tìm xem ni dung ý nghĩa
ấy là gì?
b)thuyn và bến ở câu (1) với cây
đa bến cũ ,con đò câu (2) có gì
khác nhau ?
I
.Aån d
1.Tìm hiểu ví dụ trong sgk :
(1) Thuyn ơi … đợi thuyền”
(2) “ Tmm ….khác xưa”
-Thuyền bến, cây đa con đò..ẩn
dụ.
+ Thuyền ,đò : (h/a động ) di
chuyển
+ bến,cây đa: ( h/a tĩnh) cố định
Cặp h/a có quan hệ ,gắn bó
:din tả tình nghĩa sâu đậm
trong tyêu đôi lứa.
-câu(1) thuyền –bến : chỉ đối tượng
chàng trai ,gái .-> tyêu chung
thuỷ của cô gái, nhớ thương ,đợi chờ
Tieát 45-BCB Tieáng Vieät
1
Aån dụ như vậy giúp cho việc thổ
lộ tình cm được kín đáo mà sâu
sắc.
GV gọi HS rút ra Kniệm sau khi
tìm hiu vd.
GV gọi HS lên bng.
*Tìm thêm một số ân dụ trong ca
dao ,tục ngữ:
-Đi một ngày đàng học một sàng
khôn
-Cháy nhà mới ra mặt chuột.
trong xa cách
-câu(2) cây đa,bến đò : có th
hiểu :
+ cây đa ,bến cũ vẫn còn đó nhưng
đò đã sang bến khác .
+ Bến vẫn là bến cũ nhưng con đò
là con đò khác .
Nỗi buồn của một tyêu dang
dkhi li thề trăm m đã
lỗi hẹn’.
2.Khái nêm:
Là phép so sánh ngm,trong đó
lược bỏ vế so sánh, ch n li vế
được so sánh để gợi ra hình nh vừa
cụ thể vừa hàm ẩn trong trí tường
tượng của người đọc, đồng thời làm
cho người đọc thấm thía vẻ đẹp hàm
ẩn trong cách nói vừa kín đáo vừa
giàu cm xúc.
3.Tìmphân tích phép ẩn dụ:
(1) lửa lựu lập loè : cnh mùa
sinh động , có hồn.
(2) Những cuốn tiểu thuyết, những
câu thơ thay đổi được cả cuộc đời
người đọc: sức mạnh của văn nghệ.
Làm thành người: con ngừoi tự
Tieát 45-BCB Tieáng Vieät
1
-
L
ửa thừ v
àng .
- Râu tôm nâu vi ruột bầu
Chồng chan vhúp gật đầu khen
ngon.
Đọc ví dụ trong SGK và cho biết:
Cụm từ đầu xanh ,hồng Nguyễ
Du ám chỉ ai ? Aùo nâu ,áo xanh
chỉ ai?
HS rút ra khái niệm?
do làm ch
ủ TN, XH ,cuộc đời
của mình .
(3)-Hót : ca ngợi mùa xuân của đất
nước, ca ngợi cụô đời mới vi sức
sống đang trỗi dậy.
-từng giọt: ca ngợi cái đẹp cuả
mùa xuân, cũng là cái đẹp của cụôc
sống .
(4)-Thác :nhng cuộc sống gian khổ
mà con người phải đối mặt.
-Thuyền ta : cuộc sông của con
người đang vượt qua những gian
khổ ,khó khăn.
(5)-Phù du: kiếp sống nổi trôi.
-Phù sa: ch cuộc sống mới, cuộc
sống màu mỡ,tốt đẹp .
II. Hoán d
1.Ví dụ:
(1) Đầu xanh (Tóc còn xanh) : tr
tuổi
Má hồng: người đàn bà đẹp
Chỉ Thuý Kiều .
(2) Áo nâu : ngưòi nông dân
Áo xanh : người công nhân
Cách din tả gợi tình ý sâu xa ,
THỰC HÀNH PHÉP TU TỪ ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ
Củng cố và nâng cao kiến thức về phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 2. Nâng cao kĩ năng phân tích giá trị sử dụng của hai biên pháp trên . B.Phương tiện: SGK,SGV,thiết kế . C.Tiến trình : 1. Oån định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới : HĐ GV &HS HĐ 1: HS nhắc lại khái niệm ẩn...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6037     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan