Tài liệu

THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8523     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM - tài liệu, sách iDoc.VnTHỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM,Kiến thức: - Biết cách làm 1 số TN đơn giản. Củng cố lại kiến thức đã học về enzim. HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ,…
background image

 

 

 

 

 

 

 

 

1/  Kiến thức: 

Biết cách làm 1 số TN đơn giản. 

Củng cố lại kiến thức đã học về enzim. 

HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH của đối với enzim 

& TN về tính đặc hiệu của enzim.  

2/ Kĩ năng: 

Rèn luyện kĩ năng phân tích -  tổng hợp, so sánh giải quyết 

vấn đề. 

Rèn luyện thao tác thực hành TN, tính tỉ mỉ trong công 

việc, tư duy sáng tạo cho HS. 

3/ Thái đo: 

Qua việc thực hành, HS có thể yêu thích môn học. 

 

Thấy được tính liên thông kiến thức vật lí – hoá học – sinh 

học. 

 

BÀI 27:  

THỰC HÀNH: 

MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ 

ENZIM.  

 
 

I.M C TIÊU: 

II. CHU N 
B :

background image

 

1/ GV: 

a) Phương pháp: diễn giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành TN. 

b) Phương tiện: - SGK, SGV, tài liệu tham khảo. 

                                        - Các dụng cụ – hoá chất TN & nguyên liệu theo y/c 

SGK. 

2/ HS : - Đọc bài trước ở nhà. Xem lại bài cũ “Enzim & vai trò của enzim trong 

sự chuyển hóa vật chất trong tế bào”. 

 

 

1/ Ổn định lớp – Kiểm diện (1’).  

2 / Kiểm tra bài cũ : Không KT bài cũ vì bài thực hành dài. Y/c HS nêu lại KN, 

bản  chất,  cơ chế  hoạt  động  của  enzim.  Ảnh  hưởng  của  nhiệt  độ,  độ  pH  đến  hoạt  tính 

của enzim. 

3/ Tiến trình bài mới : 

NỘI DUNG 

HĐGV

 

HĐHS

 

HĐ  1:  TN  về

  ảnh  hưởng  của 

nhiệt  độ,  pH  đối  với  hoạt  tính  của 

enzim amilaza (20’) (TN 1)  

a) Cách tiến hành : 

-  Lấy 4 ống  nghiệm, cho  vào  mỗi 

ống 2 ml dd hồ tinh bột 1%: 

+ Ống 1: Đun cách thủy. 

GV  đã  phân  công 

các  nhóm  thực  hiện  TN 

trước  ở  nhà  (mỗi  nhóm 

6 – 8 HS). 

 - Y/c HS nhắc lại 

các  thao  tác  tiến  hành 

TN. 

 

 

 

HS  nhắc 

lại  các  thao  tác 

tiến hành TN. 

 

III. N I DUNG &TI N TRÌNH BÀI D Y: 

background image

+ Ống 2: Cho vào tủ ấm 40

0C. 

+ Ống 3: Đặt trong nước đá. 

+  Ống  4:  Nhỏ  vào  1ml  dd  HCl 

5%. 

-  Sau  5  phút,  cho  vào  mỗi  ống 

nghiệm  1ml  amilaza  (nước  bọt  pha 

loãng).  Sau  đó,  để  nhiệt  độ  phòng  15 

phút.  

-  Dùng  dd  Iốt  0,3  %  để  xác  định 

mức  độ  thủy  phân  tinh  bột  ở  4  ống. 

Quan sát màu sắc của các ống nghiệm & 

giải thích. 

b)  Thu  hoạch:  Theo  mẫu  bảng 

(1)/ SGK trang 90. 

HĐ  2:  TN  về  tính  đặ

c  hiệu  của 

enzim (TN 2): 

a) Cách tiến hành: 

- Lấy 4 ống nghiệm:  

+  Cho  vào  ống  1  &  2  mỗi  ống  1 

ml tinh bột 1%, ống 3 & 4 mỗi ống 1 ml 

saccarôzơ 4%. Thêm vào ống 1 & 3 mỗi 

ống  1  ml  nước  bọt  pha  loãng,  thêm  vào 

ống  2  &  4  1  ml  dd  saccaraza  nấm  men. 

-  Nhắc  nhở  HS 

thực  hành  thí  nghiệm 

cẩn thận các ống nghiệm 

dễ  vỡ,  đảm  bảo  an  toàn 

lao  động,  nghiêm  túc, 

trật tự. 

 

 

 

 

-  Y/c  HS  nêu  kết 

quả TN (1). 

 

GV  cũng  y/c  HS 

nêu  các  bước  tiến  hành 

TN (2). 

-  Nhắc  nhở,  theo 

dõi 

HS 

thực 

hành 

nghiêm  túc,  đúng  quy 

trình, trật tự, đảm bảo an 

toàn lao động, TN có độ 

chính xác cao. 

 

HS  tiến 

hành  TN (1). 

 

 

 

 

 

HS 

nêu 

KQ  TN  theo 

bảng (1). 

 

HS 

nêu 

các  bước  tiến 

hành TN (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

Kiến thức: - Biết cách làm 1 số TN đơn giản. Củng cố lại kiến thức đã học về enzim. HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH của đối với enzim & TN về tính đặc hiệu của enzim. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh giải quyết vấn đề. - Rèn luyện thao tác thực hành TN, tính tỉ mỉ trong công việc, tư duy sáng tạo cho HS.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8523     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32534
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32481
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28307
Có thể bạn quan tâm
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28307
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28281
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 22988
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21797
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 469 Lượt xem: 20157