Thành viên idoc2012

THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

- 12 tháng trước
11,173
Báo lỗi

Kiến thức: - Biết cách làm 1 số TN đơn giản. Củng cố lại kiến thức đã học về enzim. HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH của đối với enzim & TN về tính đặc hiệu của enzim. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh giải quyết vấn đề. - Rèn luyện thao tác thực hành TN, tính tỉ mỉ trong công việc, tư duy sáng tạo cho HS.

Nội dung
Microsoft Word - GAB27_T28_SH10NC

1/ Kiến thức:

- Biết cách làm 1 số TN đơn giản.

- Củng cố lại kiến thức đã học về enzim.

- HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH của đối với enzim

& TN về tính đặc hiệu của enzim.

2/ Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh giải quyết

vấn đề.

- Rèn luyện thao tác thực hành TN, tính tỉ mỉ trong công

việc, tư duy sáng tạo cho HS.

3/ Thái đo:

- Qua việc thực hành, HS có thể yêu thích môn học.

- Thấy được tính liên thông kiến thức vật lí – hoá học – sinh

học.

BÀI 27: THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ

ENZIM.

I.M�C TIÊU:

II. CHU�N B�:

1/ GV:

a) Phương pháp: diễn giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành TN.

b) Phương tiện: - SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

- Các dụng cụ – hoá chất TN & nguyên liệu theo y/c

SGK.

2/ HS : - Đọc bài trước ở nhà. Xem lại bài cũ “Enzim & vai trò của enzim trong

sự chuyển hóa vật chất trong tế bào”.

1/ Ổn định lớp – Kiểm diện (1’).

2 / Kiểm tra bài cũ : Không KT bài cũ vì bài thực hành dài. Y/c HS nêu lại KN,

bản chất, cơ chế hoạt động của enzim. Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ pH đến hoạt tính

của enzim.

3/ Tiến trình bài mới :

NỘI DUNG HĐGV HĐHS

HĐ 1: TN về ảnh hưởng của

nhiệt độ, pH đối với hoạt tính của

enzim amilaza (20’) (TN 1)

a) Cách tiến hành :

- Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi

ống 2 ml dd hồ tinh bột 1%:

+ Ống 1: Đun cách thủy.

GV đã phân công

các nhóm thực hiện TN

trước ở nhà (mỗi nhóm

6 – 8 HS).

- Y/c HS nhắc lại

các thao tác tiến hành

TN.

HS nhắc

lại các thao tác

tiến hành TN.

III. N�I DUNG &TI�N TRÌNH BÀI D�Y:

+ Ống 2: Cho vào tủ ấm 400C.

+ Ống 3: Đặt trong nước đá.

+ Ống 4: Nhỏ vào 1ml dd HCl

5%.

- Sau 5 phút, cho vào mỗi ống

nghiệm 1ml amilaza (nước bọt pha

loãng). Sau đó, để nhiệt độ phòng 15

phút.

- Dùng dd Iốt 0,3 % để xác định

mức độ thủy phân tinh bột ở 4 ống.

Quan sát màu sắc của các ống nghiệm &

giải thích.

b) Thu hoạch: Theo mẫu bảng

(1)/ SGK trang 90.

HĐ 2: TN về tính đặc hiệu của

enzim (TN 2):

a) Cách tiến hành:

- Lấy 4 ống nghiệm:

+ Cho vào ống 1 & 2 mỗi ống 1

ml tinh bột 1%, ống 3 & 4 mỗi ống 1 ml

saccarôzơ 4%. Thêm vào ống 1 & 3 mỗi

ống 1 ml nước bọt pha loãng, thêm vào

ống 2 & 4 1 ml dd saccaraza nấm men.

- Nhắc nhở HS

thực hành thí nghiệm

cẩn thận các ống nghiệm

dễ vỡ, đảm bảo an toàn

lao động, nghiêm túc,

trật tự.

- Y/c HS nêu kết

quả TN (1).

GV cũng y/c HS

nêu các bước tiến hành

TN (2).

- Nhắc nhở, theo

dõi HS thực hành

nghiêm túc, đúng quy

trình, trật tự, đảm bảo an

toàn lao động, TN có độ

chính xác cao.

HS tiến

hành TN (1).

HS nêu

KQ TN theo

bảng (1).

HS nêu

các bước tiến

hành TN (2).

Đặt 4 ống nghiệm vào tủ ấm ở 400C

trong 15 phút.

+ Sau đó, lấy ra cho thêm ống 1 &

2 mỗi ống 3 giọt Lugol, ống 3 & 4 thuốc

thử Phêlinh, đun trên ngọn lửa đèn cồn

cho đến sôi.

- Quan sát màu sắc & giải thích.

b) Thu hoạch: Theo mẫu bảng

(2)/ SGK trang 90.

Y/c HS nêu kết

quả TN (2) theo bảng

(2)/ SGK trang 90.

HS nêu

kết quả TN (2).

4/ Thu hoạch: Làm bảng tường trình về KQ TN theo các y/c phần IV/ SGK

trang 90.

Bảng 1 : TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, độ pH đối với hoạt tính của enzim

amilaza.

Ống 1 Ống 2 Ống 3 Ống 4

ĐK

thí

nghiệm

- 2 ml dd

hồ tinh bột 1%.

- Đun

cách thủy.

- 2 ml dd

hồ tinh bột 1%.

- Cho vào

tủ ấm 400C.

- 2 ml dd

hồ tinh bột 1%.

- Đặt

trong nước đá.

- 2 ml dd

hồ tinh bột 1%.

- Nhỏ

vào 1ml dd HCl

- Sau 5

phút cho thêm 1

ml amilaza.

- Sau 5

phút cho thêm 1

ml amilaza.

- Sau 5

phút cho thêm 1

ml amilaza.

5%.

- Sau 5

phút cho thêm 1

ml amilaza.

Kết

quả

- Màu

xanh.

- Không

màu.

- Màu

xanh.

- Màu

xanh.

Giải

thích

Enzim bị

biến tính bởi

nhiệt độ nên

không có khả

năng xúc tác

phân giải tinh

bột, tác dụng

với iôt tạo màu

xanh.

Tinh bột

đã bị enzim

amilaza phân

giải hết nên khi

cho thuốc thử

iôt vào không

thấy có màu

xanh.

Enzim bị

biến tính bởi

nhiệt độ nên

tinh bột không

bị phân giải nên

tinh bột tác

dụng với dd iôt

tạo màu xanh.

Enzim bị

biến tính bởi pH

thấp ( dd HCl)

nên tinh bột

không bị phân

giải & nên tinh

bột tác dụng với

dd iôt tạo màu

xanh.

Bảng 2: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim

Ống 1 Ống 4 Ống 2 Ống 3

chất

Tinh bột Saccarôzơ Tinh bột Saccarôzơ

Enzim Amilaza Saccaraza Saccaraza Amilaza

Thuốc

thử

Lugol Phêlinh Lugol Phêlinh

Kết

quả

Không

màu

Không

màu

Có màu Có màu

Giải

thích

Enzim đã phân hủy cơ

chất nên cho thuốc thử vào thì

không màu => Enzim có tính

đăc hiệu.

Enzim & cơ chất không

phù hợp nên cho thuốc thử có

xuất hiện màu.

5/ Dặn dò:(1’) Về nhà làm tường trình để nộp.

Chuẩn bị bài mới: Ôn tập kiến thức về các quá trình nguyên

phân, giảm phân & thụ tinh đã học ở lớp 9.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang