Thành viên nguyenlong0981

Thủ tục cho phép thành lập lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên nguyenlong0981

Thủ tục cho phép thành lập lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình

- 12 tháng trước
416
Báo lỗi

Nội dung
Microsoft Word - giao duc 1.doc

Thủ tục cho phép thành

lập lớp mầm non tư thục,

nhóm trẻ gia đình Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính chung cấp xã áp

dụng chung trên địa bàn tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực giáo dục ban

hành kèm theo Quyết định 27 /2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm

2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 01: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cơ sở vật chất, có

nhu cầu thành lập lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, làm đơn gửi

UBND cấp xã về việc xin thành lập lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia

đình.

- Bước 02 : UBND cấp xã kiểm tra nếu Tổ chức, cá nhân có đủ

điều kiện cơ sở vật chất, có giáo viên đứng lớp được cơ quan nhà nước

có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì tiến hành cho phép Tổ chức, cá

nhân được thành lập lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình.

- Bước 03: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa

thuộc UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại tại bộ phận một

cửa thuộc UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin thành lập lớp mầm non tư thục nhóm trẻ;

- Bằng cấp của giáo viên;

- Bản chính + bản pho to (không cần công chứng) sổ hộ khẩu,

giấy CMND.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp

lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành

chính

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Giáo dục;

- Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ

Trường mầm non

- Quyết định số 41/2008/QĐ/BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo, V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

trường mầm non tư thục.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang