Thành viên lethithuyngan

Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống
Thành viên lethithuyngan

Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó

- 12 tháng trước
1,888
Báo lỗi

Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó
I. Các loại ngữ trực thuộc (NTT) tỉnh lược định danh:
- Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược hiện diện
- Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược gián tiếp
- Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược khiếm diện...

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang