Tài liệu

Thủ công lớp 3 (tuần 19- 35)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 987     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:        
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Thủ công lớp 3 (tuần 19- 35) - tài liệu, sách iDoc.VnThủ công lớp 3 (tuần 19- 35),TUẦN 19ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (tiết 1) I . MỤC TIÊUHS biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét…
THỦ CÔNG: LỚP 3
TUẦN 19
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : CẮT, DÁN
CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN
(tiết 1)
I . MỤC TIÊU
HS biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.
Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học đúng qui
trình kĩ thuật
Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau,chữ dán tương đối phẳng.
HS hứng thú và yêu thích đối với giờ học và sản phẩm gấp, cắt, dán chữ.
II . CHUẨN BỊ
Mẫu chữ I, T, H, V, E, U chưa dán có kích thước lớn.
Giấy thủ công , bút màu, kéo,hồ dán
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GV gọi HS nhắc lại các bài đã học trong
chương II
GV cho HS quan sát lại các mẫu chữ cái
của các bài đã học.
GV gọi vài HS lên bảng thao tác cách cắt
chữ I, T, H, U, V, E cho cả lớp quan sát
GV nhận xét, uốn nắn các thao tác kẻ, cắt
dán các chữ cái đã học. Nhắc lại các thao
tác kĩ thuật để cắt các chữ cái đúng qui
trình kĩ thuật.
GV tổ chức cho HS thực hành.
Trong quá trình HS thực hành, GV đến
từng nhóm để quan sát. uốn nắn,giúp đỡ
những HS còn yếu hoặc lúng túng
Nhắc nhở HS dọn dẹp vệ sinh cuối buổi
học.
-Cắt, dán chữ I, T, H, U, V, E, VUI VẺ
HS quan sát lại các mẫu đã học.
Đại diện các nhóm lên bảng thực hành kẻ, cắt các
chữ được GV giao cho cả lớp quan sát.Giúp các em
gợi nhớ lại các bài đã học trong chương II
HS quan sát GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật
HS thực hành kẻ, cắt, dán các chữ cái đã học.
HS giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi làm việc.
HS dọn dẹp vệ sinh cuối buổi học.
IV . NHẬN XÉT – DĂN DÒ
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, bút chì, hồ dán , thước kẻ …
để học bài “ôn tập chủ đề cắt, dán chữ cái đơn giản tiết 2”
TUẦN 20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THỦ CÔNG: LỚP 3
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : CẮT, DÁN
CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN
(tiết 2)
I . MỤC TIÊU
HS biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.
Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học đúng qui
trình kĩ thuật
Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau,chữ dán tương đối phẳng.
HS hứng thú và yêu thích đối với giờ học và sản phẩm gấp, cắt, dán chữ.
II . CHUẨN BỊ
Mẫu chữ I, T, H, V, E, U chưa dán có kích thước lớn.
Giấy thủ công , bút màu, kéo,hồ dán
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GV yêu cầu bài tập : “ em hãy cắt, dán 2
hoặc 3 chữ cái trong các chữ đã học
trong chươngII”
Sau khi học sinh hiểu rõ mục đích yêu
cầu GV tổ chức cho HS thực hành.
Trong quá trình HS thực hành, GV đến
từng nhóm để quan sát. uốn nắn,giúp đỡ
những HS còn yếu hoặc lúng túng, để
các em hoàn thành bài thực hành của
mình.
Đánh giá sản phẩm của HS
- Hoàn thành (A)
*Thực hiện đúng qui trình kĩ thuật, chữ
cắt thẳng, cân đối, đúng kích thước.Dán
chữ phẳng, đẹp.
- Hoàn thành tốt(A+)
*Hoàn thành và có sản phẩm đẹp, trình
bày, trang trí sản phẩm sáng tạo.
- Chưa hoàn thành (B)
GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên
dương nhằm động viên, khích lệ các
em.
Mục đích yêu cầu bài tâp: Kẻ cắt các chữ cái đơn giản
có nét thẳng, nét đối xứng đã học đúng qui trình kĩ
thuật.
HS thực hành cắt, dán 2 hoặc 3 chữ cái trong các chữ
đã học trong chươngII”
Sau khi cắt xong HS tiến hành dán vào vở thủ công chữ
dán phẳng, cân đối.
Trong quá trình thực hành HS giữ trật tự, vệ sinh, an
toàn khi làm việc.
Dọn dẹp vệ sinh cuối buổi học.
IV . NHẬN XÉT – DĂN DÒ
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, thườc kẻ, bút màu để học bài “Đan
nong mốt”
-------------ooOoo-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ quảng cáo

THỦ CÔNG: LỚP 3
CHƯƠNG III : ĐAN NAN VÀ LÀM ĐỒ CHƠI ĐƠN GIẢN (13 TIẾT)
TUẦN 21
ĐAN NONG MỐT
(tiết 1)
I . MỤC TIÊU
HS biết cách đan nong mốt .
Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.Đan được nong mốt. Dồn được các nan nhưng
có thể chưa khít.
Dán được nẹp xung quanh tấm nan.
HS hứng thú và yêu thích đối với giờ học và sản phẩm đan nan.
II . CHUẨN BỊ
Mẫu tấm đan nan bằng giấy bìa,có kích thước đủ lớn để HS quan sát.
Tranh qui trình đan nong mốt.
Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau.
Giấy thủ công , bút màu, kéo, hồ dán…
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giáo viên hướng
dẫn HS quan sát và nhận xét.
GV giới thiệu tấm đan nong mốt cho
HS quan sát
GV liên hệ thực tế: đan nong mốt
được ứng dụng để làm đồ dùng trong
gia đình như đan rổ, rá … bằng các
nguyên liệu khác nhau như mây, tre,
nứa
Trong bài học này, để làm quen với
đan nan, chúng ta sẽ học cách đan
nong bằng giấy,với cách đan đơn giản
nhất.
Hoạt động 2 :GV hướng dẫn mẫu .
*Bước 1 : Kẻ, cắt các nan đan.
*Bước 2 : đan nong mốt bằng giấy, bìa.
*Bước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan.
GV gọi HS nhắc lại cách đan nong mốt
và nhận xét. Sau đó tổ chức cho HS kẻ
cắt các nan bằng giấy và tập đan nong
mốt.
HS quan sát GV hướng dẫn mẫu
Qui tắc đan: nhấc một nan, đè một nan;đan xong
mỗi nan ngang cần dồn cho khít.
HS kẻ cắt các nan bằng giấy và tập đan nong mốt.
HS dọn dẹp vệ sinh cuối buổi học
IV . NHẬN XÉT – DĂN DÒ
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, bút chì, hồ dán , thước kẻ …
để học bài “ đan nong mốt tiết 2”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thủ công lớp 3 (tuần 19- 35)

TUẦN 19ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (tiết 1) I . MỤC TIÊUHS biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học đúng qui trình kĩ thuậtCác nét chữ tương đối thẳng và đều nhau,chữ dán tương đối phẳng.HS hứng thú và yêu thích đối với giờ học và sản phẩm gấp, cắt, dán chữ. II . CHUẨN BỊ Mẫu chữ I, T, H, V, E, U chưa dán có kích thước lớn.Giấy thủ công , bút màu, kéo,hồ dánIII . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHGV gọi HS nhắc lại các bài đã học trong chương IIGV cho HS quan sát lại các mẫu chữ cái của các bài đã học.GV gọi vài HS lên bảng thao tác cách cắt chữ I, T, H, U, V, E cho cả lớp quan sát GV nhận xét, uốn nắn các thao tác kẻ, cắt dán các chữ cái đã học. Nhắc lại các thao tác kĩ thuật để cắt các chữ cái đúng qui trình kĩ thuật. GV tổ chức cho HS thực hành. Trong quá trình HS thực hành, GV đến từng nhóm để quan sát. uốn nắn,giúp đỡ những HS còn yếu hoặc lúng túngNhắc nhở HS dọn dẹp vệ sinh cuối buổi học.-Cắt, dán chữ I, T, H, U, V, E, VUI VẺHS quan sát lại các mẫu đã học.Đại diện các nhóm lên bảng thực hành kẻ, cắt các chữ được GV giao cho cả lớp quan sát.Giúp các em gợi nhớ lại các bài đã học trong chương IIHS quan sát GV hướng dẫn thao tác kĩ thuậtHS thực hành kẻ, cắt, dán các chữ cái đã học.HS giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi làm việc.HS dọn dẹp vệ sinh cuối buổi học.IV . NHẬN XÉT – DĂN DÒ- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, bút chì, hồ dán , thước kẻ …để học bài “ôn tập chủ đề cắt, dán chữ cái đơn giản tiết 2”TUẦN 20ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (tiết 2) I . MỤC TIÊUHS biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học đúng qui trình kĩ thuậtCác nét chữ tương đối thẳng và đều nhau,chữ dán tương đối phẳng.HS hứng thú và yêu thích đối với giờ học và sản phẩm gấp, cắt, dán chữ. II . CHUẨN BỊ Mẫu chữ I, T, H, V, E, U chưa dán có kích thước lớn.Giấy thủ công , bút màu, kéo,hồ dánIII . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHGV yêu cầu bài tập : “ em hãy cắt, dán 2 hoặc 3 chữ cái trong các chữ đã học trong chươngII” Sau khi học sinh hiểu rõ mục đích yêu cầu GV tổ chức cho HS thực hành. Trong quá trình HS thực hành, GV đến từng nhóm để quan sát. uốn nắn,giúp đỡ những HS còn yếu hoặc lúng túng, để các em hoàn thành bài thực hành của mình. Đánh giá sản phẩm của HSHoàn thành (A)*Thực hiện đúng qui trình kĩ thuật, chữ cắt thẳng, cân đối, đúng kích thước.Dán chữ phẳng, đẹp.Hoàn thành tốt(A+)*Hoàn thành và có sản phẩm đẹp, trình bày, trang trí sản phẩm sáng tạo.Chưa hoàn thành (B)GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm động viên, khích lệ các em.Mục đích yêu cầu bài tâp: Kẻ cắt các chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học đúng qui trình kĩ thuật. HS thực hành cắt, dán 2 hoặc 3 chữ cái trong các chữ đã học trong chươngII” Sau khi cắt xong HS tiến hành dán vào vở thủ công chữ dán phẳng, cân đối.Trong quá trình thực hành HS giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi làm việc.Dọn dẹp vệ sinh cuối buổi học.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 987     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:        
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 60 Lượt xem: 162109
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 270 Lượt xem: 113586
Có thể bạn quan tâm