Tài liệu

THỦ CÔNG LỚP 3: Đề bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Bài 1)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2568     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu THỦ CÔNG LỚP 3: Đề bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Bài 1) - tài liệu, sách iDoc.VnTHỦ CÔNG LỚP 3: Đề bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Bài 1),I.Mục tiêu: - Hs biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao để cắt được bông hoa 5 cánh. - Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8cánh.…
background image

Thủ công (Tiết 7): 

 

Đề b

ài:  GẤP, CẮT, DÁN BÔNG 

HOA  (Tiết1). 

I.Mục tiêu: 

- Hs biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao để cắt được bông 

hoa 5 cánh. 

- Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8cánh. 

- Trang trí những bông hoa theo ý thích. 

- Hứng thú đối với giờ học gấp, cắt, dán hình. 

II.GV chuẩn bị: 

- Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ 

giấy màu. 

- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. 

- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nên. 

- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. 

background image

III.Các hoạt động dạy học

Tiến trình 

dạy học 

Hoạt động của Giáo viên 

Hoạt động của 

HS 

Kiểm tra 

(1-2 phút) 

Bài mới 

Giới thiệu bài 

(1 phút) 

Hoạt động 1 

Gv hướng 

dẫn hs quan 

sát và nhận 

xét 

(6 phút) 

 

 

 

-Gv kiểm tra đồ dùng học tập 

của hs. 

-Nhận xét. 

 

-Gấp,cắt, dán bông hoa (t1). 

 

-Gv giới thiệu 1 số bông hoa: 

4 cánh, 5 cánh, 8 cánh (mẫu), 

hỏi: 

+Các bông hoa có màu sắc 

như thế nào? 

+Các cánh của bông hoa có 

giống nhau không? Khoảng 

cách giữa các bông hoa như 

 

 

 

 

 

-Hs quan sát 

các bông hoa 

mẫu. 

-Hs trả lời. 

 

 

 

 

-Hs lắng nghe. 

background image

 

Hoạt động 

2: 

Gv hướng 

dẫn mẫu 

a.Gấp, cắt 

bông hoa 5 

cánh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thế nào? 

-Liên hệ thực tế về các loại 

hoa về màu sắc, hương 

thơm… 

-Gv gọi một, hai hs lên bảng 

thực hiện các thao tác gấp, cắt 

ngôi sao 5 cánh và nhận xét. 

-Sau đó, gv hướng dẫn hs gấp, 

cắt bông hoa 5 cánh theo các 

bước: 

+Cắt tờ giấy màu hình vuông 

cạnh 6 ô. 

+Gấp giấy để cắt bông hoa 5 

cánh (cách gấp giống như gấp 

giấy để cắt ngôi sao 5 cánh). 

+Vẽ đường cong như H1 ( 

SGV-trang 207) 

 

 

-2 hs lên bảng 

thực hiện , hs 

Quan sát. 

 

 

-Hs quan sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

THỦ CÔNG LỚP 3: Đề bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Bài 1)

I.Mục tiêu: - Hs biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao để cắt được bông hoa 5 cánh. - Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8cánh. - Trang trí những bông hoa theo ý thích. - Hứng thú đối với giờ học gấp, cắt, dán hình. II.GV chuẩn bị: - Mẫu các bông

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61243
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54116
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54023
Có thể bạn quan tâm