Tài liệu

Thông tư số 88/2009/TT-BTC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 251     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Thông tư số 88/2009/TT-BTC - tài liệu, sách iDoc.Vn
Thông tư số 88/2009/TT-BTC
Thông tư số 88/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Luật đấu thầu Lượt tải: 4 Lượt xem: 1313
Luật đầu tư Lượt tải: 3 Lượt xem: 1290
Luật đầu tư 2005 Lượt tải: 0 Lượt xem: 1053
Có thể bạn quan tâm