Tài liệu

Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 916     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 76
Tài liệu Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ  5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán - tài liệu, sách iDoc.VnThiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán,PHẦN MỞ ĐẦU 1) Lý do chọn đề tài Hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân…
background image

  

PHẦN MỞ ĐẦU 

1) Lý do chọn đề tài  

     

Hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. 

Hình  thành  nhân  cách  trẻ  ngay  từ  những  năm  đầu  của  cuộc  sống.  Thông  qua 

HĐTH trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu 

biết  có  nhu  cầu  lớn  trong  việc  nhận  thức  khám  phá  thế  giới  xung  quanh,  yêu  cái 

đẹp sáng tạo cái đẹp. 

      

Trong giáo dục MN, HĐTH có mối quan hệ chặt chẽ với HĐVC. Khi tham 

gia chơi khả năng nhận thức và tính  sáng  tạo của trẻ dần dần được hình thành và 

phát triển từ đó làm phong phú trí tưởng tượng nhận thức và xúc cảm tình cảm của 

trẻ qua những bài xé dán, nặn, vẽ.. 

      

Đối  với  MG  vui  chơi  là  hoạt  động  chủ  đạo  nhưng  nó  được  tính  hợp  lồng 

ghép trong mọi hoạt động. Thông qua HĐTH trẻ lĩnh hội được những kinh ngiệm 

xã hội loài người kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật giúp trẻ hình thành và nâng cao 

dần năng lực sáng tạo và vốn thâm mỹ vốn có của mình uốn ắn được những thị yếu 

cho đúng hướng. 

      

Bản  chất  của  HĐTH  là  hoạt  động  nghệ  thuật,  con  người  luôn  vươn  tới  cái 

đẹp vươn tới cái " chất thiện mỹ " .Do vậy người ta càng quan tâm đến nghệ thuật 

sáng  tạo  nghệ  thuật  và  thưởng  thức  nghệ  thuật  HĐTH  nói  chung  và  HĐXD  nói 

riêng  có  vai  trò  quan  trọng  trong  đời  sống  tâm  hồn  trẻ.  HĐXD  là  hoạt  động  khó 

nhất nhất trong HĐTH đòi hỏi bàn tay khéo léo, óc quan sát tư duy, trí nhớ tưởng 

tượng…góp  phần  phát  triển  trí  tuệ,  trẻ  tìm  tòi  khám  phá  để  tạo  ra  bức  tranh  đẹp 

background image

  

giúp cho trẻ hiể biết thêm những kiến thức cơ bản của HĐTH vá sử dụng hiệu quả 

trong tác phẩm nghệ thuật của mình . 

        Trong tác phẩm nghệ thuật xé dán của trẻ người ta có thể nhận thấy được trẻ 

muốn nói gì (ngôn ngữ tạo hình) thể hiện tình cảm gì (phương tiện truyền cảm)  

         Cũng như mơ ước ngày thơ của trẻ…Chính vì vậy cần tích cực cho trẻ hoạt 

động tạo hình nhất là hoạt động vẽ của trẻ. 

         Trên thực tế em thấy chất lượng các giờ dạy HĐTH ở trường MN. Chưa cao 

bởi các giờ học mang tính khuôn mẫu, áp đặt. Bài xé dán của các em mang tình tái 

tại dập khuôn. Thiếu đi sự mềm mại và ít có tính sáng tạo. Trong đó quá trình tổ 

chức các tiết học tạo hình của GV. Còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn. Việc đưa 

yếu  tố  chơi  vào  tiết  học  còn  rất  hạn  hẹp mà  lứa  tuổi  MN  trẻ phải  được  "Học mà 

chơi,  Chơi  mà  học".  Nhà  tâm  lý  học  Hà  Lan  IBBC  de  dop  đã  từng  nói"Nếu  tiến 

hành  tiết  học  dưới  hình  thức  trò  chơi  thì  tất  nhiên  hiệu  quả  tiết  học  sẽ  cao  hơn" 

HĐTH cũng vậy việc đưa các yếu tố chơi vào tiết học sẽ làm tăng hướng thú cho 

trẻ, tạo lên tâm trạng phấn khởi mong muốn được tạo ra sản phẩm của mình thông 

qua các phương tiện tạo hình, đường nét, bố cục, màu sắc, giấy màu… 

          Xuất phát từ những lý do trên mà tôi đã chon đề tài: " Thiết kế một số trò 

chơi tạo h

ình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán " 

Do trình độ hiểu biết của tôi còn hạn chế. Kính mong quý thầy cô giúp đỡ để bài 

tập của tôi được hoàn thiện hơn 

2) Mục đích đề tài 

background image

  

         Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ MGL. Nâng cao phát triển 

kỹ  năng  xé  dán.  Để  từ  đó  nâng  cao  hiệu  quả  của  việc  giáo  dục  nghệ  thuật  mang 

tính tích hợp nhằm phát triển và giáo dục toàn diện cho trẻ 

3) Nhiệm vụ nghiên cứu 

  

3.1. Nghiên cứu lý luận xây dựng lý luận, hệ thống hóa một số lý luận trong 

việc "Thiết kế một số trò chơi". Tạo hình nhằm nâng cao phát triển kỹ năng xé dán 

cho trẻ MG  

  

3.2. Nghiên cứu thực trạng của đề tài 

         Tìm hiểu thực trạng trong việc tổ chức HĐTH cho trẻ MG hiện nay ở trường 

MN bán công Tri Trung – Phú Xuyên – Thành Phố Hà Nội 

  

3.3.Thiết kế và tiến hành thực nghiệm áp dụng một số trơ chơi - Tạo hình để 

xác định hiệu quả giáo dục của các tró chơi đã thiết kế  

4) Giả thiết khoa học 

    

  Nếu thiết kế một số trò chơi – tạo hình giúp trẻ nâng cao kỹ năng xé dán 

cho trẻ trong các đường nét trang  trí dán, bố cục, giấy màu, nội dung…thì sẽ bồi 

dưỡng được khả năng quan sát và cung cấp vốn hiểu biết cho trẻ, kích thích được 

tình cảm, xúc cảm, thẩm mỹ, từ đó sẽ giúp trẻ nâng cao kỹ năng xé dán thông qua 

HĐTH 

5) Giới hạn nghiên cứu  

    

   Khóa luận này nghiên cứu thiết kế một số trò chơi – tạo hình dành cho trẻ 

MGL.( 5 – 6T ) ở các trường MN các tiết học tạo hình tập chung vào thể loại xé 

dán  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán

PHẦN MỞ ĐẦU
1) Lý do chọn đề tài
Hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng.
Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua
HĐTH trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu
biết có nhu cầu lớn trong việc nhận thức khám phá thế giới xung quanh, yêu cái
đẹp sáng tạo cái đẹp.
Trong giáo dục MN, HĐTH có mối quan hệ chặt chẽ với HĐVC. Khi tham
gia chơi khả năng nhận thức và tính sáng tạo của trẻ dần dần được hình thành và
phát triển từ đó làm phong phú trí tưởng tượng nhận thức và xúc cảm tình cảm của
trẻ qua những bài xé dán, nặn, vẽ..
Đối với MG vui chơi là hoạt động chủ đạo nhưng nó được tính hợp lồng
ghép trong mọi hoạt động. Thông qua HĐTH trẻ lĩnh hội được những kinh ngiệm
xã hội loài người kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật giúp trẻ hình thành và nâng cao
dần năng lực sáng tạo và vốn thâm mỹ vốn có của mình uốn ắn được những thị yếu
cho đúng hướng.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 916     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 193 Lượt xem: 61664
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54652
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54342
Có thể bạn quan tâm