Thành viên lethithuyngan

Thiết Kế Đồ Án Công Nghệ Chế Tạo máy

- 07/25/2011
Chia sẻ
/413 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (413 trang)
Thành viên lethithuyngan

Thiết Kế Đồ Án Công Nghệ Chế Tạo máy

- 07/25/2011
5,687
Báo lỗi

Đồ
án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của
sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, đồng thời đồ án này cũng chính là
một đồ án bắt buộc đối với một số ngành như: ô tô, động cơ đốt trong,
máy chính xác, cơ tin kỹ thuật... Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy
hướng dẫn sinh viên giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo
máy sau khi nghiên cứu các giáo trình cơ bản của ngành chế tạo máy.Khi
thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy sinh viên sẽ làm quen với
cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và có khả năng kết hợp, so
sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất.Mặt khác khi thiết
kế đồ án, sinh viên phải phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo để giải
quyết một vấn đề công nghệ cụ thể. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, sinh viên
phải nghiên cứu những giáo trình như công nghệ chế tạo máy, máy cắt,
nguyên lý cắt kim loại, đồ gá và các giáo trình có liên quan của chuyên
ngành chế tạo máy.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang