Tài liệu

Thí nghiệm hóa hữu cơ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5110     Tải về: 30     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 36
Tài liệu Thí nghiệm hóa hữu cơ - tài liệu, sách iDoc.VnMôn học củng cố, bổ sung cũng như làm sáng tỏ các bài giảng lý thuyết Hóa hữu cơ  ở một số nội dung như: các ph
Trang 1
K THUT THÍ NGHIM HÓA HU CƠ
I. AN TOÀN TRONG THÍ NGHIM
1. S DNG HÓA CHT:
Biết s dng đúng các hóa cht hu cơ, các dng c thy tinh không
nhng mang li hiu qu kinh tế mà quan trng hơn hết là tránh được các
biến c nguy him xy ra. Để hn chế và tránh được các biến c có th
xy ra trong phòng thí nghim cn lưu ý mt s đim sau đây:
- Các cht, các dung môi d cháy không được để gn la, không đun
bng ngn la trn không lưới Amiăng.
- Các cht các dung môi độc tính khi pha chế và s dng đều tiến
hành trong t hút.
- Khi s dng các acid đặc, natri kim loi, brom, hp cht Xianua,
phi rt cn thn. ( Khi pha chế acid Sunfuric không được đổ nước
vào acid đặc, Natri kim loi không được để gn nước, nó phi được
bo qun trong benzen).
- Không được ngi trc tiếp các cht d cháy, d bay hơi khi chưa biết
cht đó là cht gì, không được cúi mt sát để nhìn khi đun các cht
hoc khuy trn các cht.
- Nếu b acid đặc H
2
SO
4
, HNO
3
rơi trên da lp tc ra nhiu và k
bng nước, sau đó ra bng dung dch loãng 3% NaHNO
3
, và cui
cùng bng nước.
- Nếu b bazo cũng ra lp tc bng nhiu nước sau đó vi acid acetic
1% và cui cùng ra bng nước.
- Nếu b hóa cht, acid rơi vào mt lp tc ra nhiu ln bng nước.
trường hp nng phi cp cu đi bnh vin.
2. S DNG CÁC DNG C THY TINH
Thy tinh rt d v cho nên khi s dng phi lưu ý các trường hp sau:
- Khi cho ng thy tinh qua nút phi cn thn, rt d gãy…
- Khi dùng đũa thy tinh để khuy cht rn, đũa d b gãy th gây
thương tích.
- Không được cho nước nóng, nước đang i vào dng c thy tinh
đang lnh nhit độ thường, rt d v.
- Khi đun các dng c thy tinh nhit độ cao cn gia nhit t lnh đến
nóng.
- Không được dùng các dng c thy tinh đáy bng như erlen to chân
không rt d v. Ch s dng các dng c thy tinh riêng được dùng
cho chân không.
- Không được ra dng c thy tinh, nht nhit kế đang nóng bng
nước lnh, để ngui mi được ra.
Trang 2
- Nếu b đứt tay bng thy tinh, thường để máu chy vài giây để lôi
cun cht bn ra. Sau đó dùng cn 90
o
sát trùng ri băng li…Trường
hp nng phi đi bnh vin.
II. CAC DNG C THY TINH CƠ BN PHÒNG THÍ
NGHIM
ADG
Liên hệ quảng cáo

Trang 3
1. CC(LY), BÌNH TAM GIÁC (Hình 1)
2. BÌNH CU BÌNH CHƯNG CT ( Hình 2)
Bình cu và bình chưng ct nhiu kiu khác nhau. loi nút nhám và
loi không nút nhám. Trên đây gii thiu mt s thông dng( hình 2).
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thí nghiệm hóa hữu cơ
Môn học củng cố, bổ sung cũng như làm sáng tỏ các bài giảng lý thuyết Hóa hữu cơ  ở một số nội dung như: các phương pháp tinh chế hợp chất hữu cơ, khảo sát các thông số ảnh hưởng đến phản ứng sulfo hóa, nitro hóa,… Tài liệu tham khảo: - Giáo trình TN Hóa hữu cơ, Khoa CN Hóa – Thực phẩm, trường Đại học Lạc Hồng - Hóa học hữu cơ – Trần Văn Thạnh, Bộ môn hữu cơ – trường Đại Học Bách Khoa TP HCM - Sổ tay dung môi hữu cơ – Lê Ngọc Thạnh, XNBGD - Hóa học hữu cơ hiện đại – NXB Khoa học và kỹ thuật
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5110     Tải về: 30     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1120 Lượt xem: 76800
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 75390
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 732 Lượt xem: 47770
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 411 Lượt xem: 45915
Có thể bạn quan tâm