Thành viên piglet

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

- 05/11/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên piglet

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

- 05/11/2012
786
Báo lỗi

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:  - Học sinh biết tự tìm được công thức tính và cách tính thể tích của hình lập phương.
2. Kĩ năng:   - Học sinh biết vận dụng một công thức để giải một số bài tập có liên quan.
3. Thái độ:   - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học.
II. Chuẩn bị:
+ GV:  Bìa có vẽ sẵn ví dụ 1, 2, 3.
+ HS:  Hình lập phương cạnh 1 cm (phóng lớn). Hình vẽ HLP  cạnh 3 cm.

Nội dung
Microsoft Word - toan the tich hinh lap phuong.doc

TOÁN

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh biết tự tìm được công thức tính

và cách tính thể tích của hình lập phương.

2. Kĩ năng: - Học sinh biết vận dụng một công thức để

giải một số bài tập có liên quan.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa

học.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bìa có vẽ sẵn ví dụ 1, 2, 3.

+ HS: Hình lập phương cạnh 1 cm (phóng lớn). Hình vẽ

HLP cạnh 3 cm.

III. Các hoạt động:

T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

G GIÁO VIÊN SINH

1’

4’

1’

33’

8’

1. Khởi động:

2. Bài cũ:

- Học sinh lần lượt sửa bài

nhà .

- Giáo viên nhận xét cho

điểm.

3. Giới thiệu bài mới:

“Thể tích hình lập

phương”

 Ghi tựa bài lên bảng.

4. Phát triển các hoạt

động:

 Hoạt động 1: Hướng

dẫn học sinh tự hình thành

về biểu tượng thể tích lập

phương. Tìm được các quy

tắc và công thức tính thể

- Hát

- Cả lớp nhận xét.

Hoạt động nhóm, lớp

tích hình lập phương.

Mục tiêu: HS tự tìm được

cách tính và công thức tính

thể tích hính lập phương

Phương pháp: Thảo luận,

bút đàm, đàm thoại.

 Giáo viên hướng dẫn cho

học sinh tìm ra công thức

tính thể tích hình lập

phương.

- Giáo viên giới thiệu hình

hộp chữ nhật (hình trơn).

- GV giới thiệu HLP cạnh

a = 1 cm  1 cm3

- Lắp vào 3 hình lập

phương 1 cm.

- Tiếp tục lắp cho đầy 1

mặt

- Tổ chức học sinh thành 3

nhóm.

- Vừa quan sát, vừa vẽ vào

hình từng lớp cho đếp đầy

hình lập phương.

- Đại diện nhóm trình bày

và nêu số hình lập phương 9

hình lập phương cạnh 1 cm.

3  3 = 9 cm

- Học sinh quan sát nêu

cách tính.

 3  3  3 = 27 hình lập

phương.

- Học sinh vừa quan sát

từng phần, vừa vẽ hình như

trên để cả nhóm quan sát và

20’

- Nếu lắp đầy hình lập

phương. Vậy cần có bao

nhiêu khối hình lập phương

1 cm3

- Giáo viên chốt lại: Số

hình lập phương a = 1 cm

xếp theo mỗi cạnh hình lập

phương lớn là 3 cm

- Chỉ theo số đo a – b – c

 thể tích.

- Vậy muốn tìm thể tích

hình lập phương ta làm

sao?

 Hoạt động 2: Hướng

dẫn học sinh vận dụng một

số quy tắc tính để giải một

số bài tập có liên quan.

nêu cách tính thể tích hình

lập phương.

- Học sinh lần lượt ghi ra

nháp và nêu quy tắc.

- Học sinh nêu công thức.

V = a  a  a

Hoạt động cá nhân

- HS làm bài thi đua

Mục tiêu: Biết vận dụng

công thức để giải các bài

tập có liên quan

Phương pháp: Bút đàm,

đàm thoại, thực hành, quan

sát.

 Bài 1

- Lưu ý:

+Cột 3: biết diện tích 1 mặt

 a = 4 cm

+Cột 4: biết diện tích toàn

phần  diện tích một mặt.

- GV đánh giá bài làm của

HS

 Bài 2

- Giáo viên nhắc nhở học

- Cả lớp sửa bài

a) Thể tích hình hộp chữ

nhật là:

549 = 180 (cm3)

b) Thể tích hình hộp chữ

nhật là:

1,51,10,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích hình hộp chữ

nhật là:

5 2

3 1

4 3 =

10 1 (dm3)

- HS đọc đề và tóm tắt

- HS sửa bài

Thể tích hình chữ nhật A là:

8(12 - 6)5 = 240 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật

B là :

5’

1’

sinh: chú ý đổi m3 = ……

dm3

- Giáo viên chốt lại.

 Bài 3 :

- Giáo viên chốt lại: cách

tìm trung bình cộng.

1565 = 450 (cm3)

Thể tích khối gỗ là :

240 + 450 = 690 (cm3)

- Cả lớp nhận xét

- HS đọc đề và tóm tắt

- HS sửa bài

Thể tích nước trong bể là :

10105 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước và

của hòn đá là:

10107 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là :

700 – 500 = 200 (cm3)

Hoạt động cá nhân

- HS trả lời

 Hoạt động 3: Củng cố.

- Thể tích của 1 hình là tính

trên mấy kích thước?

5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài tập: 3/ 123

- Chuẩn bị: Luyện tập

chung.

- Nhận xét tiết học

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang