Tài liệu

Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 6 - Làm quen chữ cái i, t, c

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 513     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 6 - Làm quen chữ cái i, t, c - tài liệu, sách iDoc.Vn- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ i, t, c. Nhận ra âm tiếng chử cái trong từ thể hiện trọn vẹn, thể hiện nội du
Chủ đề : Thế giới động vt
Thc hin ( 5 tun )
Tun 4
Chủ đề nhánh : Những nàng tiên nước
Hot động có chủ đích : LQCC: i,t,c
I/ Mục đích yêu cầu
- Tr nhn biết và phát âm đúng chữ i, t, c. Nhn ra âm tiếng ch cái trong t
th hin trn vn, th hin ni dung thế giới động vt. Tr s dng các môn
khác để phát trin kỷ năng nhận biết và phân bit chi i, t, c
-Tr mô t ghép chử cái, chơi các trò chơi thành thạo
-Tr phân tích so sánh ch cái vi nhau và nhận ra t đẹp đồ ng, hng
thú hc tp
-Thông qua hoạt động giáo dc tr ý thc hc chử, đoàn kết cùng chung sc
làm bài tập thông qua chơi
1/ Không gian t chc: Trong lp hc
2/ Đồ dùng: 3 cái gi i, t, c nhng con cá có ch i, t, c
-Th chi, t, c, to, băng nhạc, các dng i,t,c
-Ch cái i, t, c b vào theo 7 nhóm, tranh các t i,t,c các góc, phn v,
tranh có các t “cái gi, câu cá, th bn” các th ch ri ghép t
3/ Phương pháp:ng li thc hành
4/ Tiến trình t chc hoạt động:
-Mở đầu hoạt động
+Hát “ con mèo ra b sông”
-Ai biết gì v con mèo ? nó ra bờ sông đểm gì? đi câu cá cần nhng ? h
đan bằng gì? dùng để làm gì? chăm ch là ? còn lười nhác sao ? c
con đoán xem con mèo nó lười nhác thì chuyn gì sđến vi nó? Và các con
hãy bắt chước con mèo khóc xem
-Hoạt động trng tâm
Hoạt động ca
*Hot động 1:
-Có câu chuyn nói v hai anh em mèo lười
nhác, cui cùng nhịn đói khóc, đó câu
chuyn nào? Ai s lên k li cho lp nghe
- Câu chuyện i hai anh em mèo đi câu
như thế nào? Dựa vào nhau để làm ? Theo
con lại người khác con đánh giá gì? như học
ch cũng vậy, không đc, không biêt gì s
chữ đấy
- ch trong bc tranh y, ai gii lên
Hoạt động ca tr
- Tr tr li
- Tr lên k
- Tr thay nhau tr li các
câu hi ca cô
- Tr chú ý nghe
- 1 tr lên rút các chđã hc
giơ lên cho các bạn cùng
đọc
- Trẻ rút i, đọc i
Liên hệ quảng cáo

rút nhng chữ đã hc nhé
- Tranh Vác gi ta đi khi trẻ rút đến i, t, c
hi: Con đã biết ri, đổi th chto hơn,
giơ lên đọc nào “
-giơ thẻ c lớp đọc
* Hoạt động 2:
- i trong tiếng Vit hai chữ i đọc
giống nhau đây i ngn giơ cho lớp đọc
ch y ( phát ch rng )
- Ai nhn xét gì v ch i? Mi lớp đọc li
mt ln na, cho t đọc, cá nhân đọc
- Tương t vi ch t cô cũng tiến hành n
trên ( cô gn hai ch i, t lên )
- Tr so sánh (it thng, t cũng nét
thng…)
- Cô dn li cho trẻ hát “ Thương con mèo
- Tương t vi chc giơ thẻ i, t,c cho
trẻ đọc li
- Lp cá nhân tr chuyn
ch rng , nêu nét ( 2 tr )
- Tr hát lam điệu b ( tr
hoạt động tương tự )
- Tr nghe cô nêu
- Tr ly các ngón tay to ra
ch i, t, c tr u đay nét
- Trlên đi qua chướng ngi
vt câu cá b gi chy v
sau bn khác lên
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 6 - Làm quen chữ cái i, t, c
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ i, t, c. Nhận ra âm tiếng chử cái trong từ thể hiện trọn vẹn, thể hiện nội dung thế giới động vật. Trẻ sử dụng các môn khác để phát triển kỷ năng nhận biết và phân biệt chử cái i, t, c -Trẻ mô tả ghép chử cái, chơi các trò chơi thành thạo -Trẻ phân tích so sánh chử cái với nhau và nhận ra nét đẹp ở đồ dùng, hứng thú học tập -Thông qua hoạt động giáo dục trẻ ý thức học chử, đoàn kết cùng chung sức làm bài tập thông qua chơi.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 214 Lượt xem: 67629
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65141
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64729
Có thể bạn quan tâm