Thành viên idoc2012

Thành tựu chọn giống việt nam

- 04/14/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Thành tựu chọn giống việt nam

- 04/14/2013
856
Báo lỗi

HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Trình bày được các phương pháp được xem là cơ bản trong việc chon giốn vật nuôi cây trồng - Trình bày được phương pháp chủ yếu trong chọ giống vật nuôi - Trình bày được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Ren kĩ năng khái quát, tổng hợp

Nội dung
Microsoft Word - 21.doc

Thành tựu chọn giống việt nam

I/ Mục tiêu bài học:

- HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống

vật nuôi và cây trồng

- Trình bày được các phương pháp được xem là cơ bản trong việc chon

giốn vật nuôi cây trồng

- Trình bày được phương pháp chủ yếu trong chọ giống vật nuôi

- Trình bày được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây

trồng

- Ren kĩ năng khái quát, tổng hợp

II/ Chuẩn bị:

- Kẻ bảng

Nôi

dung

Thành tựu

Phương pháp

Ví dụ

III/ Tiến trình:

A – ổn định:

B – Kiểm tra:

C – Bài mới:

Vào bài:

Hoạt động của

thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

- Theo nhóm đã

phân hãy thảo

luận điền và

bảng tôi đã yêu

cầu chuẩn bị ở

nhà

- Dãy trái hoàn

thành nôi dung:

thành tựu chon

giống cây trông

vào bảng

- Dãy phải hoàn

Hoạt động nhóm

Trình bày bảng phụ

Bổ sung

Theo dõi

thành nôi dung

: thành tựu

chon giống vật

nuôi

- Nhóm nào

trình bày nôi

dung I lên bảng

phụ?

- H. Nhóm nào

nhận xét?

- Nhận xét, bổ

sung

- H. Nhóm nào

trình bày nội

dungII

- H. Nhóm nào

nhận xét?

- Nhận xet, bổ

sung

Trình bày bảng phụ

Bổ sung

Theo dõi

Nôi Phương pháp ví dụ

dung

Thành tưu

1. Gây đột biến nhân tạo

a. Gây đột biến nhân tạo rồi

chọn cá thể tạo giống mới

b. Phối hợp giữa lai hữu

tính và xử lí đột biến

c. Chon giống bằng chon tế

bào xô ma có biến di

2. Lai hữu tính để tạo biến

dị tổ hợp

a. Tạo biến dị tổ hợp

b. Chọn lọc cá thể

3. Tao ưu thế lai

- ở lúa: Tạo giống lúa tẻ có mui

thơn

- ở đậu tương: Sinh tưởng

ngắn, chịu ret, hạt to, vàng

- Lúa DT10 x ĐBA20 ---ĐT16

- Táo đao vang

- Lúa DT10 x Lúa OMBO

–DT17

- Từ cà chua đai loan—cà

chua p375

- Ngô lai đơn thích hợp với

vụ động xuân trên lầy

thụt

4. Tạo giống đa bội thể

- Ngô LVN10 125 ngày,

chịu hạn, kháng sâu

- Dâu bắc ninh tứ bôi x

lưỡng bội—dâu 12 lá

dày, xanh đậm NX cao

Chọn giống

vật nuôi

1/ Tạo giống mới

2/ Cải tạo giống địa

phương: Cái tốt nhất giống

lai x đực ngoại

3/ Tạo ưu thế lai

- Lợn Đại Bạch x Lợn ỉ--

ĐBỉ_81

- Lợn bớc sai x lợn ỉ—

BSỉ_81

đều lưng thẳng, bụng gọn, thịt

nạc nhiêu

- Trâu Mura x trâu nội---

- Bò vàng nội x bò hà lan

- Vịt bầu băc kinh x Vịt

cỏ---

4/ Nuôi thich nghi các

giông nhập nội

5/ ứng dụng công nghệ sinh

học

- Cấy chuyển phôi

- Thụ tinh nhân tạo

- Công nghệ gen

- Cá chép việt nam x cá

chép hunggari

- Gà ri x gà tam hoàng

- cá chim trắng, gà tam

hoàng, bò sữa nuôi thich

nghi với điều kiện việt

nam

D – Củng cố:

- H trình bày các thành tựu của việt nam

E – Dặn Dò: Học trả lời câu 1,2,3,

F Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...............................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang