Tài liệu

Thành tựu chọn giống việt nam

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 633     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Thành tựu chọn giống việt nam - tài liệu, sách iDoc.VnThành tựu chọn giống việt nam,HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Trình bày được các phương pháp được xem…
background image

Thành tựu chọn giống việt nam 

 

 

      

 

                  

 

              

  

I/ Mục tiêu bài học:  

-  HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống 

vật nuôi và cây trồng 

-  Trình bày được các phương pháp được xem là cơ bản trong việc chon 

giốn vật nuôi cây trồng 

-  Trình bày được phương pháp chủ yếu trong chọ giống vật nuôi  

-  Trình bày được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây 

trồng 

-  Ren kĩ năng khái quát, tổng hợp 

II/ Chuẩn bị:  

-  Kẻ bảng 

                              Nôi 

dung 

Thành tựu 

            Phương pháp 

 

    Ví dụ 

 

 

 

 

 

 

background image

 

III/ Tiến trình

A – ổn định:  

B – Kiểm tra:  

C – Bài mới

Vào bài:  

           Hoạt động của 

thầy 

 Hoạt động của trò 

 

            Nội dung 

-  Theo nhóm đã 

phân hãy thảo 

luận điền và 

bảng tôi đã yêu 

cầu chuẩn bị ở 

nhà 

-  Dãy trái hoàn 

thành nôi dung: 

thành tựu chon 

giống cây trông 

vào bảng 

-  Dãy phải hoàn 

Hoạt động nhóm 

 

 

 

 

 

 

 

Trình bày bảng phụ 

 

Bổ sung 

Theo dõi 

 

background image

thành nôi dung 

: thành tựu 

chon giống vật 

nuôi 

-   Nhóm nào 

trình bày nôi 

dung I lên bảng 

phụ? 

-  H. Nhóm nào 

nhận xét? 

-  Nhận xét, bổ 

sung 

-  H. Nhóm nào 

trình bày nội 

dungII 

-  H. Nhóm nào 

nhận xét? 

-  Nhận xet, bổ 

sung 

Trình bày bảng phụ 

Bổ sung 

Theo dõi 

         Nôi 

Phương pháp 

 ví dụ 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thành tựu chọn giống việt nam

HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Trình bày được các phương pháp được xem là cơ bản trong việc chon giốn vật nuôi cây trồng - Trình bày được phương pháp chủ yếu trong chọ giống vật nuôi - Trình bày được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Ren kĩ năng khái quát, tổng hợp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 633     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32560
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32494
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28457
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28457
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28329
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23014
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21818
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 470 Lượt xem: 20274