Thành viên idoc2012

Thạch quyển

- 04/16/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Thạch quyển

- 04/16/2013
877
Báo lỗi

Thạch quyển bị chia nhỏ ra thành các mảng khác nhau như trên hình. Đặc trưng phân biệt của thạch quyển không phải là thành phần của nó mà là các thuộc tính về sự trôi dạt của nó. Dưới ảnh hưởng của các ứng suất dài hạn và cường độ thấp gây ra các chuyển động kiến tạo địa tầng, thạch quyển phản ứng về cơ bản như là lớp vỏ cứng, trong khiquyển astheno có tác động như là một lớp chất lỏng có độ nhớt nhẹ.

Nội dung
Microsoft Word - Thạch quyển.doc

Thạch quyển

Các mảng (đĩa) thạch quyển.

Thạch quyển là lớp vỏ cứng ngoài

cùng nhất của các hành tinh có đất đá.

Trên Trái Đất, thạch quyển bao

gồm lớp vỏ và tầng trên cùng nhất

của lớp phủ (lớp phủ trên hoặc thạch

quyển dưới), được kết nối với lớp vỏ.

Thạch quyển bị chia nhỏ ra thành các

mảng khác nhau như trên hình.

Đặc trưng phân biệt của thạch quyển

không phải là thành phần của nó mà là

các thuộc tính về sự trôi dạt của nó.

Dưới ảnh hưởng của các ứng suất dài

hạn và cường độ thấp gây ra các

chuyển động kiến tạo địa tầng, thạch

quyển phản ứng về cơ bản như là lớp

vỏ cứng, trong khiquyển astheno có

tác động như là một lớp chất

lỏng có độ nhớt nhẹ. Cả lớp vỏ và

tầng trên của lớp phủ trôi trên quyển

astheno có "độ dẻo" cao hơn. Lớp vỏ

được phân biệt với lớp phủ và như

vậy là tầng trên của lớp phủ bằng sự

thay đổi trong thành phần hóa học tại

khu vực củađiểm gián đoạn

Mohorovičić.

Độ dày của thạch quyển dao động từ

khoảng 1,6 km (1 dặm) ở các sống

lưng giữa đại dương tới khoảng 130

km (80 dặm) gần lớp vỏ đại dương cổ.

Độ dày của mảng thạch quyển lục địa

là khoảng 150 km (93 dặm).

Do lớp bề mặt đang nguội đi trong hệ

thống đối lưu của Trái Đất, độ dày của

thạch quyển tăng dần lên theo thời

gian. Nó bị chia cắt ra thành các mảng

tương đối lớn, được gọi là cácmảng

kiến tạo và chúng chuyển động tương

đối độc lập với nhau. Chuyển động

này của các mảng thạch quyển được

miêu tả như là kiến tạo địa tầng. Có

hai dạng của thạch quyển là:

 Thạch quyển/lớp vỏ đại dương.

 Thạch quyển/lớp vỏ lục địa.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang