Tài liệu

Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5966     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ - tài liệu, sách iDoc.VnTập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ,1. Hiểu được thế nào là miêu tả. 2. Bước đầu viết được một đoạn văn miêu tả. 3. Biết viết đoạn văn miêu tả đúng ngữ pháp,…
Tp làm văn(27)
TH NÀO LÀ VĂN MIÊU T
I. Mc đích:
1. Hiu được thế nào là miêu t.
2. Bước đầu viết được mt đon văn miêu t.
3. Biết viết đon văn miêu t đúng ng pháp, gu hình nh, chân thc, sáng to.
4.
II. Đồ dùng dy-hc:
- Giy kh to k sn ni dung bài tp 2, nhn xét.
-
III. Các hot động Dy-Hc:
Hot động ca thy Hot động ca trò
A. Kim tra bài cũ(5’).
- Gi 2 hc sinh k li truyn theo 1 trong 4
đề tài bài tp 2. Yêu cu hc sinh c lp
theo dõi và tr li câu hi: câu chuyn bn
k được m đầu và kết thúc theo cách nào?
- Nhn xét hc sinh k chuyn, hc sinh tr
li câu hi và cho đim tng hc sinh.
B. Dy-Hc bài mi.
- 2 hc sinh k chuyn, hc sinh dưi
lp tr li câu hi.
1. Gii thiu bài.
2. Phn nhn xét.
Bài tp1:
-Gi hc sinh đọc yêu cu và ni dung. Hc
sinh c lp theo dõi và tìm nhng s vt đưc
miêu t.
-Gi hc sinh phát biu ý kiến.
Bài tp 2.
- Phát phiếu cho nhóm 4 hc sinh. Yêu cu
hc sinh trao đổi và hoàn thành. Nhóm nào
làm xong trưc dán phiếu lên bng.
- Gi hc sinh nhn xét, b sung.
- Nhn xét, kết lun li gii đúng: sách giáo
viên/ 289
Bài tp 3.
- Yêu cu hc sinh suy nghĩ và tr li câu hi:
+ Để t được hình dáng ca cây sòi, màu sc
ca lá cây sòi, cây cơm ngui, tác gi phi quan
sát bng giác quan nào?
-1 hc sinh đc, hc sinh c lp theo dõi,
dùng bút chì gch chân nhng s vt
được miêu t. Các s vt được miêu t
là: cây sòi- cây cơm ngui -lch nưc.
-Hot động trong nhóm.
-Nhn xét, b sung phiếu trên bng.
-Đọc thm li đon văn và tr li câu
hi.
+ Bng mt.
Liên hệ quảng cáo

+ Để t được chuyn động ca lá y, tác gi
phi quan sát bng giác quan nào?
+ Còn s chuyn động ca dòng nước, tác gi
phi quan sát bng giác quan nào?
+ Mun miêu t được s vt mt cách tinh tế,
người viết phi làm gì?
+ Miêu t là gì?
+ Khi miêu t người viết phi hp rt nhiu
giác quan để quan sát khiến cho s vt đưc
miêu t thêm đẹp hơn, sinh động hơn.
3. Phn ghi nh.
- Gi hc sinh đọc phn ghi nh.
- Gi hc sinh đặt mt câu văn miêu t đơn
gin.
- Nhn xét, khen hc sinh đặt câu đúng, hay.
4. Phn luyn tp.
Bài tp 1:
- 1 hc sinh đọc yêu cu ca bài.
- Yêu cu hc sinh tm bài.
- Gi hc sinh phát biu.
- Nhn xét, kết lun: trong truyn Chú Đất
+ Bng mt.
+ Bng mt và bng tai.
+ Quan sát kĩ bng nhiu giác quan.
-1 hc sinh đc.
C lp đọc thm.
- 2 hc sinh đặt câu.
-1 hc sinh đc. C lp đọc thm truyn
Chú Đất Nung, dùng bút chì gch chân
nhng câu van miêu t trong bài.
- Câu văn: “Đó là mt chàng....mái lu
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ

1. Hiểu được thế nào là miêu tả. 2. Bước đầu viết được một đoạn văn miêu tả. 3. Biết viết đoạn văn miêu tả đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, chân thực, sáng tạo. - Gọi 2 học sinh kể lại truyện theo 1 trong 4 đề tài ở bài tập 2. Yêu cầu học sinh cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi: câu chuyện bạn kể được mở đầu và kết thúc theo cách nào? - Nhận xét học sinh kể chuyện, học sinh trả lời câu hỏi và cho điểm từng học sinh.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67513
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 683 Lượt xem: 64504
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64477
Có thể bạn quan tâm