Thành viên idoc2012

TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- 05/02/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- 05/02/2013
5,861
Báo lỗi

Đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em . I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được tác dụng, nội dung thể thức viết một biên bản cuộc họp . 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: quan. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng lớp viết đề bài , gợi ý 1 ; dàn ý 3 phần của một biên bản cuộc họp . + HS: Bài soạn.

Nội dung

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc

chi đội em .

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh nắm được tác dụng, nội dung thể

thức viết một biên bản

cuộc họp .

2. Kĩ năng: - Biết thực hành làm biên bản cuộc họp .

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính trung thực, khách

quan.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng lớp viết đề bài , gợi ý 1 ; dàn ý 3 phần của một

biên bản cuộc họp .

+ HS: Bài soạn.

III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA

HỌC SINH

1’

4’

1’

33’

10’

1. Khởi động:

2. Bài cũ:

- Kiểm tra hoàn chỉnh bài

tập 1 của học sinh.

- Giáo viên chấm điểm

vở.

3. Giới thiệu bài mới:

4. Phát triển các hoạt

động:

 Hoạt động 1: Hướng

dẫn học sinh nắm lại thể

thức viết một biên bản

cuộc họp .

Phương pháp: Bút đàm.

- Yêu cầu học sinh nắm

lại :

- Hát

- Học sinh lần lượt đọc

thầm diễn đạt bài tập 1.

- Cả lớp nhận xét.

Hoạt động cá nhân.

- HS nêu .

18’

+ Những người lập biên

bản là ai?

+ Thể thức trình bày.

+ Nội dung loại hình biên

bản.

- Giáo viên chốt lại.

 Hoạt động 2: Hướng

dẫn học sinh biết thực

hành biên bản cuộc họp

(nhiệm vụ trọng tâm).

Phương pháp: Bút đàm.

- Yêu cầu học sinh đọc

yêu cầu bài tập.

- GV gợi ý : có thể chọn

bất kì cuộc họp nào mà

em đã tham dự ( họp tổ,

họp lớp, họp chi đội )

+ Cuộc họp ấy bàn vấn đề

gì và diễn ra trong thời

- Học sinh đọc đề bài và

các gợi ý 1, 2, 3 ( SGK

-

- HS làm bài theo nhóm (

4 HS)

- Đại diện nhóm thi đọc

biên bản

- Cả lớp nhận xét .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang