Tài liệu

TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4442     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP - tài liệu, sách iDoc.VnTẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP,Đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em . I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được tác dụng,…
background image

 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

 

Đề b

ài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc 

chi đội em .

 

 

I. Mục tiêu:  

1. Kiến thức:  - Học sinh nắm được tác dụng, nội dung thể 

thức viết một biên bản        

                            cuộc họp . 

2. Kĩ năng:   - Biết thực hành làm biên bản  cuộc họp . 

3. Thái độ: 

  - Giáo dục học sinh  tính trung thực, khách 

quan. 

II. Chuẩn bị:  

+ GV: Bảng lớp viết đề bài , gợi ý 1 ; dàn ý 3 phần của một 

biên bản cuộc họp . 

+ HS: Bài soạn. 

III. Các hoạt động: 

background image

 

TG  HOẠT ĐỘNG CỦA 

GIÁO VIÊN 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỌC SINH 

1’ 

4’ 

 

 

 

1’ 

33’ 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Khởi động:  

2. Bài cũ:  

- Kiểm tra hoàn chỉnh bài 

tập 1 của học sinh. 

- Giáo viên chấm điểm 

vở. 

3. Giới thiệu bài mới:  

4. Phát triển các hoạt 

động:

  

 Hoạt động 1: Hướng 

dẫn học sinh nắm lại thể 

thức viết một biên bản 

cuộc họp . 

Phương pháp: Bút đàm.

 

- Yêu cầu học sinh  nắm 

lại : 

-  Hát  

 

- Học sinh lần lượt đọc 

thầm diễn đạt bài tập 1. 

- Cả lớp nhận xét. 

 

 

Hoạt động cá nhân. 

 

 

 

 

-  HS nêu . 

 

 

background image

 

 

18’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Những người lập biên 

bản là ai? 

+ Thể thức trình bày. 

+ Nội dung loại hình biên 

bản. 

-  Giáo viên chốt lại. 

 Hoạt động 2: Hướng 

dẫn học sinh biết thực 

hành biên bản  cuộc họp 

(nhiệm vụ trọng tâm). 

Phương pháp: Bút đàm.

 

- Yêu cầu học sinh đọc 

yêu cầu bài tập. 

- GV gợi ý : có thể chọn 

bất kì cuộc họp nào mà 

em đã tham dự  ( họp tổ, 

họp lớp, họp chi đội ) 

+ Cuộc họp ấy bàn vấn đề 

gì  và diễn ra trong thời 

 

 

 

 

 

-  Học sinh đọc đề bài và 

các gợi ý 1, 2, 3 ( SGK 

-  

 

 

 

- HS làm bài theo nhóm ( 

4 HS) 

- Đại diện nhóm thi đọc 

biên bản 

- Cả lớp nhận xét . 

 

TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em . I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được tác dụng, nội dung thể thức viết một biên bản cuộc họp . 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: quan. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng lớp viết đề bài , gợi ý 1 ; dàn ý 3 phần của một biên bản cuộc họp . + HS: Bài soạn.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 195 Lượt xem: 62137
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55528
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 566 Lượt xem: 54681
Có thể bạn quan tâm