Thành viên thoagiao

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

- 05/07/2012
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên thoagiao

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

- 05/07/2012
2,471
Báo lỗi

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:   - Nắm được cấu tạo bài văn tả cảnh.

2. Kĩ năng:      - Biết phân tích cấu tạo bài văn tả cảnh cụ  

thể.  

3. Thái độ:      - Giáo dục HS lòng yêu thích vẻ đẹp đất  

nước và say mê sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:  

- Giáo viên: Bảng phụ ghi phần ghi nhớ cấu tạo của bài văn  

“Nắng trưa”  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG    Hoạt động dạy                        Hoạt động học

1’     1. Khởi động:                       Hát

Nội dung
Microsoft Word - tap lam van cau tao cua bai van ta canh.doc

Tập làm văn

CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Nắm được cấu tạo bài văn tả cảnh.

2. Kĩ năng: - Biết phân tích cấu tạo bài văn tả cảnh cụ

thể.

3. Thái độ: - Giáo dục HS lòng yêu thích vẻ đẹp đất

nước và say mê sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi phần ghi nhớ cấu tạo của bài văn

“Nắng trưa”

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG Hoạt động dạy Hoạt động học

1’ 1. Khởi động: Hát

4’ 2. Bài cũ:

- Kiểm tra sách vở.

- Giúp học sinh làm quen

phương pháp học tập bộ

môn.

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

30’ 4. Phát triển các hoạt

động:

* Hoạt động 1: Phần

nhận xét

- Hoạt động lớp, cá nhân,

nhóm

Phương pháp: Bút đàm,

thảo luận

Muïc tieâu: Giuùp hs naém

ñöôïc caáu taïo cuûa ba phaàn

cuûa moät baøi vaên

 Bài 1: Đọc và tìm các

phần mở bài, thân bài, kết

- Học sinh đọc nội dung

(yêu cầu và văn bản

bài của bài văn “Hoàng

hôn trên sông Hương”

“Hoàng hôn trên sông

Hương”

- Giải nghĩa từ: + Hoàng hôn: Thời gian

cuối buổi chiều, mặt trời

lặng ánh sáng yếu ớt và tắt

dần.

+ Sông Hương: 1 dòng

sông rất nên thơ của Huế.

- Học sinh đọc bài văn 

đọc thầm, đọc lướt.

- Yêu cầu học sinh phân

đoạn

- Phân đoạn - Nêu nội

dung từng đoạn.

- Nêu ý từng đoạn Bài văn có 3 phần:

- Mở bài: Đặc điểm của

Huế lúc hoàng hôn

- Thân bài: Sự thay đổi

màu sắc của sông Hương

và hoạt động của con

người bên sông từ lúc

hoàng hôn đến lúc Thành

phố lên đèn.

- Kết bài: Sự thức dậy của

Huế sau hoàng hôn.

 Giáo viên chốt lại

 Bài 2: Thứ tự miêu tả

trong bài văn trên có gì

khác với bài “Quang cảnh

làng mạc ngày mùa” mà

em đã học? Từ hai văn đó

hãy rút ra nhận xét về cấu

tạo của bài văn tả cảnh.

- 1 học sinh đọc yêu cầu,

cả lớp đọc thầm yêu cầu.

Cả lớp đọc lướt bài văn và

trao đổi theo nhóm.

- Đại diện các nhóm lên

trình bày

- Yêu cầu học sinh nhận

xét thứ tự của việc miêu

tả

- “Quang cảnh làng mạc

ngày mùa” tả từng bộ

phận của cảnh:

+Giới thiệu màu sắc bao

trùm làng quê.

+Tả các màu vàng rất khác

nhau của cảnh, của vật.

+Tả thời tiết, con người.

Bài “Hoàng hôn trên sông

Hương” tả sự thay đổi của

cảnh theo thời gian:

+Nêu nhận xét chung về

sự yên tĩnh của Huế lúc

hoàng hôn.

+Tả sự thay đổi sắc màu

của sông Hương từ lúc bắt

đầu hoàng hôn đến lúc tối

hẳn.

+Tả hoạt động của con

người bên bờ sông, trên

mặt sông lúc bắt đầu

hoang hôn đến lúc thành

phố lên đèn.

+Nhận xét về sự thức dậy

của Huế sau hoàng hôn.

 Giáo viên chốt lại - Lớp nhận xét

- Giống: giới thiệu bao

quát cảnh định tả  cụ

thể

- Khác:

+ Thay đổi tả cảnh theo

thời gian

+ Tả từng bộ phận của

cảnh

- Từng cặp học sinh trao

đổi từng bài

- Yêu cầu học sinh nêu cụ

thể thứ tự miêu tả trong 2

bài.

+ Hoàng hôn trên sông

Hương: Đặc điểm chung

của Huế  sự thay đổi

màu sắc của sông (từ lúc

bắt đầu đến lúc tối  Hoạt

động của con người và sự

thức dậy của Huế)

+ Quang cảnh làng mạc

ngày mùa: Màu sắc boa

trùm làng quê ngày mùa

 màu vàng  tả các

màu vàng khác nhau 

thời tiết và con người

trong ngày mùa.

 Sự giống nhau: đều giới

thiệu bao quát cảnh định tả

 tả cụ thể từng cảnh để

minh họa cho nhận xét

chung.

 Sự khác nhau:

- Bài “Hoàng hôn trên

sông Hương” tả sự thay

đổi cua cảnh theo thời

gian.

- Bài “Quang cảnh làng

mạc ngày mùa” tả từng bộ

phận của cảnh.

 Giáo viên chốt lại - Học sinh rút ra nhận xét

về cấu tạo của hai bài văn

* Hoạt động 2: Phần ghi

nhớ

- Hoạt động cá nhân

Phương pháp: Vấn đáp

Muïc tieâu: Giuùp HS naém

ñöôïc phaàn ghi nhôù

- Lần lượt học sinh đọc

phần ghi nhớ

* Hoạt động 3: Phần

luyện tập

- Hoạt động cá nhân

Phương pháp: Thực hành

Muïc tieâu: Giuùp Hs phaân

tích caáu taïo cuûa moät baøi

vaên cuï theå

 Bài 1 - 2 học sinh đọc yêu cầu

bài văn

- Học sinh làm cá nhân.

 Mở bài (Câu đầu): Nhận

xét chung về nắng trưa

 Thân bài: Tả cảnh nắng

trưa:

- Đoạn 1: Cảnh nắng trưa

dữ dội

- Đoạn 2: Nắng trưa trong

tiếng võng và tiếng hát ru

em

- Đoạn 3: Muôn vật trong

nắng

- Đoạn 4: Hình ảnh người

mẹ trong nắng trưa

 Kết bài: Lời cảm thán

“Thương mẹ biết bao

nhiêu, mẹ ơi” (Kết bài mở

rộng)

 Giáo viên nhận xét chốt

lại

* Hoạt động 4: Củng cố

Phương pháp: Vấn đáp

Ghi lại những điều em

quan sát được về một buổi

sáng (hoặc trưa, chiều)

trong vườn (hay trong

công viên hay trên đường

phố…)

- Học sinh nhắc lại nội

dung ghi nhớ

1’ 5. Tổng kết - dặn dò

- Học thuộc ghi nhớ

- Làm bài 2

- Chuẩn bị: Luyện tập tả

cảnh

- Nhận xét tiết học

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang