Thành viên okiamai

tập bài giảng môn địa lý Bài : 35 THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM

- 04/23/2012
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên okiamai

tập bài giảng môn địa lý Bài : 35 THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM

- 04/23/2012
19,518
Báo lỗi

Bài : 35     THỰC HÀNH
VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM
 
I. MỤC TIÊU :  
   * Giúp cho HS :  
   - Cũng cố các kiến thức về khí hậu , thuỷ văn Việt Nam thông qua 2 lưu vực
sông ; lưu vực sông Hồng ( Bắc Bộ ) và lưu vực sông Gianh ( Trung Bộ )
   - Nhận rõ mối quan hệ của các hợp phần trong cảnh quan tự nhiên . Cụ thể là mối
quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông .
   - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ , kỹ năng sử lý và phân tích số liệu khí hậu , thuỷvăn  
II. CHUẨN BỊ : bản đồ sông ngòi Việt Nam , biểu đồ khí hậu …
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :  
1.  On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số  
2.  Kiểm tra bài cũ : (4p)
-  Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ . Cho biết giá trị kinh tế của chúng . Xác
định trên bản đồ 1 số sông lớn ở Bắc Bộ .

Nội dung

Bài : 35 THỰC HÀNH

VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU :

* Giúp cho HS :

- Cũng cố các kiến thức về khí hậu , thuỷ văn Việt Nam thông qua 2 lưu vực

sông ; lưu vực sông Hồng ( Bắc Bộ ) và lưu vực sông Gianh ( Trung Bộ )

- Nhận rõ mối quan hệ của các hợp phần trong cảnh quan tự nhiên . Cụ thể là mối

quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông .

- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ , kỹ năng sử lý và phân tích số liệu khí hậu , thuỷ

văn

II. CHUẨN BỊ : bản đồ sông ngòi Việt Nam , biểu đồ khí hậu …

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :

1. On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ : (4p)

- Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ . Cho biết giá trị kinh tế của chúng . Xác

định trên bản đồ 1 số sông lớn ở Bắc Bộ .

- Nêu đặc điểm sông ngòi nam Bộ . Nêu giá trị kinh tế . Xác định trên bản đồ .

3. Bài mới : (35p)

a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng khu vực .

b. Tính thời gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu

vượt giá trị trung bình tháng ;

- Lượng mưa trung bình tháng trong năm = tổng số lượng mưa từng tháng chia

cho 12 tháng

c. Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng khu vực nói

riêng và trên toàn quốc nói chung .

- Mùa mưa bao gồm các tháng liên tục có lượng mưa tháng lớn hơn lượng mưa

trung bình tháng trong năm

- Mùa lũ bao gồm các tháng liên tục có lưu lượng dòng chảy hàng tháng lớn

hơn lưu lượng trung bình tháng trong năm  Do đó ta có thể kết luận như sau :

Lưu vực Lượng mưa

TB tháng /

năm

Mùa mưa Lưu lượng TB

tháng /năm

Mà lũ

Sông Hồng 153mm Từ tháng 5 –

hết tháng 10

3632m3/s Từ tháng 6

đến hết

tháng 10

Sông Gianh 186mm Từ tháng 8

đến hết tháng

11

61,7m3/s Từ tháng 9

đến hết

tháng 11

4. Đánh giá : (4p) Bài tập cũng cố .

5. Dặn dò : (1p) Chuẩn bị bài 36

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang