Tài liệu

tập bài giảng môn địa lý Bài : 35 THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19414     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu tập bài giảng môn địa lý Bài : 35     THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM - tài liệu, sách iDoc.VnBài : 35     THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM   I. MỤC TIÊU :      * Giúp cho HS :      - Cũng cố các kiến th
Bài : 35 THỰC HÀNH
VKHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU :
* Giúp cho HS :
- Cũng cố các kiến thức về khí hậu , thuỷ n Việt Nam thông qua 2 u vực
sông ; lưu vực sông Hồng ( Bắc Bộ ) và u vực sông Gianh ( Trung Bộ )
- Nhận rõ mi quan hệ của các hợp phần trong cảnh quan tự nhiên . Cụ thể là mi
quan hnhân quả giữa mùa mưa và mùa trên các lưu vực sông .
- Rèn luyn kỹ năng vẽ biểu đồ , knăng sử và phân tích sliệu khậu , thuỷ
văn
II. CHUẨN BỊ : bản đồ sông ngòi Vit Nam , biểu đồ khậu …
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
1. On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ : (4p)
- Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc B. Cho biết giá trị kinh tế của chúng . Xác
định trên bn đồ 1 số sông ln ở Bắc Bộ .
- Nêu đặc điểmng ngòi nam Bộ . Nêu giá trị kinh tế . Xác định trên bn đồ .
3. Bài mới : (35p)
a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chy trên từng khu vực .
b. Tính thi gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu
vượt giá trị trung bình tháng ;
- Lượng mưa trung bình tháng trong năm = tổng số lượng mưa từng tháng chia
cho 12 tháng
c. Nhn xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa trên tng khu vực nói
riêng và trên toàn quốc nói chung .
- Mùa mưa bao gồm các tháng liên tục có lượng mưa tng lớn hơn lượng mưa
trung bình tháng trong năm
- Mùa lũ bao gồm các tháng liên tục lưu lượng dòng chảy hàng tháng ln
hơn lưu lượng trung bình tháng trong năm Do đó ta có thể kết luận như sau :
Lưu vực Lượng a
TB tháng /
năm
Mùa mưa Lưu lượng TB
tháng /năm
lũ
Sông Hồng 153mm T tháng 5
hết tháng 10
3632m
3
/s T tháng 6
đến hết
tháng 10
Sông Gianh 186mm T tháng 8
đến hết tháng
11
61,7m
3
/s T tháng 9
đến hết
tháng 11
4. Đánh giá : (4p) Bài tập cũng cố .
5. Dặn dò : (1p) Chuẩn bị bài 36
tập bài giảng môn địa lý Bài : 35 THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM
Bài : 35     THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM   I. MỤC TIÊU :      * Giúp cho HS :      - Cũng cố các kiến thức về khí hậu , thuỷ văn Việt Nam thông qua 2 lưu vực sông ; lưu vực sông Hồng ( Bắc Bộ ) và lưu vực sông Gianh ( Trung Bộ )    - Nhận rõ mối quan hệ của các hợp phần trong cảnh quan tự nhiên . Cụ thể là mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông .    - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ , kỹ năng sử lý và phân tích số liệu khí hậu , thuỷvăn   II. CHUẨN BỊ : bản đồ sông ngòi Việt Nam , biểu đồ khí hậu … III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :   1.  On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số   2.  Kiểm tra bài cũ : (4p) -  Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ . Cho biết giá trị kinh tế của chúng . Xác định trên bản đồ 1 số sông lớn ở Bắc Bộ .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19414     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm