Tài liệu

SUY NGHĨ VỀ CÂU "NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG-NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1232     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu SUY NGHĨ VỀ CÂU "NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG-NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG" - tài liệu, sách iDoc.VnDân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Để diễn đạt tình nghĩa tha thiết này, ca dao
SUY NGHĨ VỀ CÂU "NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ
GƯƠNG-NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG
NHAU CÙNG"
Dân tc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc
lẫn nhau. Để diễn đạt tình nghĩa tha thiết này, ca dao có câu:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.”
Những hình ảnh trong câu ca dao thật dễ hiểu nhưng ý nghĩa của
thì thật là sâu sắc. “Nhiễu điều” là tấm vải đỏ; “giá gương” là
giá đỡ tấm gương. Hình ảnh “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” có
nghĩa đen là tấm vải đỏ che ph, giữ cho sạch và làm đẹp cho
giá gương cùng cả tấm gương. Hai tiếng “phủ lấy” nhắc nhở, thể
hiện sự gắn bó không tách rời giữa giá gương và nhiễu điều.
Hình ảnh đó còn gợi lên nghĩa bóng đó là sự yêu thương, đùm
bc, che chở. Lấy nghĩa bóng đó, dân gian muốn nhắn nhủ mọi
người trong cùng một cộng đồng cần phải biết yêu thương, đùm
bc, che chở cho nhau: “Người trong một nước phải thương
nhau cùng”. Đó là một lời khuyên nhủ đậm đà tình nghĩa.
Vậy thì tại sao người trong một nước phải yêu thương giúp đỡ
lẫn nhau? Trong tâm thức mỗi người Việt Nam đều tin các dân
tộc trên đất nước ta là anh em. Con người cùng một nước, có
cùng chung một nguồn gốc lịch sử. Mọi người trong cùng cộng
đồng, cùng làng, cùng nước,… đời sống vật chất, tinh thần luôn
gắn bó với nhau, rất cần đến sự quan tâm động viên giúp đỡ lẫn
nhau; nhất là lúc có ai đó gặp khó khăn hoạn nạn. Hơn nữa,
không ai có thể sống lẻ loi trong xã hội mà phải hoà nhập vào
cộng đồng. Thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau là lẽ sống
của mỗi người, nó đã trở thành một truyền thống đạo lí tốt đẹp
của dân tộc ta. Tình cảm yêu thương đoàn kết tạo nên sức mạnh
vật chất và tinh thần sẽ giúp con người vượt qua bao khó khăn,
chiến thắng kẻ thù và thiên tai, đi tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Có
thể kể đến các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân
dân ta. Rồi những tấm lòng hảo tâm đóng góp vào các quỹ từ
thiện đã giúp nhiều người nghèo khó, bệnh tật khắc phục được
hoàn cảnh, vượt qua bệnh tật hiểm nghèo trở về với cuộc sống
bình thường.
Chúng ta phải làm thế nào để phát huy được đạo lí tốt đẹp đó?
Chúng ta cần tránh quan điểm : “Đèn nhà ai người ấy rạng.”, có
thái độ dửng dưng đứng trước nỗi đau khổ của họ hàng, làng
xóm, dân tc. Và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau phải xuất phát từ
lòng chân thành, tự nguyện thì đó mới là nghĩa cử cao đẹp, đáng
trân trọng. Để phát huy được đạo lí tốt đẹp của nhân dân Việt
Nam, chúng ta phải biết quan tâm, giúp đỡ những người xung
quanh khi họ gặp khó khăn hoạn nạn với thái độ chân thành, kịp
thi. Tơng yêu, đùm bọc lẫn nhau là biu hiện sự đoàn kết
dân tộc. Mỗi người cần phải biết giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp đó.
Ý nghĩa của câu ca dao đã trở nên muôn đời. Vì đó là bài học đã
đúc kết bằng tâm huyết của nhân dân ta. Hơn bao giờ hết, chúng
ta phải biết phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp đó
SUY NGHĨ VỀ CÂU "NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG-NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG"
Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Để diễn đạt tình nghĩa tha thiết này, ca dao có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng.” Những hình ảnh trong câu ca dao thật dễ hiểu nhưng ý nghĩa của nó thì thật là sâu sắc. “Nhiễu
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1232     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 268 Lượt xem: 43407
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37434
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32844