Tài liệu

SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2058     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]1. Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng? a. b. c. d. Thủy ngân. Rượu Nh
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em chọn:
1. Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?
a. Thủy ngân.
b. Rượu
c. Nhôm
d. Nước.
2. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng?
a. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.
b. Trong khi đang ng chảy nhiệt độ tiếp tục tăng.
c. Trong khi đang ng chảy nhiệt độ không thay đổi.
d. Khi đã bắt đầu ng chảy, nếu không tiếp tục đun thì sng chy s
ngừng lại.
3. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự đông đặc?
a. Tạo thành a đá.
b. Đúc tượng đồng.
c. Làm kem que.
d. Tạo thành sương mù.
4. Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự đông đặc?
a. Ngọn nến vừa tắt.
b. Ngọn nến đang cháy.
c. Cục ớc đá lấy ra khỏi tủ lạnh.
d. Ngọn đèn dầu đang cháy.
5. Câu nào nói về nhiệt độ của băng phiến sau đây là đúng?
a. Trong thi gian nóng chảy nhit độ tăng.
b. Trong thi gian đông đặc nhiệt độ giảm.
c. Chỉ trong thời gian đông đặc nhiệt độ mới không thay đổi.
d. C trong thời gian ng chảy và đông đặc nhiệt độ đều không thay
đổi.
6. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Nhiệt độ nóng chy của một chất cao hơn nhiệt độ đông đặc của chất đó.
Đ S
b. Không phi mọi chất đều có nhiệt đnóng chảy và đông đặc xác định.
Đ S
c. Đông đặc là quá trình ngược của nóng chảy. Đ S
7. Dùng gạch nối để ghép cụm từ bên trái và cm từ bên phi thành một câu
hoàn chỉnh có nội dung đúng:
9.1 Ngọn nến đang cháy
9.2 Việc đúc một pho tượng
đồng
9.3 Mưa đá
9.4 Sự đông đặc
a. liên quan đến sự đông
đặc.
b. liên quan đến sự nóng
chảy.
c. có liên quan đến cả sự
đông đặc và nóng chy
d. không thay đổi khi chất
lỏng đang đông đặc.
.
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
[color=#000000]1. Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng? a. b. c. d. Thủy ngân. Rượu Nhôm Nước. 2. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng? a. b. c. d. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp...[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2058     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 583 Lượt xem: 24788
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 576 Lượt xem: 23477
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 185 Lượt xem: 21860