Thành viên idoc2012

SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên idoc2012

SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

- 12 tháng trước
2,418
Báo lỗi

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. 2.Kĩ năng: -Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

Nội dung

SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Trình bày được cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt

động của các tuyến nội tiết.

2.Kĩ năng:

-Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3.Thái độ:

- GD ý thức giữ gìn sức khỏe.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Tranh " Điều hòa và phối hợp hoạt động của

các tuyến nội tiết".

III.PHƯƠNG PHÁP:

- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, đàm

thoại.

IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ (4 phút)

+Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng

trứng?

2. Khởi động (1 phút)

-Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về sự

điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội

tiết.

- Cách tiến hành " Cũng như hệ thần kinh, trong hoạt

động nội tiết cũng có cơ chế tự điều hòa để đảm bảo

lượng hooc môn tiết ra vừa đủ nhờ các thông tin

ngược. Thiếu thông tin này sẽ dẫn đến sự rối loạn

trong các hoạt động nội tiết và cơ thể sẽ lâm vào tình

trạng bệnh lí. Bài hôm nay sẽ tìm hiểu sự điều hòa và

phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết".

3. Các hoạt động dạy học ( 34 phút)

Hoạt động của

giáo viên

Hoạt động của HS Nội dung

Hoạt động 1 (17 phút) Tìm hiểu sự điều hòa hoạt động của

các tuyến nội tiết

-Mục tiêu: HS trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động của

các tuyến nội tiết.

-Đồ dùng: Tranh " Điều hòa và phối hợp hoạt động của các

tuyến nội tiết".

- CTH:

-GV yêu cầu HS:

+Kể tên các tuyến

nội tiết chịu ảnh

hưởng của các hooc

-HS liệt kê được

các tuyến nội tiết

như: tuyến sinh

dục, tuyến giáp,

I-Điều hòa hoạt

động của các

tuyến nội tiết

môn tuyến yên?

-GV tổng kết lại

kiến thức.

-GV yêu cầu HS

quan sát hình 59-1

và 59-2:

+Trình bày sự điều

hòa hoạt động của

tuyến giáp và tuyến

trên thận?

tuyến trên thận.

-Một vài HS phát

biểu, lớp bổ sung.

-HS quan sát hình,

thảo luận nhóm

thống nhất ý kiến.

-Đại diện nhóm

trình bày trên tranh,

các nhóm khác bổ

-Tuyến yên tiết

hooc môn điều

khiển sự hoạt động

của các tuyến nội

tiết.

-GV nhận xét hòan

thiện kiến thức.

sung.

-Hoạt động của

tuyến yên tăng

cường hay kìm hãm

chịu sự chi phối của

các hooc môn do

các tuyến nội tiết

tiết ra đó là cơ chế

tự điều hòa hoạt

động của các tuyến

nội tiết nhờ thông

tin ngược.

Hoạt động 2 (17 phút) Tìm hiểu sự phối hợp hoạt động của

các tuyến nội tiết

-Mục tiêu: HS hiểu được sự phối hợp trong hoạt động của các

tuyến nội tiết để môi trường trong cơ thể luôn ổn định.

-Đồ dùng: Tranh " Điều hòa và phối hợp hoạt động của các

tuyến nội tiết".

-CTH:

-GV yêu cầu HS trả

lời câu hỏi:

+Lượng đường

trong máu tương

đối ổn định là do

đâu?

-GV đưa thông tin:

trong thực tế khi

lượng đường trong

máu giảm mạnh thì

nhiều tuyến nội tiết

-HS vận dụng kiến

thức đã học trả lời.

-

II- Sự phối hợp

hoạt động của các

tuyến nội tiết

cùng phối hợp hoạt

động làm tăng

đường huyết.

-GV yêu cầu HS

ngghiên cứu thông

tin, quan sát hình

59-3:

+Trình bày sự phối

hợp hoạt động của

các tuyến nội tiết

khi đường huyết

giảm?

HS quan sát hình

thảo luận nhóm

thống nhất ý kiến.

Yêu cầu nêu được

sự phối hợp của:

+Glucagon (tuyến

tụy)

+Cooctizon (vỏ

tuyến trên thận)

-Đại diện nhóm lên

trình bày trên tranh,

các nhóm khác bổ

sung.

-GV nhận xét và bổ

sung thêm: ngoài ra

Ađrênalin và

Noađrênalin phần

tủy tuyến góp phần

cùng glucagon làm

tăng đường huyết.

-GV nêu câu hỏi:

+Sự phối hợp hoạt

động của các tuyến

nội tiết thể hiện như

thế nào?

-HS tự rút ra kết

luận.

-Các tuyến nội tiết

trong cơ thể có sự

phối hợp hoạt động

đảm bảo các quá

trình sinh lí trong

cơ thể diễn ra bình

thường.

4.Tổng kết và hướng dẫn về nhà(6 phút)

*Tổng kết: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của

tuyến yên đối với hoạt động của các tuyến nội tiết?

+Lấy ví dụ ,nêu rõ được sự phối hợp trong hoạt

động nội tiết để giữ vững được tính ổn định của môi

trường trong cơ thể?

*Hướng dẫn về nhà:

-Học bài.

-Đọc trước bài 60.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang